Odpowiedź GDDKiA ws. dróg zbiorczych w Głogoczowie

Szanowni Państwo,

w grudniu 2017 roku, działając w imieniu Rady Sołeckiej oraz mieszkańców wsi Głogoczów, zwróciłam się prośbą do GDDKiA o przekazanie mieszkańcom informacji dotyczącej stanu zaawansowania projektowania i daty planowanego wykonania uciąglenia dróg serwisowych wzdłuż „zakopianki” w Głogoczowie.

Mając na uwadze, iż prace przy wyżej wymienionej inwestycji jeszcze trwają (nie miałam informacji że są zakończone  – czekałam na informację o planowanym spotkaniu przedstawicieli GDDKiA z mieszkańcami Głogoczowa), poprosiłam na wniosek Rady Sołeckiej o wykonanie pasu wyjazdowego w stronę Krakowa przy wyjeździe z centrum Głogoczowa koło nowej kładki przy Chłopskim Jadle oraz wykonanie chodnika od wiaduktu / rozjazdu na Bielsko do nowej kładki przy Chłopskim Jadle. 

Prośbę motywowałam faktem m.in. iż nowa kładka spowodowała znaczne zwiększenie prędkości samochodów poruszających się zakopianką w tym miejscu, co natomiast powoduje, iż mieszkańcy mają trudności z włączeniem się do ruchu na zakopiance. Natomiast wykonanie brakującej części chodnika od wiaduktu, koło restauracji Nowina i Chłopskie Jadło, do nowej kładki znacząco poprawi bezpieczeństwo pieszych idących w kierunku centrum wsi i nowej kładki.

W odpowiedzi na moje pismo otrzymałam następujące informacje od z-cy Dyrektora Oddziału w Krakowie GDDKiA pana Andrzeja Kollbeka.
cyt.:

 • zadanie budowy dróg zbiorczych wzdłuż DK7 znajduje się w planie LMN (likwidacji miejsc niebezpiecznych) na lata 2016-2018, przy założeniu opracowania dokumentacji projektowej w latach 2016-2017 i budowie dróg zbiorczych w roku 2018. Pismem nr O.KR.Z-2.4204.31.2017.RZ z dnia 29-05-2017 zarówno burmistrzowi Myślenic jak i wszystkim Radom Sołeckim został przekazany załącznik nr 1 (w załączeniu) obrazujacy zakres robót do realizacji na lata 2017 i 2018.
 • została w roku bieżącym opracowana i uzgodniona dokumentacja projektowa dla zadania „Remont dróg zbiorczych od km 684+370 do km693+800 w miejscowościach: Głogoczów, Krzyszkowice, Jawornik i Myślenice”. Oddział posiada też zgłoszenie robót dla w/w zadania, które zostało przyjęte bez zastrzeżeń przez UW w Krakowie. W ramach tego zadania ujęty jest również odcinek drogi zbiorczej (ciągu pieszego) na odcinku od km 684+370 do km684+500 tj. od restauracji Nowina do restauracji Chłopskie Jadło i dalej do wybudowanej kładki dla pieszych. Realizacja remontu dróg zbiorczych zaplanowana jest na okres między II a IV kwartałem 2018 roku.  
 • w oparciu o dane uzyskane z WRD KW Policji w Krakowie za okres od 2014 roku do sierpnia 2017 sytuacja wypadkowa w rejonie kładki dla pieszych (byłego przejścia dla pieszych) w km 684+700 przedstawia się następująco rok 2014– 1 wypadek- 0 zabitych- 4 rannych- zderzenie boczne (skutek zdarzenia) – nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu (przyczyna zdarzenia) 
  rok 2015– 1 wypadek- 0 zabitych-  1 ranny- zderzenie tylne (skutek zdarzenia) – niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami (przyczyna zdarzenia)
  rok 2016– 0 wypadków
  rok 2017– 3 wypadki- 0 zabitych- 4 rannych- 2x zderzenie boczne, najechanie na drzewo (skutek zdarzenia) – 2x nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, zmęczenie, zaśnięcie (przyczyna zdarzenia)

Wykonana analiza stanu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego za okres 4 lat wykazała, że w/w miejscu wystąpiło 5 wypadków drogowych w których 9 osób zostało rannych. wypadki te wystąpiły wyłącznie z winy uczestników ruchu – kierowców. Należy zauważyć, ze wzrost liczby wypadków w roku bieżącym jest też efektem wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu na czas robót związanych z budową kładki dla pieszych, gdzie następowało szereg zmian w organizacji ruchu i mógł wystapić brak należytej koncentracji uczestników ruchu 0 kierowców.

 • w rejonie zrealizowanej kładki dla pieszych w km 684+720 z obu stron DK7 pozostawiono znaki ograniczające prędkość dla pojazdów poruszających się „zakopianką” do 70 km.h. Wdrożone rozwiązania z zakresu bezpoieczeństwa uczestników ruchu w/w rejonie są czytelne i zrozumiałe dla uczestników ruchu. Realizacja kładki dla pieszych niewątpliwie nieznacznie upłynniła ruch kołowy w/c drogi krajowej ale nadal będą występowały luki czasowe między pojazdami umożliwiające przejazd jak i włączenie się do DK 7. wobec powyższego Oddział nie planuje dalszej przebudowy skrzyżowania DK 7 z drogami gminnymi. 
 • zrealizowana kładka dla pieszych w m. Głogoczów nie ogranicza widoczności dla pojazdów włączajacych się do drogi krajowej nr 7 (co potwierdzono zdjęciem)

Treść załącznika nr 1 dotycząca remontu dróg zbiorczych w miejscowości Głogoczów (dot. zadania „budowa dróg zbiorczych wzdłuż DK7”):

 1. od km 684+370 do 684+500, strona prawa drogi
  Zakres robót: remont istniejącego ciągu pieszego od zjazdu do restauracji Nowina do istniejącej kładki pod obiektem w m. Głogoczów o szer.2,5m
 2. od km 685+850 do 686+100, strona prawa drogi
  Zakres robót: – remont istniejącej drogi zbiorczej od km 685+850 do km 685+960
  – likwidacja istniejacego zjazdu w km 685+960
  – montaż bariery linowej od km 685+850 do km 686+070
  – remont istniejącej drogi zbiorczej od km 685+960 do 686+100
  – remont istniejącego zjazdu w km 686+100
 3. od km 686+500 do 686+600, strona lewa drogi
  Zakres robót: -remont istniejącej drogi zbiorczej od km 686+500 do km 686+600
  – brak możliwości wyjazdu na DK 7 w km 686+520 (brak widoczności – korekta oznakowania poziomego)
  – remont istniejących zjazdów w km 686+520 i km 686+590

Interpretację przekazanych informacji pozostawiam Państwu. Jeśli mieszkańcy, których bezpośrednio dotyczą planowane zmiany mają jakieś uwagi to prosze o kontakt mailowy – będę interweniować w razie potrzeby.
Ze swojej strony przyznam, że czekałam (zgodnie z obietnicą daną przez za-cę Dyrektora Oddziału GDDKiA z dnia 15.03.2016) na wyznaczenie terminu spotkania przedstawicieli GDDKiA z mieszkańcami Głogoczowa ws. projektu uciąglenia dróg serwisowych. Niestety, GDDKiA nie zorganizowała takiego spotkania, a jedynie powiadomiła pismami Gminę i Radę Sołecką o planowanych remontach. 

Z przykrością to piszę, ale jak widać, na ten moment GDDKiA zrezygnowała z bardziej kompleksowego rozwiązania problemu dróg serwisowych w Głogoczowie na rzecz remontów, które nie wpłyną znacząco na poprawę komunikacji wewnątrz naszej miejscowości 🙁

Posty na moim blogu dotyczące dróg serwisowych w Głogoczowie

Post z dnia 25.02.2017 – Odpowiedź GDDKiA ws. wniosków z zebrania wiejskiego z X.2016

Post z dnia 30.06.2016  – Gmina przyjmuje zadanie „Budowa dróg zbiorczych w ciągu drogi krajowej nr 7 w miejscowościach: Głogoczów, Krzyszkowice, Jawornik i Myślenice na fragmentach odcinka DK7 od km 685+800 do 693+200” do realizacji (koszt w 2017 roku to 160 000 zł). Zadanie to nie zostało zrealizowane przez Gminę z uwagi na brak szczegółowych wytycznych przez GDDKiA niezbędnych do przetargu. Gmina ogłosiła przetarg z danymi jakie posiadała i nie zgłosił się żaden wykonawca. (przetarg) W efekcie GDDKiA przejęła zadanie od Gminy w roku 2017. 

Post z dnia 22.05.2016 – uchwała w sprawie przejęcia przez Gminę Myślenice prowadzenia zadania publicznego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Krakowie – budowa dróg zbiorczych

Post z dnia 22.05.2016  – Odpowiedź z-cy Dyrektora Oddziału GDDKiA Kraków mgr inż Agnieszki Wachowskiej z dnia 15.03.2016 ws. wykonania niezrealizowanych dróg zbiorczych w/c DK7 na odcinku Kraków-Myślenice

Post z dnia 05.03.2016 – wnioski do GDDKiA ws. likwidowanych zjazdów 

Post z dnia 07.02.2016 – opinia mieszkańców ws. koncepcji likwidowanych zjazdów

Post z dnia 12.09.2015  -fotoradar

 

Organizacja ruchu na zakopiance zw. z budową drugiej kładki

Szanowni Państwo,

w dniu wczorajszym (25.05.2017) w Głogoczowie w okolicy budowy drugiej kładki dla pieszych została zmieniona organizacja ruchu drogowego, która w obecnej wersji powoduje duże utrudnienia w poruszaniu się wewnątrz naszej miejscowości. Zmiana ta była dla nas wszystkich dużym zaskoczeniem, tym bardziej że bez ostrzeżenia, przez jakiś czas nie było w ogóle wjazdu do centrum Głogoczowa z zakopianki. 

W zwiazku z powyższym, dziś rano skontaktowałam się z kierownikiem robót w celu wyjaśnienia spornych kwestii i znalezienia optymalnego rozwiązania wynikłych problemów. 

Oto co ustaliłam:

 1. Ten tydzień to przygotowanie organizacji ruchu drogowego, dopiero w przyszłym tygodniu rozpoczną się faktyczne prace budowlane przy drugiej kładce.
 2. Zmiana organizacji ruchu polegająca na zamknięciu wjazdu z zakopianki do centrum wsi od strony Myślenic oraz wjazdu od strony Biesiady, z uwagi na wyznaczony plac budowy, będzie obowiązywać do ok końca listopada
 3. Obowiązujący wjazd do centrum wsi od strony Myślenic znajduje się przy Chłopskim Jedle. Prace budowlane przy pierwszej kładce są na ukończeniu. Po weekendzie czeka nas jeszcze jedna zmiana organizacji ruchu w tym miejscu, ale generalnie np. przejazd na wprost od Chłopskiego Jadła do centrum będzie w miarę możliwości jak najszybciej otwarty.
 4. Wjazd do centrum wsi od strony Krakowa jest przez Bęczarkę.
 5. Kwestia bezpieczeństwa pieszych poruszających się do i z przystanku „Głogoczów-centrum”
  Przejście dla pieszych funkcjonuje normalnie. Dla bezpieczeństwa zostaną wygrodzone specjalne „dojścia” do przejścia zarówno od strony Stradomia za zakopianką, jak i centrum wsi. 
 6. Kwestia bezpieczeństwa pieszych poruszających się do centrum wsi od strony Ląkawy.
  W przyszłym tygodniu, gdy przyjedzie materiał na budowę, zostanie przygotowane bezpieczne przejście za kontenerami budowy.
 7. Dojazdy autobusu szkolnego. Ustaliłam z kierownikiem, że autobus w wyznaczonych godzinach będzie mógł przejeżdżać przez plac budowy, tak aby dzieci nie spóźniały się do szkoły.
 8. Bezpieczeństwo pod szkołą. Cofające samochody ciężarowe, a także autobusy powodują zagrożenie dla dzieci, które poruszają się po drodze bez pobocza i bezpośrednio przed szkołą. Tak duże pojazdy mogą wykonać manewr zawracania tylko przed szkołą łamiąc również przepisy ruchu drogowego. Obecna organizacja ruchu wymusza na kierowcach łamanie tych przepisów. Kierownik robót obiecał postawienie odpowiedniego oznakowania, aby takie sytuacje nie miały miejsca. 
 9. Kwestia zamkniętego wjazdu do wsi od strony „Konika”. 

DSC_1631

       Niestety, z powodu ustalonej organizacji ruchu nie ma możliwości czasowego usuwania znaku zakazu. Ponadto. niebawem rozpoczną się również w tym miejscu prace budowlane dotyczące kładki – w efekcie wjazd ten ma być całkowicie przebudowany. Niestety, takie rozwiazanie powoduje że lokalni przedsiębiorcy będą, bez jakiegokolwiek ostrzeżenia, narażeni na duże straty finansowe ;( Jestem w kontakcie z zainteresowanymi firmami.

Jestem także w stałym kontakcie z kierownikiem robót, tak aby na przyszłość mieszkańcy nie byli zaskakiwani nagłymi zmianami organizacji ruchu. Mam nadzieję, że te początkowe trudności zostaną niebawem zlikwidowane i zostaną już tylko zwykłe niedogodności związane z budową, ale nie zagrażające nikogo bezpieczeństwu.

Jeśli będą mieli Państwo jakieś uwagi proszę o maile (agnieszka@agnieszkawegrzyn.pl, agaglogoczow@gmail.com) z opisem i ew. zdjeciami, aby było łatwiej sporne kwestie rozwiązać.  

Co z planem zagospodarowania przestrzennego dla Głogoczowa?

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi nowej edycji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głogoczów przekazuję Państwu najbliższe etapy działań związanych z procedurą planistyczną.

Etapy procedury planistycznej.

1. Obecnie opracowywany jest BARDZO WAŻNY DLA NASZEJ MIEJSCOWOŚCI projekt koncepcyjny rozwiązań drogowych – przejazdy pod „zakopianką”. Opracowuje go Pracowania ALTRANS z Krakowa, Stanisław Albricht. W piątek 28.04.2017 odbyła się u Burmistrza prezentacja projektu dla GDDKiA. Po wstępnej akceptacji Koncepcja przekazana zostanie oficjalnie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do ostatecznej akceptacji.

2. Projekt planu ( po akceptacji j.w.) przekazany zostanie do około 30 Instytucji celem uzgodnienia i zaopiniowania. W ramach tego okresu projekt planu zostanie przekazany Ministrowi Rolnictwa celem uzyskania decyzji – zgody na wykorzystanie gruntów rolnych klasy III na cele nie rolnicze. Termin uzgodnienia w Warszawie nie jest określony. Pozostałe Instytucje powinny w okresie 1 miesiąca przekazać swoje stanowiska.

3. Po wprowadzeniu korekt do projektu planu, wynikłych z uzgodnień i opinii, projekt planu będzie wyłożony przez miesiąc, do publicznego wglądu dla mieszkańców wsi. Następnie w okresie 14 dni po wyłożeniu projektu planu będzie można składać uwagi do jego ustaleń.

W chwili obecnej, z uwagi na niezbędne uzgodnienia, nie jest możliwe określenie nawet w przybliżeniu terminu wyłożenia planu.

Polecam wcześniejsze posty dotyczące MPZP dla Głogoczowa

Post z 30 listopada 2017 – „UWAGI do Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Głogoczowa zgłaszamy w roku 2017!”

Post z 01.10.2015 – „Plany zagospodarowania przestrzennego w Gminie Myślenice”

 

Poniżej proponowany schemat komunikacji wewnątrz Głogoczowa.

SCHEMAT

Odpowiedź GDDKiA ws. wniosków z zebrania wiejskiego z X.2016

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiam odpowiedź GDDKiA na wnioski z zebrania wiejskiego, które odbyło się w październiku 2016 roku.  

Podsumowanie dot. bezpieczeństwa na zakopiance nasuwa się tylko jedno – kładki są priorytetem dla GDDKiA, która nie odpuści nawet jeśli propozycje składane przez mieszkańców i samorząd dużo skuteczniej wpłynęłyby na poprawę bezpieczeństwa WSZYSTKICH uczestników ruchu drogowego wewnątrz Głogoczowa.

Patrząc na logikę pisma z GDDKiA to myślę, że jeśli mieszkańcy będą nadal wnioskować o bezpieczne przejazdy pod / nad zakopianką w centrum to argument po zbudowaniu kładki koło szkoły będzie taki że przecież jest kładka, a miejsca na inne rozwiązania nie ma ;(

001

24.06.2016 – sesja Rady Miejskiej

Szanowni Państwo,

w dniu 24 czerwca br odbyła się XXIII-cia sesja Rady Miejskiej w Myślenicach. Sesja poprzedzona była posiedzeniami Komisji Stałych Rady Miejskiej.

Sesja ta była jedną z ważniejszych w tym roku ponieważ Burmistrz Maciej Ostrowski po pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisji Rewizyjnej oraz wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Myślenicach otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. Rada Miejska jednogłośnie zatwierdziła także sprawozdanie finansowe za rok 2015.

Teraz taka moja mała dygresja dotycząca absolutorium.
Gdy wyżej wymienione uchwały były omawiane na posiedzeniach Komisji Stałych Rady Miejskiej żaden radny nie miał wątpliwości co do tego jak głosować. Nie było większych dyskusji, a uchwały przechodziły przy poparciu zarówno Klubu Radnych Macieja Ostrowskiego, jak i Klubu PiS. Gdy przyszedł czas sesji nagle okazało się, że członkowie Klubu Radych PiS zagłosowali za przyjęciem sprawozdania finansowego, ale już przy udzieleniu absolutorium Burmistrzowi wstrzymali się od głosu. Nie zadali także w tej kwestii żadnych pytań. Taka niekonsekwencja w działaniu jest co najmniej dziwna i świadczy o braku podstawowej wiedzy radnych PiS z zakresu funkcjonowania samorządu lokalnego. Jest to także kolejny dowód na to, iż radni ci działają zgodnie z „nakazami z góry”, bez jakiejkolwiek własnej refleksji.

Informacje te upubliczniam, aby mieszkańcy naszej gminy mieli możliwość refleksji własnej i poznali jak wygląda praca w Radzie Miejskiej radnych Prawa i Sprawiedliwości.

Przechodząc do meritum mojego postu.

I. Na sesji przyjęto jedną z najważniejszych w tej kadencji dla Głogoczowa uchwał – „Uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Głogoczów w jej granicach administracyjnych”.

Cieszę się, że moja praca na rzecz Głogoczowa daje wymierne efekty dla całej wsi.
Mam nadzieję, że prace nad planem będą przebiegały sprawnie i bezkonfliktowo 🙂 Sama procedura będzie trwała około 3 lat, ale proszę pamiętać że gdybyśmy szli starym harmonogramem przyjmowania planów w gminie, to na samo rozpoczęcie procedury musielibyśmy poczekać kolejne 3-5 lat. Ostatni plan dla Głogoczowa przyjęty był 13 lat temu (w roku 2003), najwyższy czas aby rozpocząć prace nad kolejnym 🙂

Rada przyjęła uchwałę – co dalej?

 1. obecnie czekamy, aby uchwała weszła w życie
 2. jeśli nie będzie żadnych uwag ze strony wojewody, około połowy lipca ogłoszona zostanie możliwość składania wniosków o zmiany w planie. Z uwagi na okres wakacyjny wnioski będzie można zgłaszać do końca sierpnia br.
 3. o możliwości składania wniosków będą Państwo informowani m.in. poprzez ogłoszenia parafialne, mojego bloga, tablice informacyjne.
 4. osoby, które już wcześniej złożyły wniosek o przekwalifikowanie gruntów muszą to zrobić raz jeszcze w odpowiednim terminie!
 5. jak wyglądają prace na planem mogą Państwo przeczytać na moim blogu w poście z dnia 1 października 2015 roku pt” Plany zagospodarowania przestrzennego w Gminie Myślenice” – POLECAM!!
 6. Z uwagi na duży stopień skomplikowania i dużą ilość instytucji z którymi plan trzeba uzgodnić, w UMiG przyjęto, iż procedura przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego dla Głogoczowa trwać może nawet około 3 lat.

II. Kolejną ważną uchwałą były zmiany do „uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice”, którymi wprowadzono m.in. dwa nowe zadania:

1) „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Głogoczów w Gminie Myślenice w jej granicach administracyjnych”
cel: ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy
okres realizacji: lata 2016-2018
łączne nakłady finansowe: 90 000 zł
limity wydatków w poszczególnych latach:
w roku 2016-kwota 30 000 zł,
w roku 2017-kwota 45 000 zł,
w roku 2018- kwota 15 000 zł

2) „Budowa dróg zbiorczych w ciągu drogi krajowej nr 7 w miejscowościach: Głogoczów, Krzyszkowice, Jawornik i Myślenice na fragmentach odcinka DK7 od km 685+800 do 693+200”
cel: poprawa komunikacji i bezpieczeństwa w Mieście i Gminie Myślenice
okres realizacji: rok 2017
łączne nakłady finansowe: 160 000 zł
Ostateczny zakres prac znany będzie po spotkaniu z GDDKiA i ustaleniu materiałów do specyfikacji przetargowej. 

III. Następną uchwałą dotyczącą tylko Głogoczowa była „uchwała w sprawie zniesienia form ochrony przyrody – pomnika przyrody”.
Uchwałą tą zniesiony został status pomnika przyrody w odniesieniu do lipy drobnolistnej /Tilia corata/ o obw. 355 cm nr e. 120903-020 rosnącej na działce należącej do dworu. Pozbawienie statusu pomnika przyrody nastąpiło z uwagi na fakt, iż drzewo utraciło walory pomnika przyrody ze względu na stan fitosanitarny. 

WNIOSKI ZŁOŻONE NA SESJI W DNIU 24.06.2016

 1. Działając na oficjalny wniosek Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa dotyczący drogi powiatowej w Głogoczowie poprosiłam o:
  1. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Gminy Myślenice na rok 2017 na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Głogoczowie.
  2. Zawnioskowanie do Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach o wykonanie projektu chodnika wzdłuż całego odcinka drogi powiatowej K-1941.
  3. Zabezpieczenie środków budżecie Gminy Myślenice na rok 2017 na projekt i wykonanie oświetlenia przy przedmiotowej drodze. Tu chciałam od razu wyjaśnić, iż oświetlenie drogi powiatowej zostało już zgłoszone przeze mnie do UMiG przy okazji przygotowywania planu poprawy bezpieczeństwa w naszej gminie. Obecnie rozpoczęła się procedura asfaltowania dróg po kanalizacji, w dalszej kolejności będą przeprowadzane kolejne inwestycje. Taki system związany jest także z poszukiwaniem możliwości pozyskania środków zewnętrznych na finansowanie zadań.
 2. Ponowiłam swój wniosek z dnia 17 grudnia 2015 roku  o uwzględnienie w najbliższych planach inwestycyjnych wykonania termomodernizacji (i jeśli będzie taka możliwość, dokończenia odwodnienia i osuszenia) budynku WDK w Głogoczowie.
 3. Zawnioskowałam o uwzględnienie w projekcie budżetu Gminy Myślenice na rok 2017 wykonania nowego cmentarza w Głogoczowie.
 4. W związku z planowanymi inwestycjami kanalizacyjnymi oraz bardzo złym stanem drogi „na Królikówkę” w Głogoczowie poprosiłam, zgodnie z wnioskiem mieszkańców z roku 2014, o rozpoczęcie procedury przejęcia ww drogi przez Gminę Myślenice.
 5. WNIOSEK MIĘDZYSESYJNY Z DNIA 10.06.2016
  Działając na prośbę mieszkańców Głogoczowa poprosiłam o przekazanie do Zarządu Dróg Powiatowych wniosku o umieszczenie na drodze powiatowej nr K-1941 w Głogoczowie znaków ostrzegających kierowców przed ostrymi zakrętami i wzniesieniem. Proponowałam montaż znaków A4 (niebezpieczne zakręty, pierwszy w lewo) oraz A23 (stromy podjazd).Prośba moja wynikała z coraz częściej się powtarzających niebezpiecznych sytuacji jakie mają miejsce na w/w drodze w związku ze skracaniem sobie drogi przez tiry. Nawigacja satelitarna kieruje tiry na naszą drogę powiatową, a kierowcy nie zdają sobie sprawy z tego że nie będą w stanie zakręcić i wyjechać na zakrętach nad kościołem, co często kończy się zsuwaniem aut do rowów lub zawracaniem na placu za kościołem. Takie manewry stwarzają duże niebezpieczeństwo dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Ponieważ przy drodze nie ma chodnika, a trasę tę codziennie pokonują m.in. dzieci idące do szkoły, jest dla nas szczególnie ważne aby problem ten rozwiązać jak najszybciej.Dziękując Zarządowi Dróg Powiatowych za zamontowanie znaku przy ogrodzeniu cmentarza, jednocześnie poprosiłam o informację kiedy zostanie namalowane oznakowanie poziome wzdłuż ogrodzenia. Niestety zamontowany znak jest niewystarczający i kierowy nadal parkują przy cmentarzu stwarzając niebezpieczeństwo dla pozostałych uczestników ruchu drogowego.

  ODPOWIEDZI NA WNIOSKI z dnia 29.04.2016

  1.  W odpowiedzi na wniosek ws. pozytywnego rozpatrzenia przygotowanego przez mieszkańców wniosku o położenie nakładki asfaltowej na drodze nr 1220 zgłosiłam wyżej wymienioną drogę do programu asfaltowania dróg po kanalizacji. Wydział inwestycji potwierdził zgłoszenie i zawarł drogę nr 1220 w specyfikacji przetargowej.

  2. W odpowiedzi na zapytanie o remonty dróg otrzymałam informację, iż pozimowe remonty dróg są sukcesywnie realizowane. Dziura, która uniemożliwiała od około roku mieszkańcom Jaworzny bezpieczny dojazd do domów, została załatana.

20.05.2016 – sesja Rady Miejskiej w Myślenicach

Szanowni Państwo,

w dniu 20 maja 2016 roku odbyła się XXII-ga Sesja Rady Miejskiej w Myśleniach. Ponieważ była ta sesja specjalna, na której procedowano tylko kilka uchwał, nie była ona poprzedzona posiedzeniami Komisji Stałych RM.

PROGRAM DROGOWY

Głównym powodem zwołania sesji był „pokanalizacyjny program drogowy”, który jest kolejną próbą systemowego podejścia do problemu remontów dróg na terenie miasta i Gminy Myślenice. Dzięki wykonaniu kanalizacji znacząco poprawił się stan dróg w naszej Gminie. Jednak, jak powszechnie wiadomo, życie zawsze wyprzedza nasze potrzeby i zostało jeszcze dużo dróg do poprawy. Wychodząc na przeciw naszym potrzebom, jednocześnie mając na uwadze niskie ceny nawierzchni drogowych, Burmistrz Maciej Ostrowski zaproponował realizację wyżej wymienionej inwestycji.
Aby przyjąć plan do realizacji, konieczna była zgoda Rady Miejskiej. Rada zgodę udzieliła poprzez przyjęcie następujących uchwał:

 1. Uchwała ws. zmian w Budżecie Miasta i Gminy Myślenice, w której w części dotyczącej wydatków:
  a) na drogi publiczne gminne zaplanowano zwiększenie wydatków majątkowych o 2 353 202 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice”
  b) na drogi wewnętrzne zaplanowano zwiększenie wydatków majątkowych o 4 650 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn „Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice”
 2. Uchwała ws. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myślenice, w której dodano m.in. takie przedsięwzięcie jak:
  „Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice”
  Cel – Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa w Mieście i Gminie Myślenice.
  Łącznie nakłady finansowe 10 000 000 zł.
  Okres realizacji lata 2016-2017
  Limit wydatków: w roku 2016 kwota 7 000 000 zł, w roku 2017 kwota 3 000 000 zł
  Limit zobowiązań 10 000 000 zł
  Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice

Tak duża kwota wydatków majątkowych zaplanowanych na najbliższe miesiące jest bezpośrednio związana z obserwowanymi obecnie niskimi cenami nawierzchni (głównie asfaltów) i dużym społecznym zapotrzebowaniem na remonty dróg po kanalizacji. W tym roku przykładowa cena 1 m asfaltu spadła z 9 zł na ok 4 zł. Taka sytuacja na rynku jest związana z brakiem inwestycji dofinansowanych ze środków zewnętrznych i nie będzie trwać wiecznie, dlatego też burmistrz Maciej Ostrowski zaproponował, aby środki które Gmina miała przeznaczyć na spłatę zadłużenia w NFOŚiGW, przesunąć na tak ważną dla mieszkańców inwestycję. Przesunięcie to oznacza, iż pożyczkę w NFOŚiGW spłacać będziemy do roku 2038.

W związku z powyższym, aby nie było żadnych wątpliwości co do intencji radnych, na wniosek radnego Bogusława Podmokłego, Rada Miejska przyjęła Uchwałę opiniującą, w której radni poproszeni zostali o jednoznacznie opowiedzenie się za naprawą dróg, lub szybszą spłatą zadłużenia Gminy. 19 radnych było za przeznaczeniem środków na naprawę dróg, jeden był za spłatą zobowiązań (Mirosław Fita), jeden się wstrzymał (Mateusz Suder).

Wracając do meritum. Przedstawione powyżej zadania dotyczą dróg na które Gmina nigdy nie dostałaby dofinansowania, ponieważ nie kwalifikują się do jakichkolwiek programów dotacyjnych. Trzeba jasno sobie powiedzieć, że kwota 10 milionów złotych nie wystarczy na wszystkie drogi w mieście i Gminie. Aby wykonać wszystkie drogi potrzebowalibyśmy min. 20 milionów złotych. Trzeba pamiętać, iż potrzeby związane z drogami ZAWSZE będą wyprzedzać możliwości finansowe Gminy. I to jest standard w naszym kraju. Jedyną gminą, która nie ma takich problemów są Kleszcze – najbogatsza (dzięki kopalni odkrywkowej) jednostka samorządu terytorialnego w Polsce.

Mając na uwadze powyższe ograniczenia przyjęto następujące kryteria wyboru dróg do asfaltowania:

 1. Droga, w której znajduje się kanalizacja/wodociąg robione w ramach ostatnich inwestycji.
 2. Droga jest własnością gminy, może też być w zarządzaniu. Ponieważ Gmina może inwestować tylko w swoją własność przyjęto zasadę, iż drogi prywatne będą realizowane pod warunkiem bezpłatnego przekazania ich na rzecz Gminy. Gmina rozpocznie też w miarę możliwości finansowych przejmowanie dróg będących własnością Skarbu Państwa.
 3. Remonty będą realizowane do wyczerpania puli środków.

Drogi do remontu w Głogoczowie (7) zgłosiłam mając na uwadze powyższe kryteria oraz wcześniejsze informacje od mieszkańców. Jeśli ktoś z Państwa chciałby wiedzieć jakie to są drogi, to informacji szczegółowych udzielam osobiście (telefonicznie lub mailowo). Proszę pamiętać, że na wszystkie zgłoszone drogi na pewno nie wystarczy, ale będę się starać, żeby było ich jak najwięcej. Przetarg rusza już pod koniec maja, a planowana realizacja to lata 2016/2017.
Niestety, z uwagi na powyższe kryteria dużo dróg w Głogoczowie nie zakwalifikuje się do tego programu. Na pocieszenie dla mieszkańców m.in. Królikówki i Podlesia powiem, że Gmina rozpoczyna prace nad koncepcją kanalizacji w tych dzielnicach. Również mieszkańcy Jaworzny, Przymiarek i Ląkawy będą musieli poczekać, aż zostanie wykonana kanalizacja.

BUDOWA DRÓG ZBIORCZYCH PRZY DK7

Na sesji przyjęto m. in. bardzo ważną dla Głogoczowa uchwałę w sprawie przejęcia przez Gminę Myślenice prowadzenia zadania publicznego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Krakowie.

cyt: ” (…) Wyraża się zgodę na przyjęcie przez Gminę Myślenice do realizacji w latach 2016-2017 pełnienia funkcji inwestora zastępczego dla zadania pod nazwą „Budowa dróg zbiorczych w ciągu drogi krajowej nr 7 w +miejscowościach: Głogoczów, Krzyszkowice, Jawornik i Myślenice na fragmentach odcinka DK7 od km 685+800 do 693+200″ w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę lub ewentualnego zgłoszenia robót.”
Uzasadnienie:
„Z uwagi na konieczność dalszej poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu pieszych i kierowców zamieszkałych wzdłuż DK7 na odcinku Kraków-Myślenice niezbędne jest ograniczenie dostępności do drogi krajowej. Może to być zrealizowane poprzez likwidację istniejących zjazdów indywidualnych i w zamian wykonanie fragmentów dróg zbiorczych. Zadanie to będzie realizowane w porozumieniu Gminy Myślenice reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice ze Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w imieniu którego działa GDDKiA Oddział w Krakowie.”

ODPOWIEDZI NA WNIOSKI

 1. Odpowiedź z dnia 20 maja 2016 roku na interpelację zgłoszoną na sesji w dniu 29.04 2016 dot. wymiany wiat przystankowych zostałam poinformowana, że na przełomie czerwca i lipca 2016 roku, w związku z organizacją Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, zostaną wymienione wszystkie istniejące wiaty przystankowe przy DK7 w Głogoczowie oraz uzupełnione zostaną brakujące wiaty na przystanku Głogoczów/Dwór/. W miarę posiadanych środków finansowych wymienione będą wiaty na pozostałych przystankach w tym przy DK 52.