Co z planem zagospodarowania przestrzennego dla Głogoczowa?

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi nowej edycji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głogoczów przekazuję Państwu najbliższe etapy działań związanych z procedurą planistyczną.

Etapy procedury planistycznej.

1. Obecnie opracowywany jest BARDZO WAŻNY DLA NASZEJ MIEJSCOWOŚCI projekt koncepcyjny rozwiązań drogowych – przejazdy pod „zakopianką”. Opracowuje go Pracowania ALTRANS z Krakowa, Stanisław Albricht. W piątek 28.04.2017 odbyła się u Burmistrza prezentacja projektu dla GDDKiA. Po wstępnej akceptacji Koncepcja przekazana zostanie oficjalnie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do ostatecznej akceptacji.

2. Projekt planu ( po akceptacji j.w.) przekazany zostanie do około 30 Instytucji celem uzgodnienia i zaopiniowania. W ramach tego okresu projekt planu zostanie przekazany Ministrowi Rolnictwa celem uzyskania decyzji – zgody na wykorzystanie gruntów rolnych klasy III na cele nie rolnicze. Termin uzgodnienia w Warszawie nie jest określony. Pozostałe Instytucje powinny w okresie 1 miesiąca przekazać swoje stanowiska.

3. Po wprowadzeniu korekt do projektu planu, wynikłych z uzgodnień i opinii, projekt planu będzie wyłożony przez miesiąc, do publicznego wglądu dla mieszkańców wsi. Następnie w okresie 14 dni po wyłożeniu projektu planu będzie można składać uwagi do jego ustaleń.

W chwili obecnej, z uwagi na niezbędne uzgodnienia, nie jest możliwe określenie nawet w przybliżeniu terminu wyłożenia planu.

Polecam wcześniejsze posty dotyczące MPZP dla Głogoczowa

Post z 30 listopada 2017 – „UWAGI do Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Głogoczowa zgłaszamy w roku 2017!”

Post z 01.10.2015 – „Plany zagospodarowania przestrzennego w Gminie Myślenice”

 

Poniżej proponowany schemat komunikacji wewnątrz Głogoczowa.

SCHEMAT