11.08, 15.09.2016 – sesje Rady Miejskiej w Myślenicach

Szanowni Państwo,

w dniu 11 sierpnia 2016 roku odbyła się bardzo krótka sesja, która została zwołana w celu przyjęcia zmian w budżecie Gminy Myślenice wynikających z rozstrzygnięcia przetargu na realizację „programu drogowego”.

Umowy na realizację zadania zostały podpisane pod koniec sierpnia i od tego czasu wykonawcy mają 5 miesięcy na wykonanie zlecenia.

W Głogoczowie inwestycję realizuje firma Eurovia. Firma ta ma do wykonania, w tym samym okresie czasu, również „program drogowy” w Myślenicach, Polance, Borzęcie, Osieczanach, Łękach, Drogini, Bysinie i Jasienicy. Harmonogram prac zależy od wykonawcy.

Oczywiście, ponieważ zaczyna się okres jesienno- zimowy musimy zdawać sobie sprawę z tego, iż w przypadku gdy pogoda pokrzyżuje plany, wykonawcy zwrócą się najprawdopodobniej do UMiG o wydłużenie terminu oddania inwestycji.

PROGRAM DROGOWY W GŁOGOCZOWIE

Jak już wcześniej pisałam w poście z dnia 22.05.2016 roku, do programu drogowego zgłosiłam 7 dróg w Głogoczowie. Z powodów finansowych, ostatecznie do naprawy zakwalifikowały się trzy. Są to:

 • droga na dz. nr 941 o długości około 250 m, na której zaplanowano m.in. wykonanie asfaltu oraz pobocza;
 • droga na dz. nr. 1346 o długości około 650 m, na której zaplanowano m.in. wykonanie asfaltu, wykopanie nowych rowów oraz oczyszczenie już istniejących;
 • droga na dz. nr 1220 o długości około 450 m, na której zaplanowano m.in. wykonanie asfaltu, pobocza, rowów.

O pozostałych drogach (tych zgłoszonych i nie zgłoszonych z powodu nie spełniania warunków programu) w UMiG także pamiętają. W miarę możliwości finansowych Gminy będą sukcesywnie realizowane.

15.09.2016 – XXV Sesja Rady Miejskiej

W dniu 15 września br. odbyła się XXV Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach. Sesja była poprzedzona posiedzeniami wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej.

Na sesji przyjęto głownie uchwały ogólne, nie dotyczące bezpośrednio Głogoczowa. Zaplanowany porządek sesji znajdą Państwo na stronie UMiG w zakładce Dla Mieszkańców/ Rada Miejska / Sesja Rady Miejskiej.  Zazwyczaj porządek przedstawiony na stronie nie jest w pełni zgodny ze stanem ostatecznym, ponieważ niektóre punkty sesji wchodzą pod obrady na wniosek Burmistrza tzw. autopoprawką.

I właśnie autopoprawką Burmistrza w porządku sesji znalazła się „uchwała w sprawie zamiaru utworzenia samorządowej instytucji kultury – Muzeum Niepodległości w Myślenicach”.  Jest to uchwała intencyjna, która została przegłosowana przez Radę Miejską jednogłośnie.

Zgodnie z treścią dokumentu, Muzeum Niepodległości ma mieć swoją siedzibę w nowo wybudowanym budynku na terenie miasta Myślenice, a przedmiotem jego działania będzie:

 • gromadzenie i przechowywanie dóbr kultury w zakresie historii, sztuki, archeologii i szeroko rozumianej kultury materialnej:
 • upowszechnianie wartości kultury i nauki:
 • prowadzenie działalności naukowej, edukacyjnej i wydawniczej;
 • współdziałanie w upowszechnianiu nauki i sztuki w innymi jednostkami kultury lub placówkami edukacyjnymi.

Mające powstać Muzeum przejmie zbiory i archiwalia obecnie istniejącego Muzeum Regionalnego „Dom Grecki”. Z należytą dbałością o ich stan zajmie się kultywowaniem wartości związanych z tożsamością myślenickiej społeczności, krzewiąc wśród młodzieży patriotyzm, wynikający z pamięci o przeszłości a nakierowany na dbanie o naszą ojczyznę. Pracownicy Muzeum Regionalnego „Dom Grecki” znajdą zatrudnienie w nowej placówce.

Zgodnie z uzasadnieniem uchwały: „Nowoczesne muzeum ma szansę stać się placówką oferującą atrakcyjne programy edukacyjne i otwartą na współpracę z szerokim wachlarzem grup społecznych. Takie warunki zapewni m.in. projektowana sala wykładowa na ponad 150 osób.

(…) Dzięki powstaniu nowego muzeum nastąpi rewitalizacja obszarów w pobliżu centrum. Podobne procesy zachodziły w naszym mieście wraz z budową samorządowej jednostki kultury jaką jest nowoczesna Miejska Biblioteka Publiczna, gdzie odbywa się wiele imprez kulturalnych oraz wykładów i konferencji.

W obecnej siedzibie Muzeum Regionalnego „Dom Grecki” zbory nie mogą być należycie gromadzone i przechowywane. Budynek ze względu na metraż (470,4 m2, z czego 77,7 m2 zajmują piwnice) nie ma możliwości wyeksponowania wszystkich zbiorów muzealnych. Dbając o stan i bezpieczeństwo zbiorów muzealnych przewidzieliśmy zbudowanie nowoczesnego budynku, gdzie zbiory będą należycie przechowywane (…)”

W porządku sesji nastąpiło także kilka innych zmian, do których chciałam się odnieść.

Zgodnie z porządkiem obrad, Rada Miejska miała procedować uchwałę ws. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym terenowym obiektom publicznym oraz drogom wewnętrznym w Mieście i Gminie Myślenice. Jest to o tyle istotna uchwała, że obecnie wpływają do UMiG różne sprzeczne wnioski dotyczące nadawania nazw m.in. nowo wybudowanym w Myślenicach rondom. Podstawową kwestią jest więc ustalenie odpowiedniego regulaminu, który pozwoli ten bałagan uporządkować.

Niestety, i piszę to z naprawdę dużym ubolewaniem, radni miejscy z Klubu Prawa i Sprawiedliwości, zamiast rzetelnie pracować na jasnymi regułami dotyczącymi nazewnictwa, wolą forsować za wszelką cenę swoje uchwały dotyczące nazw konkretnych rond.

Oczywiście, radni mają do tego prawo, ale w tym przypadku to czysty populizm. A dlaczego?

Drodzy Państwo, ja też byłam w poprzedniej kadencji w opozycji, i podobnie jak większość obecnych radnych PiS byłam radną pierwszą kadencję.

Nie było mi łatwo się odnaleźć, ale skoro zostałam wybrana przez mieszkańców to starałam się pracować jak najlepiej i najbardziej efektywnie. I tu się różnimy – ja naprawdę pracowałam, a nie tylko pisałam pisma. Owszem, wnioski też były, bo muszą być, ale za nimi szła prawdziwa aktywność. Zawsze starałam się pracować na Komisjach Rady Miejskiej, nie uchylałam się od odpowiedzialności, nie spóźniałam się na obrady i nie wychodziłam wcześniej. Spotykałam się także z Burmistrzem i urzędnikami. Uważałam, że jeśli nawet nie mamy wspólnie siły przebicia jako opozycja, to pokażę że przyszłam do Rady Miejskiej pracować, a nie „robić politykę”.

Dziś jestem zbulwersowana sposobem i jakością pracy obecnych radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Ostatnia sesja z uwagi na działania Klubu PiS była dla mnie farsą, przygotowaną jedynie pod publiczkę i promocję na portalach społecznościowych.  A dlaczego?

Tak w bardzo wielkim skrócie, nie oddającym w żaden sposób emocji jakie towarzyszyły obradom, chciałam Państwu naświetlić sytuację.

Nad uchwałami, które znalazły się w planowanym porządku obrad, pracowaliśmy na trzech Komisjach Rady Miejskiej, na których każdy z radych mógł zgłosić swoje uwagi i zostałyby one poddane ogólnej dyskusji. Radni Klubu PiS nie mieli ŻADNYCH pytań i uwag do projektu regulaminu nadawania nazw.

Nagle, na sesji okazuje się, że Klub PiS wnioskuje o przyjęcie do porządku obrad swoich czterech uchwał dotyczących nadania nazw myślenickim rondom. Gdy wniosek zostaje odrzucony ze względu na planowane przyjęcie regulaminu, są zbulwersowani. I tu zaczyna się najciekawsze – okazuje się, że przygotowany regulamin, zdaniem Klubu PiS, nadaje się tylko do wyrzucenia, a wszystkie wypowiedzi (w szczególności radnych Klubu PiS)  są nagrywane przez radnego Mateusza Sudra komórką – zapewne, aby jak zwykle wrzucić na Facebooka i pochwalić się jak bardzo pracują na rzecz lokalnej społeczności.

Przyznam, że było to dla mnie duże zaskoczenie – gdy trzeba było pracować, nie było uwag i dyskusji wcale, ale w trakcie sesji, gdy na sali obecne są media, sołtysi, mieszkańcy, nagle okazuje się że Klub Prawa i Sprawiedliwości „walczy” o dobro Myślenic. Żeby wzmocnić odpowiedni przekaz na zewnątrz, nagrywają swoje oświadczenia i wnioski. Dla mnie jest to działanie tylko i wyłącznie pozorowane, bo oprócz produkowania kolejnych „dokumentów” nic nie wnoszące.

W odpowiedzi na dziwne zachowanie radnych Klubu PiS, Klub Radnych Macieja Ostrowskiego wystosował wniosek o wycofanie z obrad „regulaminu” i przywrócenie go pod obrady Komisji Stałych RM – aby radni Klubu PiS mogli się szczegółowo i swobodnie wypowiedzieć w kwestii uwag do niniejszego dokumentu.

Taka mała ogólna refleksja. Całkowicie subiektywna i emocjonalna. Jakże ciekawe jest myślenie niektórych Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Na Komisje Rady Miejskiej można się spóźniać, wychodzić wcześniej, lub nawet wcale nie przychodzić. Po co brać udział w szkoleniach wzmacniających kompetencje radnych, przecież Mieszkańcy tego nie widzą. Na Sesji wydamy kolejne oświadczenie, złożymy odpowiedni wniosek i wszyscy będą się zachwycać naszą pracą.

Przykro mi to mówić, ale dla mnie to tak wygląda 🙁  Takiej skali tego typu działań jeszcze nie widziałam, ale może za krótko żyję. Przyznam uczciwie – na sesji byłam tak zszokowana, że nie byłam w stanie nawet skomentować zaistniałej sytuacji.

I tu przechodzę do kolejnego punktu sesji – wniosku myślenickiej .Nowoczesnej ws. publikacji nagrań z posiedzeń Rady Miejskiej w Myślenicach w internecie.

Nie mam nic przeciwko takiemu rozwiązaniu, bo dla mnie każda sesja jest bardzo ważnym zwieńczeniem pracy UMiG oraz radnych. Przyjmowane na sesjach uchwały najczęściej są już wcześniej omawiane na Komisjach, po to aby można je było sprawnie przyjąć już w ostatecznej formie. Jest to normalna praktyka, związana również z organizacją pracy urzędu. Oczywiście, zdarzają się uchwały, które otrzymujemy dopiero w ostatniej chwili, ale to są przypadki losowe i nad nimi odbywają się dyskusje na sesjach.

Niemniej, z uwagi na sposób pracy radnych opozycyjnych, uważam że myślenicki samorząd nie dojrzał jeszcze do transmisji internetowych z obrad sesji.

W tej chwili działania Klubu PiS skierowane są tylko i wyłącznie na budowanie własnego medialnego wizerunku, wobec czego obawiam się, że w przypadku gdyby sesje były filmowane, trwałyby zamiast jednej do dwóch godzin, około pięć, sześć.

Dlaczego? Ze względu na dużą ilość oświadczeń, wniosków i pytań, które albo byłyby już zadawane wcześniej na komisjach, albo zostałyby wymyślone tylko po to żeby nie wypaść gorzej od innych. Również wnioski i interpelacje ciągły by się bez końca. Dodatkowo, podstawowym warunkiem musiałoby być także nagrywanie Komisji, ponieważ większość radnych opozycyjnych najprawdopodobniej całkowicie straciłaby nimi zainteresowanie. Małą próbkę takiego nagłego dziwnego wzrostu aktywności radnych mieliśmy, gdy jedna z sesji była transmitowana przez Myślenice iTV.

Dla mnie jest to ewidentna strata czasu, bo zadawanie po raz kolejnych tych samych pytań i udawanie, że nie zna się odpowiedzi, jest co najmniej denerwujące dla osób które tego słuchają. Zdecydowanie wolałabym poświęcić ten czas na coś bardziej konstruktywnego, choćby pisanie dla Państwa na blogu.

Podsumowując, ponieważ jestem za jawnością, uważam że na tym poziomie świadomości radnych wystarczy publikacja protokołów w internecie.

ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE

W okresie międzysesyjnym otrzymałam następujące odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 24.06.2016:

 1. Wnioski dotyczące chodnika przy drodze powiatowej zostały przekazane do powiatu;
 2. Wniosek dotyczący uwzględnienia w projekcie budżetu Gminy Myślenice na rok 2017 wykonania nowego cmentarza w Głogoczowie został rozpatrzony pozytywnie i takie zadanie będzie wpisane w budżet gminy na rok 2017.

W lipcu zostały przy zakopiance m.in. w Głogoczowie zamontowane nowe wiaty przystankowe. Dzięki moim staraniom udało się zamontować wiatę również przy przystanku Głogoczów -Dwór. Z powodów technicznych montaż wiaty nie doszedł do skutku na przystanku Głogoczów-Dwór w stronę Krakowa.

Dla przypomnienia jak wyglądały przystanki wcześniej, a jak teraz – dokumentacja zdjęciowa 🙂

img_20160713_102316

img_20160713_102245

img_20160915_174558

INTERPELACJE I WNIOSKI ZGŁOSZONE NA SESJI W DNIU 15.09 2016

Na sesji zgłosiłam dwa wnioski:

1. Z uwagi na pozytywnie rozpatrzony mój wniosek dot. wpisania do budżetu Gminy na rok 2017 realizacji budowy nowego cmentarza w Głogoczowie zwróciłam się z prośbą o uwzględnienie w projekcie cmentarza, oprócz zgłaszanego wcześniej kolumbarium, także niewielkiego budynku gospodarczego dla gospodarza cmentarza. Zaproponowałam, aby budynek składał się z niewielkiej części socjalnej, z toaletą, umywalką i miejscem na posiłek oraz części technicznej z szerokim wejściem, gdzie można by wjechać taczkami, schować deski itp.

W tej chwili gospodarz cmentarza nie ma odpowiednich warunków sanitarno-technicznych do wykonywania tej jakże ciężkiej fizycznie pracy.

Ponadto zawnioskowałam, aby planowane od strony drogi powiatowej ogrodzenie nawiązywało do architektury i otoczenia pobliskiego zabytkowego kościoła.

2. W nawiązaniu do rozmów z Burmistrzem dotyczących możliwych rozwiązań związanych z poprawą bezpieczeństwa dzieci wysiadających z busa szkolnego przy trasie bielskiej, zwróciłam się z prośbą o dwie wywrotki żwiru w celu utwardzenia terenu, który może posłużyć do zawracania busa szkolnego.

Na prośbę mieszkańców aktywnie włączyłam się w rozwiązanie tego istotnego dla wielu głogoczowskich rodzin problemu, ale z uwagi zmiany własności działki na której bus może zawracać, udało mi się uzyskać zgodę od nowego właściciela dopiero na początku września. Mam nadzieję, że również dzięki wsparciu rodziców uda się teren szybko utwardzić i dzieci będą bezpiecznie wracać do domów.

Problem braku bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego DK52 jest bardzo duży i skomplikowany m.in. ze względu na uwarunkowania związane z BDI. Cieszę się, że choć na tę chwilę, dzięki bardzo dobrej współpracy z dyrektorem Szkoły Podstawowej w Głogoczowie, panem Krzysztofem Kanią, udało nam się osiągnąć kompromis związany z bezpieczeństwem dzieci jeżdżących busem szkolnym.

20.05.2016 – sesja Rady Miejskiej w Myślenicach

Szanowni Państwo,

w dniu 20 maja 2016 roku odbyła się XXII-ga Sesja Rady Miejskiej w Myśleniach. Ponieważ była ta sesja specjalna, na której procedowano tylko kilka uchwał, nie była ona poprzedzona posiedzeniami Komisji Stałych RM.

PROGRAM DROGOWY

Głównym powodem zwołania sesji był „pokanalizacyjny program drogowy”, który jest kolejną próbą systemowego podejścia do problemu remontów dróg na terenie miasta i Gminy Myślenice. Dzięki wykonaniu kanalizacji znacząco poprawił się stan dróg w naszej Gminie. Jednak, jak powszechnie wiadomo, życie zawsze wyprzedza nasze potrzeby i zostało jeszcze dużo dróg do poprawy. Wychodząc na przeciw naszym potrzebom, jednocześnie mając na uwadze niskie ceny nawierzchni drogowych, Burmistrz Maciej Ostrowski zaproponował realizację wyżej wymienionej inwestycji.
Aby przyjąć plan do realizacji, konieczna była zgoda Rady Miejskiej. Rada zgodę udzieliła poprzez przyjęcie następujących uchwał:

 1. Uchwała ws. zmian w Budżecie Miasta i Gminy Myślenice, w której w części dotyczącej wydatków:
  a) na drogi publiczne gminne zaplanowano zwiększenie wydatków majątkowych o 2 353 202 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice”
  b) na drogi wewnętrzne zaplanowano zwiększenie wydatków majątkowych o 4 650 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn „Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice”
 2. Uchwała ws. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myślenice, w której dodano m.in. takie przedsięwzięcie jak:
  „Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice”
  Cel – Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa w Mieście i Gminie Myślenice.
  Łącznie nakłady finansowe 10 000 000 zł.
  Okres realizacji lata 2016-2017
  Limit wydatków: w roku 2016 kwota 7 000 000 zł, w roku 2017 kwota 3 000 000 zł
  Limit zobowiązań 10 000 000 zł
  Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice

Tak duża kwota wydatków majątkowych zaplanowanych na najbliższe miesiące jest bezpośrednio związana z obserwowanymi obecnie niskimi cenami nawierzchni (głównie asfaltów) i dużym społecznym zapotrzebowaniem na remonty dróg po kanalizacji. W tym roku przykładowa cena 1 m asfaltu spadła z 9 zł na ok 4 zł. Taka sytuacja na rynku jest związana z brakiem inwestycji dofinansowanych ze środków zewnętrznych i nie będzie trwać wiecznie, dlatego też burmistrz Maciej Ostrowski zaproponował, aby środki które Gmina miała przeznaczyć na spłatę zadłużenia w NFOŚiGW, przesunąć na tak ważną dla mieszkańców inwestycję. Przesunięcie to oznacza, iż pożyczkę w NFOŚiGW spłacać będziemy do roku 2038.

W związku z powyższym, aby nie było żadnych wątpliwości co do intencji radnych, na wniosek radnego Bogusława Podmokłego, Rada Miejska przyjęła Uchwałę opiniującą, w której radni poproszeni zostali o jednoznacznie opowiedzenie się za naprawą dróg, lub szybszą spłatą zadłużenia Gminy. 19 radnych było za przeznaczeniem środków na naprawę dróg, jeden był za spłatą zobowiązań (Mirosław Fita), jeden się wstrzymał (Mateusz Suder).

Wracając do meritum. Przedstawione powyżej zadania dotyczą dróg na które Gmina nigdy nie dostałaby dofinansowania, ponieważ nie kwalifikują się do jakichkolwiek programów dotacyjnych. Trzeba jasno sobie powiedzieć, że kwota 10 milionów złotych nie wystarczy na wszystkie drogi w mieście i Gminie. Aby wykonać wszystkie drogi potrzebowalibyśmy min. 20 milionów złotych. Trzeba pamiętać, iż potrzeby związane z drogami ZAWSZE będą wyprzedzać możliwości finansowe Gminy. I to jest standard w naszym kraju. Jedyną gminą, która nie ma takich problemów są Kleszcze – najbogatsza (dzięki kopalni odkrywkowej) jednostka samorządu terytorialnego w Polsce.

Mając na uwadze powyższe ograniczenia przyjęto następujące kryteria wyboru dróg do asfaltowania:

 1. Droga, w której znajduje się kanalizacja/wodociąg robione w ramach ostatnich inwestycji.
 2. Droga jest własnością gminy, może też być w zarządzaniu. Ponieważ Gmina może inwestować tylko w swoją własność przyjęto zasadę, iż drogi prywatne będą realizowane pod warunkiem bezpłatnego przekazania ich na rzecz Gminy. Gmina rozpocznie też w miarę możliwości finansowych przejmowanie dróg będących własnością Skarbu Państwa.
 3. Remonty będą realizowane do wyczerpania puli środków.

Drogi do remontu w Głogoczowie (7) zgłosiłam mając na uwadze powyższe kryteria oraz wcześniejsze informacje od mieszkańców. Jeśli ktoś z Państwa chciałby wiedzieć jakie to są drogi, to informacji szczegółowych udzielam osobiście (telefonicznie lub mailowo). Proszę pamiętać, że na wszystkie zgłoszone drogi na pewno nie wystarczy, ale będę się starać, żeby było ich jak najwięcej. Przetarg rusza już pod koniec maja, a planowana realizacja to lata 2016/2017.
Niestety, z uwagi na powyższe kryteria dużo dróg w Głogoczowie nie zakwalifikuje się do tego programu. Na pocieszenie dla mieszkańców m.in. Królikówki i Podlesia powiem, że Gmina rozpoczyna prace nad koncepcją kanalizacji w tych dzielnicach. Również mieszkańcy Jaworzny, Przymiarek i Ląkawy będą musieli poczekać, aż zostanie wykonana kanalizacja.

BUDOWA DRÓG ZBIORCZYCH PRZY DK7

Na sesji przyjęto m. in. bardzo ważną dla Głogoczowa uchwałę w sprawie przejęcia przez Gminę Myślenice prowadzenia zadania publicznego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Krakowie.

cyt: ” (…) Wyraża się zgodę na przyjęcie przez Gminę Myślenice do realizacji w latach 2016-2017 pełnienia funkcji inwestora zastępczego dla zadania pod nazwą „Budowa dróg zbiorczych w ciągu drogi krajowej nr 7 w +miejscowościach: Głogoczów, Krzyszkowice, Jawornik i Myślenice na fragmentach odcinka DK7 od km 685+800 do 693+200″ w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę lub ewentualnego zgłoszenia robót.”
Uzasadnienie:
„Z uwagi na konieczność dalszej poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu pieszych i kierowców zamieszkałych wzdłuż DK7 na odcinku Kraków-Myślenice niezbędne jest ograniczenie dostępności do drogi krajowej. Może to być zrealizowane poprzez likwidację istniejących zjazdów indywidualnych i w zamian wykonanie fragmentów dróg zbiorczych. Zadanie to będzie realizowane w porozumieniu Gminy Myślenice reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice ze Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w imieniu którego działa GDDKiA Oddział w Krakowie.”

ODPOWIEDZI NA WNIOSKI

 1. Odpowiedź z dnia 20 maja 2016 roku na interpelację zgłoszoną na sesji w dniu 29.04 2016 dot. wymiany wiat przystankowych zostałam poinformowana, że na przełomie czerwca i lipca 2016 roku, w związku z organizacją Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, zostaną wymienione wszystkie istniejące wiaty przystankowe przy DK7 w Głogoczowie oraz uzupełnione zostaną brakujące wiaty na przystanku Głogoczów/Dwór/. W miarę posiadanych środków finansowych wymienione będą wiaty na pozostałych przystankach w tym przy DK 52.