Organizacja ruchu na zakopiance zw. z budową drugiej kładki

Szanowni Państwo,

w dniu wczorajszym (25.05.2017) w Głogoczowie w okolicy budowy drugiej kładki dla pieszych została zmieniona organizacja ruchu drogowego, która w obecnej wersji powoduje duże utrudnienia w poruszaniu się wewnątrz naszej miejscowości. Zmiana ta była dla nas wszystkich dużym zaskoczeniem, tym bardziej że bez ostrzeżenia, przez jakiś czas nie było w ogóle wjazdu do centrum Głogoczowa z zakopianki. 

W zwiazku z powyższym, dziś rano skontaktowałam się z kierownikiem robót w celu wyjaśnienia spornych kwestii i znalezienia optymalnego rozwiązania wynikłych problemów. 

Oto co ustaliłam:

 1. Ten tydzień to przygotowanie organizacji ruchu drogowego, dopiero w przyszłym tygodniu rozpoczną się faktyczne prace budowlane przy drugiej kładce.
 2. Zmiana organizacji ruchu polegająca na zamknięciu wjazdu z zakopianki do centrum wsi od strony Myślenic oraz wjazdu od strony Biesiady, z uwagi na wyznaczony plac budowy, będzie obowiązywać do ok końca listopada
 3. Obowiązujący wjazd do centrum wsi od strony Myślenic znajduje się przy Chłopskim Jedle. Prace budowlane przy pierwszej kładce są na ukończeniu. Po weekendzie czeka nas jeszcze jedna zmiana organizacji ruchu w tym miejscu, ale generalnie np. przejazd na wprost od Chłopskiego Jadła do centrum będzie w miarę możliwości jak najszybciej otwarty.
 4. Wjazd do centrum wsi od strony Krakowa jest przez Bęczarkę.
 5. Kwestia bezpieczeństwa pieszych poruszających się do i z przystanku „Głogoczów-centrum”
  Przejście dla pieszych funkcjonuje normalnie. Dla bezpieczeństwa zostaną wygrodzone specjalne „dojścia” do przejścia zarówno od strony Stradomia za zakopianką, jak i centrum wsi. 
 6. Kwestia bezpieczeństwa pieszych poruszających się do centrum wsi od strony Ląkawy.
  W przyszłym tygodniu, gdy przyjedzie materiał na budowę, zostanie przygotowane bezpieczne przejście za kontenerami budowy.
 7. Dojazdy autobusu szkolnego. Ustaliłam z kierownikiem, że autobus w wyznaczonych godzinach będzie mógł przejeżdżać przez plac budowy, tak aby dzieci nie spóźniały się do szkoły.
 8. Bezpieczeństwo pod szkołą. Cofające samochody ciężarowe, a także autobusy powodują zagrożenie dla dzieci, które poruszają się po drodze bez pobocza i bezpośrednio przed szkołą. Tak duże pojazdy mogą wykonać manewr zawracania tylko przed szkołą łamiąc również przepisy ruchu drogowego. Obecna organizacja ruchu wymusza na kierowcach łamanie tych przepisów. Kierownik robót obiecał postawienie odpowiedniego oznakowania, aby takie sytuacje nie miały miejsca. 
 9. Kwestia zamkniętego wjazdu do wsi od strony „Konika”. 

DSC_1631

       Niestety, z powodu ustalonej organizacji ruchu nie ma możliwości czasowego usuwania znaku zakazu. Ponadto. niebawem rozpoczną się również w tym miejscu prace budowlane dotyczące kładki – w efekcie wjazd ten ma być całkowicie przebudowany. Niestety, takie rozwiazanie powoduje że lokalni przedsiębiorcy będą, bez jakiegokolwiek ostrzeżenia, narażeni na duże straty finansowe ;( Jestem w kontakcie z zainteresowanymi firmami.

Jestem także w stałym kontakcie z kierownikiem robót, tak aby na przyszłość mieszkańcy nie byli zaskakiwani nagłymi zmianami organizacji ruchu. Mam nadzieję, że te początkowe trudności zostaną niebawem zlikwidowane i zostaną już tylko zwykłe niedogodności związane z budową, ale nie zagrażające nikogo bezpieczeństwu.

Jeśli będą mieli Państwo jakieś uwagi proszę o maile (agnieszka@agnieszkawegrzyn.pl, agaglogoczow@gmail.com) z opisem i ew. zdjeciami, aby było łatwiej sporne kwestie rozwiązać.  

20.05.2016 – sesja Rady Miejskiej w Myślenicach

Szanowni Państwo,

w dniu 20 maja 2016 roku odbyła się XXII-ga Sesja Rady Miejskiej w Myśleniach. Ponieważ była ta sesja specjalna, na której procedowano tylko kilka uchwał, nie była ona poprzedzona posiedzeniami Komisji Stałych RM.

PROGRAM DROGOWY

Głównym powodem zwołania sesji był „pokanalizacyjny program drogowy”, który jest kolejną próbą systemowego podejścia do problemu remontów dróg na terenie miasta i Gminy Myślenice. Dzięki wykonaniu kanalizacji znacząco poprawił się stan dróg w naszej Gminie. Jednak, jak powszechnie wiadomo, życie zawsze wyprzedza nasze potrzeby i zostało jeszcze dużo dróg do poprawy. Wychodząc na przeciw naszym potrzebom, jednocześnie mając na uwadze niskie ceny nawierzchni drogowych, Burmistrz Maciej Ostrowski zaproponował realizację wyżej wymienionej inwestycji.
Aby przyjąć plan do realizacji, konieczna była zgoda Rady Miejskiej. Rada zgodę udzieliła poprzez przyjęcie następujących uchwał:

 1. Uchwała ws. zmian w Budżecie Miasta i Gminy Myślenice, w której w części dotyczącej wydatków:
  a) na drogi publiczne gminne zaplanowano zwiększenie wydatków majątkowych o 2 353 202 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice”
  b) na drogi wewnętrzne zaplanowano zwiększenie wydatków majątkowych o 4 650 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn „Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice”
 2. Uchwała ws. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myślenice, w której dodano m.in. takie przedsięwzięcie jak:
  „Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice”
  Cel – Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa w Mieście i Gminie Myślenice.
  Łącznie nakłady finansowe 10 000 000 zł.
  Okres realizacji lata 2016-2017
  Limit wydatków: w roku 2016 kwota 7 000 000 zł, w roku 2017 kwota 3 000 000 zł
  Limit zobowiązań 10 000 000 zł
  Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice

Tak duża kwota wydatków majątkowych zaplanowanych na najbliższe miesiące jest bezpośrednio związana z obserwowanymi obecnie niskimi cenami nawierzchni (głównie asfaltów) i dużym społecznym zapotrzebowaniem na remonty dróg po kanalizacji. W tym roku przykładowa cena 1 m asfaltu spadła z 9 zł na ok 4 zł. Taka sytuacja na rynku jest związana z brakiem inwestycji dofinansowanych ze środków zewnętrznych i nie będzie trwać wiecznie, dlatego też burmistrz Maciej Ostrowski zaproponował, aby środki które Gmina miała przeznaczyć na spłatę zadłużenia w NFOŚiGW, przesunąć na tak ważną dla mieszkańców inwestycję. Przesunięcie to oznacza, iż pożyczkę w NFOŚiGW spłacać będziemy do roku 2038.

W związku z powyższym, aby nie było żadnych wątpliwości co do intencji radnych, na wniosek radnego Bogusława Podmokłego, Rada Miejska przyjęła Uchwałę opiniującą, w której radni poproszeni zostali o jednoznacznie opowiedzenie się za naprawą dróg, lub szybszą spłatą zadłużenia Gminy. 19 radnych było za przeznaczeniem środków na naprawę dróg, jeden był za spłatą zobowiązań (Mirosław Fita), jeden się wstrzymał (Mateusz Suder).

Wracając do meritum. Przedstawione powyżej zadania dotyczą dróg na które Gmina nigdy nie dostałaby dofinansowania, ponieważ nie kwalifikują się do jakichkolwiek programów dotacyjnych. Trzeba jasno sobie powiedzieć, że kwota 10 milionów złotych nie wystarczy na wszystkie drogi w mieście i Gminie. Aby wykonać wszystkie drogi potrzebowalibyśmy min. 20 milionów złotych. Trzeba pamiętać, iż potrzeby związane z drogami ZAWSZE będą wyprzedzać możliwości finansowe Gminy. I to jest standard w naszym kraju. Jedyną gminą, która nie ma takich problemów są Kleszcze – najbogatsza (dzięki kopalni odkrywkowej) jednostka samorządu terytorialnego w Polsce.

Mając na uwadze powyższe ograniczenia przyjęto następujące kryteria wyboru dróg do asfaltowania:

 1. Droga, w której znajduje się kanalizacja/wodociąg robione w ramach ostatnich inwestycji.
 2. Droga jest własnością gminy, może też być w zarządzaniu. Ponieważ Gmina może inwestować tylko w swoją własność przyjęto zasadę, iż drogi prywatne będą realizowane pod warunkiem bezpłatnego przekazania ich na rzecz Gminy. Gmina rozpocznie też w miarę możliwości finansowych przejmowanie dróg będących własnością Skarbu Państwa.
 3. Remonty będą realizowane do wyczerpania puli środków.

Drogi do remontu w Głogoczowie (7) zgłosiłam mając na uwadze powyższe kryteria oraz wcześniejsze informacje od mieszkańców. Jeśli ktoś z Państwa chciałby wiedzieć jakie to są drogi, to informacji szczegółowych udzielam osobiście (telefonicznie lub mailowo). Proszę pamiętać, że na wszystkie zgłoszone drogi na pewno nie wystarczy, ale będę się starać, żeby było ich jak najwięcej. Przetarg rusza już pod koniec maja, a planowana realizacja to lata 2016/2017.
Niestety, z uwagi na powyższe kryteria dużo dróg w Głogoczowie nie zakwalifikuje się do tego programu. Na pocieszenie dla mieszkańców m.in. Królikówki i Podlesia powiem, że Gmina rozpoczyna prace nad koncepcją kanalizacji w tych dzielnicach. Również mieszkańcy Jaworzny, Przymiarek i Ląkawy będą musieli poczekać, aż zostanie wykonana kanalizacja.

BUDOWA DRÓG ZBIORCZYCH PRZY DK7

Na sesji przyjęto m. in. bardzo ważną dla Głogoczowa uchwałę w sprawie przejęcia przez Gminę Myślenice prowadzenia zadania publicznego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Krakowie.

cyt: ” (…) Wyraża się zgodę na przyjęcie przez Gminę Myślenice do realizacji w latach 2016-2017 pełnienia funkcji inwestora zastępczego dla zadania pod nazwą „Budowa dróg zbiorczych w ciągu drogi krajowej nr 7 w +miejscowościach: Głogoczów, Krzyszkowice, Jawornik i Myślenice na fragmentach odcinka DK7 od km 685+800 do 693+200″ w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę lub ewentualnego zgłoszenia robót.”
Uzasadnienie:
„Z uwagi na konieczność dalszej poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu pieszych i kierowców zamieszkałych wzdłuż DK7 na odcinku Kraków-Myślenice niezbędne jest ograniczenie dostępności do drogi krajowej. Może to być zrealizowane poprzez likwidację istniejących zjazdów indywidualnych i w zamian wykonanie fragmentów dróg zbiorczych. Zadanie to będzie realizowane w porozumieniu Gminy Myślenice reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice ze Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w imieniu którego działa GDDKiA Oddział w Krakowie.”

ODPOWIEDZI NA WNIOSKI

 1. Odpowiedź z dnia 20 maja 2016 roku na interpelację zgłoszoną na sesji w dniu 29.04 2016 dot. wymiany wiat przystankowych zostałam poinformowana, że na przełomie czerwca i lipca 2016 roku, w związku z organizacją Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, zostaną wymienione wszystkie istniejące wiaty przystankowe przy DK7 w Głogoczowie oraz uzupełnione zostaną brakujące wiaty na przystanku Głogoczów/Dwór/. W miarę posiadanych środków finansowych wymienione będą wiaty na pozostałych przystankach w tym przy DK 52.

29.04.2016 – sesja Rady Miejskiej w Myślenicach

Szanowni Państwo,

W dniu 29 kwietnia 2016 roku miała miejsce XXI-sza sesja Rady Miejskiej w Myśleniach. Obrady poprzedzone były posiedzeniami Komisji Stałych RM.

Na sesji przyjęto kilka bardzo ważnych dla całej Gminy i Głogoczowa uchwał, w tym m.in.:

Uchwałę w sprawie: oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Myślenice i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w obszarze gminy Myślenice.

Uchwała ta powstała na podstawie zaktualizowanego opracowania pn „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wraz z oceną aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta i gminy Myślenice”.
Jednak nie sama treść uchwały jest najbardziej istotna, ale załącznik  🙂

Dziś już mogę Państwu powiedzieć, iż dzięki mojemu wnioskowi (z lutego 2016 roku) oraz poparciu radnych Klubu Macieja Ostrowskiego został zmieniony harmonogram realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych obrębów wiejskich Gminy Myślenice 🙂 

OBECNIE OBOWIĄZUJĄCY

HARMONOGRAM REALIZACJI MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH OBRĘBÓW WIEJSKICH
GMINY MYŚLENICE.

1. Głogoczów
2. Osieczany
3. Jasienica
4. Bysina
5. Łęki
6. Jawornik
7. Zawada

Tak Drodzy Państwo, procedura zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla Głogoczowa rozpocznie się już w tym roku! Musimy jeszcze poczekać na zamknięcie dwóch obecnie kończonych planów i najprawdopodobniej pod koniec czerwca rozpoczniemy działania dotyczące Głogoczowa 🙂

Bardzo proszę nie dzwonić jeszcze do urzędu w sprawie wniosków i nie zgłaszać uwag, bo w tej chwili jeszcze nie mogą być procedowane. Gdy tylko procedura związana z rozpoczęciem planu zostanie zainicjowana i trzeba będzie zgłaszać wnioski, zostaną Państwo powiadomieni różnymi kanałami (mój blog, UMiG, ogłoszenia parafialne, ogłoszenia na tablicach). Proszę o cierpliwość!

Polecam mój wpis z dnia 1 października 2015 roku Plany zagospodarowania przestrzennego w Gminie Myślenicew którym opisuję procedurę przyjmowania planu.

Jak doszło do zmiany harmonogramu?
Ostatni plan zagospodarowania przestrzennego dla Głogoczowa został przyjęty w roku 2003. Zgodnie z poprzednim harmonogramem plan dla naszej miejscowości miał być rozpoczęty w roku 2014. Niestety, z powodu przesunięć w harmonogramie w 2016 roku przed Głogoczowem były jeszcze trzy miejscowości (Zawada, Jawornik i Łęki).

Dla przypomnienia sytuacji polecam też mój wpis z 22 lipca 2013 roku Co z planem zagospodarowania przestrzennego dla Głogoczowa?

Mając na uwadze wnioski mieszkańców, którzy chcieli m.in. przekazać działki dzieciom oraz zmiany wielkości powierzchni rezerw gruntów budowlanych do terenu wsi z Gminy Myślenice jakie wykazała przedstawiona w lutym br. Radzie Miejskiej „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wraz z oceną aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta i gminy Myślenice”, przy omawianiu wyżej wymienionej uchwały zawnioskowałam o zmianę kolejności realizacji planów na terenach wiejskich. Konkretnie mój wniosek dotyczył zamiany miejscami w harmonogramie Zawady i Głogoczowa.

Wniosek ten spowodował przesunięcie czasowe całej procedury przyjęcia „Uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Myślenice i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w obszarze gminy Myślenice.”, dlatego też omawiany harmonogram Rada Miejska przyjęła dopiero w kwietniu 2016 roku.

Dane zbiorcze dotyczące Głogoczowa z przedstawionej radnym „Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wraz z oceną aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta i gminy Myślenice”
Geodezyjna powierzchnia wsi [ha] – 1610
tereny budowlane wyznaczone planem [ha] – 329,34
tereny budowlane wyznaczone planem do powierzchni wsi [%] – 20%
tereny zainwestowane [ha] stan na rok 2015 – 189,6
tereny zainwestowane [ha] stan na rok 2010 – 101,35
przyrost w 2010-2015 terenów zainwestowanych – 88,25
niewykorzystane tereny do zabudowy w [ha] stan na rok 2015 – 139,74
powierzchnia rezerw do terenu wsi w procentach – 9%
powierzchnia rezerw terenów mieszkaniowych do zabudowy w [a] stan na 2015 rok – 349
Potencjalna liczba nowych mieszkańców wsi – 1047
Ilość mieszkańców wsi stan na 2015 rok – 2973
Potencjalny procentowy wzrost liczby mieszkańców po wykorzystaniu rezerw – 35%
średnia liczba wydanych pozwoleń na budowę dla bud. mieszkalnych w latach 2012-2015 – 14
wykorzystanie rezerw w latach przy istniejącym średnim ruchu budowlanym – 25

Ponadto na sesji Rada Miejska przyjęła takie uchwały jak:

 1. Uchwałę w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Myślenice na lata 2016 – 2020
 2. Uchwałę w sprawie: przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Myślenice”
 3. Uchwałę w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Myślenice

Przyjęte zmiany w Regulaminie:

 • dodano trzy nowe definicje
  Nieruchomości zamieszkałe – obiekty i tereny wykorzystywane wyłącznie dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych.
  Nieruchomości niezamieszkałe – obiekty i tereny niewykorzystywane dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, działalności handlowej i usługowej, działalności oświatowej i kulturalnej, instytucje publiczne, lokale gastronomiczne oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
  Nieruchomości mieszane – nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość niezamieszkałą.
 • w § 3. ust 1 zmodyfikowano 2 punkty
  3) gmina jest zobowiązana do zorganizowania przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych albo na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów;
  4) gmina zawiera umowę z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
 • w § 5 zmodyfikowano 3 punkty
  10. Odpady komunalne, oprócz zbierania w typowych pojemnikach i workach oraz oddawania w zorganizowanych zbiórkach, można wywozić do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Myślenicach za okazaniem dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za bieżący okres rozliczeniowy, lub innego dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie Miasta i Gminy Myślenice
  13. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki o wielkości dostosowanej do ilości i rodzaju produkowanych odpadów, uwzględniając minimum określone w ust. 14
  14. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, odpady należy gromadzić w pojemnikach lub workach, uwzględniając następujące normy:
  1) dla szkół wszelkiego typu – 3 l na każdego ucznia, studenta, osobę pracującą, jednak nie mniej niż 120 l na szkołę;
  2) dla żłobków i przedszkoli – 3 l na każde dziecko i osobę pracującą, jednak nie mniej niż 120 l na żłobek lub przedszkole;
  3) dla instytucji publicznych – 7 l na każdą osobę pracującą, jednak nie mniej niż 120 l na instytucję;
  4) dla lokali handlowych – 7 l na każdą osobę pracującą, jednak nie mniej niż 120 l na lokal;
  5) dla lokali gastronomicznych – 7 l na miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak nie mniej niż 120 l na lokal;
  6) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – 7 l na każdą osobę pracującą, jednak nie mniej niż 120 l na lokal, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika 50 l na odpady;
  7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych, pomieszczeń biurowych i socjalnych – 7 l na każdą osobę pracującą, jednak nie mniej niż 120 l na zakład;
  8) dla domów opieki, szpitali, internatów, hoteli, pensjonatów itp. – 7 l na jedno łóżko, jednak nie mniej niż 120 l na obiekt;
  9) a) dla osiedli domków letniskowych zrzeszonych, tzw. ogródków działkowych pojemniki takie jak dla budynków wielomieszkaniowych, b) dla pozostałych domków letniskowych pojemniki i worki takie jak dla domów jednorodzinnych.
 • w § 5 dodano 5 nowych punktów
  15. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, o których mowa w ust. 14 nie może być rzadsza niż raz na dwa tygodnie.
  16. Z obowiązków, o których mowa w ust. 13 i ust. 14 zwolnieni są właściciele nieruchomości prowadzący działalność gospodarczą na terenie nieruchomości, która jest jednocześnie ich miejscem zamieszkania, niezatrudniający pracowników oraz niekorzystający z pomocy członków rodziny, z wyłączeniem nieruchomości o których mowa w ust. 14 pkt 5 i 6 .
  17. W przypadku podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą w kilku lokalach na terenie Miasta i Gminy Myślenice obowiązki, o których mowa w ust. 13 i ust. 14 dotyczą każdego lokalu z osobna.
  18. Do odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych uprawnione są podmioty gospodarcze wpisane do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
  19. W uzasadnionych przypadkach, związanych z utrudnionym dojazdem do nieruchomości lub ograniczoną powierzchnią lokalu dopuszcza się stosowanie worków o pojemności 120 litrów na odpady pozostałe lub odpady zmieszane dostarczonych przez podmioty, o których mowa w ust. 18 lub § 3, ust. 1, pkt 4.
 • w § 8. uszczegółowiono
  12. Osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni ścieków należy usuwać z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji oczyszczalni, a jeżeli brak instrukcji nie rzadziej niż raz w roku.
 • w § 10. uwzględnione wnioski z Komisji
  1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do:
  1) wyprowadzania psa na smyczy lub w kagańcu, natomiast psa rasy uznawanej za agresywną na smyczy i w kagańcu; w miejscach mało uczęszczanych dopuszcza się prowadzenie psa bez smyczy pod warunkiem, że pies ma nałożony kaganiec, a właściciel lub opiekun sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem za wyjątkiem psów ras uznawanych za agresywną oraz psów ras dużych;

Uzasadnienie: Zmiana Uchwały Nr 32/V/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Myślenice spowodowana jest koniecznością unormowania kwestii związanych z gospodarką odpadami na terenie nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych oraz koniecznością dostosowania przepisów prawa lokalnego do rzeczywistych potrzeb właścicieli nieruchomości, na podstawie wniosków właścicieli nieruchomości składanych bezpośrednio lub pośrednio. Zagadnienia związane z gospodarką odpadami na terenie nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych konsultowano z Myślenicką Izbą Pracodawców.

Na sesji przyjęto także zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2016, w której m.in. przyjęto dla Głogoczowa zmiany w planie dochodów- wpływy środków z prewencji PZU przekazanych na rzecz SP w Głogoczowie  1544 zł oraz wpływy ze środków z prewencji PZU przekazanych na rzecz przedszkola w Głogoczowie – 558 zł. Środki te (2102 zł) na wniosek Dyrektora zostały przekazane na zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na rozbudowę monitoringu w Zespole Placówek Oświatowych w Głogoczowie.

WNIOSKI ZŁOŻONE NA SESJI W DNIU 29.04.2016

 1. W związku z realizacją przez Gminę programu wymiany wiat przystankowych zwróciłam się z prośbą o rozpoczęcie planowanych prac montażowych od miejscowości Głogoczów. Poprosiłam o wymianę wiat na przystankach przy trasie DK7: Głogoczów- Podlesie, Głogoczów-Centrum, Głogoczów-Bęczarka oraz montaż wiat na przystankach Głogoczów-Dwór, a także wymianę wiat na przystankach przy DK52: Głogoczów-Stawy.
 2. W związku z licznymi zapytaniami ze strony mieszkańców Głogoczowa poprosiłam o informację kiedy rozpoczną się pozimowe remonty dróg (żwirowych i asfaltowych).  Dziury stają się coraz większe i zaczynają zagrażać bezpieczeństwu.
 3. Działając na wniosek mieszkańców dzielnicy Zagorzyniec zwróciłam się z prośbą o pozytywne rozpatrzenie przygotowanego przez mieszkańców wniosku o położenie nakładki asfaltowej na drodze nr 1220.
 4. Jednocześnie działając na wniosek mieszkańców dzielnicy Jaworzna poprosiłam o załatanie bardzo niebezpiecznej dziury, która od 11 miesięcy istnieje jedynej drodze dojazdowej do domu wielu mieszkańców tej dzielnicy Głogoczowa. Wyrwa, stale się powiększa, a liczni kierowcy nie znający tej pułapki ryzykują rozbiciem misy olejowej, urwaniem kół, tłumika, czy całego zawieszenia. Mieszkańcy, którzy muszą w każdy dzień nieraz wielokrotnie tamtędy przejeżdżać, omijają tę dziurę z jedynej możliwej strony, czyli od strony ulicy. W tym akurat miejscu głęboki przydrożny rów łączy się z pasem Zakopianki w kierunku Myślenic króciutkim odcinkiem zieleni kryjącym kanał. Kierowcy omijając feralną dziurę zjeżdżają nieco na ten niewielki  kanał, który z resztą  nagle się kończy i naprawdę zakrawa na cud, że jeszcze nikt  podczas takiego manewru nie wpadł w głąb rowu. Ponieważ ostatnia ulewa uwidoczniła, że ten wymuszony objazd wokół potężnej dziury zagraża w tej chwili nawet uszkodzeniem kanału przy Zakopiance, to  Pani zgłaszająca problem zrobiła zdjęcia, które dokumentują stan sprawy.
  jaworzna1 jaworzna


ODPOWIEDŹ GDDKiA
WS. DRÓG ZBIORCZYCH I ZJAZDÓW Z ZAKOPIANKI
(wniosek z dnia 11.01.2016 oraz wniosek z dnia 17.02.2016)


Odpowiedź z-cy Dyrektora Oddziału GDDKiA Kraków mgr inż Agnieszki Wachowskiej z dnia 15.03.2016 ws. wykonania niezrealizowanych dróg zbiorczych w/c DK7 na odcinku Kraków-Myślenice

” – zgodnie z naszym pismem nr (…) z dnia 09.12.2015 w lutym br. został przesłany do naszej Centrali Program Inwestycyjny dla zadania „budowa dróg zbiorczych w/c DK7 na odcinku Kraków-Myślenice” i do chwili obecnej nie mamy informacji o zatwierdzeniu przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa tego zadania
– deklaruję, że w chwili zatwierdzenia tego zadania i przyznania środków finansowych zostanie zorganizowane spotkanie wszystkich zainteresowanych stron celem omówienia ostatecznego zakresu zadania uwzględniającego nie tylko zgłoszone wnioski ze strony samorządowej ale uwarunkowania wpływające na bezpieczeństwo uczestników ruchu kołowego i pieszego.”

luty 2016 – wnioski i interpelacje

Szanowni Państwo,

ponieważ zgłoszone przeze mnie w miesiącu lutym wnioski były obszerne tekstowo, publikuję je w specjalnym poście, a nie bezpośrednio w informacjach dot. sesji Rady Miejskiej. Post o sesjach z lutego i marca opublikuję po sesji marcowej.

WNIOSEK MIĘDZYSESYJNY dot. budowy drogi serwisowej i likwidacji zjazdu z Zakopianki

Z uwagi na istotę sprawy i nie przesłanie w wyznaczonym terminie do GDDKiA opinii sołtysa i rady sołeckiej w tej kwestii, publikuję treść całego wniosku jaki złożyłam w dniu 17 lutego na wyraźną prośbę zainteresowanych mieszkańców do Burmistrza.

… w nawiązaniu do pisma GDDKiA nr O.KR.Z-2.444.1.31.2015.RZ.1 oraz uwag dot. planowanej likwidacji zjazdów z DK 7 w Głogoczowie wysłanych przez UMiG Myślenice w dniu 29.01.2016, działając na prośbę mieszkańców Głogoczowa mieszkających w okolicy planowanej likwidacji zjazdu z D7 w km 685+875 – 685+975 str. prawa, proszę o przesłanie GDDKiA następujących uwag mieszkańców Głogoczowa:

– wnioskujemy, aby planowana droga serwisowa była na tyle szeroka, żeby mogły nią poruszać się samochody ciężarowe i wyminąć się auta osobowe. Jeśli nie jest technicznie możliwe wybudowanie drogi o szerokości pozwalającej poruszać się dwóm samochodom osobowym jednocześnie, wnioskujemy, aby zaplanować miejsca na wymijanie się samochodów osobowych, bo teraz jest to praktycznie niemożliwe.

– ponadto, przy projektowaniu drogi serwisowej wnioskujemy o zapewnienie możliwości wjazdu/zjazdu na/z omawianą drogę samochodom ciężarowym/ rolniczym poruszającym się w kierunku od/z działek nr 1520, 1518/3, 1519/4, 1519/8, 1519/2, 1523/3 (niebieskie strzałki na załączonej mapce)

– biorąc pod uwagę bezpieczeństwo na tym odcinku Zakopianki wnioskujemy, aby zamontować barierki ochronne przy tej drodze na odcinku, który zaznaczony jest na załączonej mapce kolorem niebieskim, ponieważ nie ma tam żadnej fosy i droga ta bezpośrednio styka się z Zakopianką co stwarza realne zagrożenie dla poruszających się nią uczestników ruchu drogowego.

Przepraszam za opóźnienie w przesłaniu niniejszej opinii, ale z uwagi na okres świąteczno /noworoczny wcześniejsze przesłanie uwag ze strony wyżej wymienionych mieszkańców i Rady Sołeckiej nie było możliwe. Mam nadzieję, że sytuacja ta nie wpłynie na negatywne rozpatrzenie wniosków. Jeszcze raz bardzo proszę o pozytywne ustosunkowanie się do wyżej wymienionych wniosków dotyczących już zaplanowanej inwestycji.

Ponadto, proszę o informację czy GDDKiA planuje kompleksowe wykonanie dróg serwisowych wzdłuż DK 7 w Głogoczowie, a jeśli nie ma takich planów, wnioskuję o całościowe rozwiązanie naszego problemu i wpisanie do planu LMN (likwidacji miejsc niebezpiecznych) na lata 2016 – 2023 wykonania dróg serwisowych obustronnie wzdłuż całej długości DK7 w Głogoczowie. Inwestycja ta jest niezbędna w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców całej naszej miejscowości – ograniczenia wewnętrznego ruchu drogowego Głogoczowa po DK7.” 

Wniosek został przesłany do GDDKiA w dniu 26.02.2016.

WNIOSKI NA SESJI W DNIU 25.02.2016

 1. Działając w imieniu mieszkańców dzielnicy Piłogrzbiet w Głogoczowie, którzy zwrócili się do mnie z prośbą o pomoc, zawnioskowałam o pilną naprawę drogi nr 27, która w chwili obecnej nie nadaje się do użytkowania przez pieszych.
  Mieszkańcy niejednokrotnie sami utwardzali kamieniem wyżej wymieniona drogę, ale proszą o wsparcie, bo nie stać ich w tej chwili na łatanie dziur we własnym zakresie. Na załączonej mapce wskazano odcinek drogi (od ul. Żary w Mogilanach do państwa Pulchnych w Głogoczowie), który jest miejscem najbardziej newralgicznym i wymagającym najszybszej interwencji. W tych miejscach wyjście poza obręb działki równa się wejściu w dziury i błoto. Drogą tą codziennie chodzą dzieci na przystanek gimbusa na stacji Orlen i warunki na drodze znacznie utrudniają im dotarcie do celu.W tym momencie Mieszkańcy proszą o przywiezienie kamienia, a przy ustabilizowanej pogodzie – frezki, która w przeciwieństwie do kamienia będzie trwale związana z podłożem i nie spłynie po deszczu.
  Jednocześnie na wniosek Mieszkańców zwróciłam się z wnioskiem o wpisanie na listę inwestycji do zrealizowania utwardzenia trwałego (np. asfalt, płyty) wraz z odwodnieniem wyżej wymienionej drogi. Zgodnie z zapewnieniami osób zgłaszających problem, wszyscy zainteresowani mieszkańcy wyrażają zgodę na poprowadzenia odwodnienia na swoich działkach, a rozumiejąc trudny stan finansów Gminy proszą o rozważenie choć etapowania prac.

Droga 2

Droga1
2.  Z uwagi na zapytania mieszkańców Głogoczowa, poprosiłam o informację jaki status prawny (własność) i formalny (np. wewnętrzna, publiczna) ma w tej chwili starodroże zakopianki w Głogoczowie i jakie konsekwencje niesie obecny jej status dla ewentualnych inwestycji i obowiązków użytkowników.

 

ODPOWIEDZI NA WNIOSKI  

 1. Odpowiedź Starosty Józefa Tomala na wniosek Mieczysława Kęska, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Myślenickiego ws. interwencji dotyczącej poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej w Głogoczowie poprzez zapewnienie przez Powiat odpowiedniego finansowania dla zadania dot. zastosowania oznakowania poziomego ograniczającego możliwości parkowania przy cmentarzu w Głogoczowie.
  „W odpowiedzi na pismo z dnia 18 stycznia br informuję że Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach skierował do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego prośbę o zatwierdzenie aneksu do projektu stałej organizacji ruchu wprowadzonego zgodnie z wnioskami z wizji w terenie w pasie drogi powiatowej nr K1941 Głogoczów-Włosań polegającego na wprowadzeniu tablicy U-9b w km 0-260 (krawędź ogrodzenia cmentarnego) oraz wykonania znaku poziomego U-21 ograniczającego możliwość parkowania na zbyt wąskim poboczu.Tak więc sprawa podniesiona przez Panią Agnieszkę Węgrzyn jest w toku. Prawdopodobnie realizacja (ze względu na malowania) będzie w miesiącu kwietniu lub w maju.”
 2. W odpowiedzi na wniosek z dnia 01.02.2016 ws. budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicy Przymiarki/Jaworzna w Głogoczowie zostałam poinformowana, że realizacja budowy sieci, na które Gmina uzyskała decyzję pozwolenia na budowę jest przewidziana po uzyskaniu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
 3. W nawiązaniu do mojego wniosku ws. zamontowania fotoradaru przy zakopiance w Głogoczowie, otrzymałam telefoniczną informację z Powiatowej Komendy Policji w Myślenicach dot. danych statystycznych związanych z niebezpiecznymi sytuacjami w obrębie 500 m w obie strony od proponowanej lokalizacji fotoradaru.Szczegóły sprawy znajdą Państwo w linku poniżej:
  ODPOWIEDŹ ITD W SPRAWIE LOKALIZACJI FOTARADARU W CENTRUM GŁOGOCZOWA
  Statystyki policyjne mówią, że w omawianym miejscu w latach 2012-2015 miało miejsce
  – 26 zdarzeń drogowych, z tego tylko
  – 3 wypadki.
  Przypominam, że w statystykach będących bazą do zamontowaniu fotoradaru brane są pod uwagę tylko zdarzenia związane z przekroczeniem prędkości. Porównując oficjalne statystyki z tym co faktycznie dzieje się na zakopiance w okolicy przejścia dla pieszych przy przystanku Głogoczów-Centrum, to widać gołym okiem, że nie oddają one rzeczywistej skali niebezpiecznych zdarzeń w tym miejscu. Co możemy zrobić? Najważniejsza rzeczą jest ZGŁASZANIE NA POLICJĘ każdego najmniejszego nawet niebezpiecznego zdarzenia, aby zostało zanotowane w oficjalnych statystykach.

Wnioski międzysesyjne i odpowiedź ITD ws. fotoradarów

Szanowni Państwo,

w styczniu i lutym br. zgłosiłam trzy wnioski międzysesyjne.

WNIOSEK 1

 1. W dniu 11 stycznia 2016 roku, na prośbę mieszkańców Głogoczowa przy których działce planowana jest przez GDDKiA likwidacja zjazdu z zakopianki, wystosowałam wniosek, w którym wskazałam opinię mieszkańców dotyczącą przedmiotowej sprawy. Poniżej przedstawiam treść wniosku.

W nawiązaniu do pisma nr O.KR.Z-2.444.1.31.2015.RZ.1 informuję, że mieszkańcy Głogoczowa mieszkający przy planowanej do uzupełnienia drodze zbiorczej wzdłuż DK7 od km 686+500 do km 686+600 wystosowali do mnie pismo w którym podkreślili, iż obecny przejazd wzdłuż Zakopianki jest bardzo wąski i usytuowany na wysokim oraz grząskim nasypie. Nie posiada on żadnych barier ochronnych i może służyć tylko w wyjątkowych sytuacjach małym osobowym samochodom. Tym dojazdem nie przejadą maszyny rolnicze, samochody dostawcze, samochody odbierające odpady komunalne, czy też służby ratownicze. W związku z powyższym warunkiem wydania pozytywnej opinii ws. likwidacji zjazdu z DK7 w tym miejscu, powinno być takie wykonanie drogi zbiorczej, aby spełniała ona wszystkie normy dla przejazdu nie tylko samochodów osobowych, ale także ciężarowych.

Ponadto, zwracam się z prośbą o wzmocnienie barier ochronnych przy DK7 przy planowanym do likwidacji zjeździe w km 685+600, z uwagi na coraz częściej powtarzające się przypadki przelatywania aut przez bariery ochronne DK7 i „lądowania” ich w ogrodzie wspomnianych wyżej mieszkańców.”

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice miał czas na zaopiniowanie wykonania brakujących odcinków dróg zbiorczych wzdłuż DK7 na terenie Gminy Myślenice do dnia 31 stycznia 2016 roku. W dniu 29 stycznia 2016 roku, UMiG Myślenice przesłał opinię dotyczącą zjazdów w Głogoczowie o następującej treści:

Głogoczów, km 685+875 – 685+975 str prawa oraz 686+500 – 686+600 str. lewa – opiniujemy pozytywnie z uwagą, iż likwidacja istniejących zjazdów może nastąpić po wykonaniu brakujących odcinków dróg serwisowych i zapewnieniu dostępu komunikacyjnego do nieruchomości obsługiwanych przez istniejące zjazdy. Jednocześnie zgodnie z informacjami uzyskanymi od mieszkańców i Radnej zwracamy się z prośbą o dostosowanie tych dróg do potrzeb samochodów ciężarowych i maszyn rolniczych.”

W załączniku przesłano m.in. pismo wystosowane przeze mnie w niniejszej sprawie oraz opinie rad sołeckich i sołtysów pozostałych miejscowości, których problem dotyczył.

Szczegóły pisma z GDDKiA odnośnie opinii dot. planowanej likwidacji istniejących zjazdów indywidualnych, w zamian za wykonanie niezrealizowanych fragmentów dróg zbiorczych znajdą Państwo w poście z dnia 9 stycznia 2016 roku pt Podsumowanie spotkania dot. proponowanej akcji na Zakopiance”

WNIOSEK 2

 1. W ramach dobrej współpracy i wspólnych ustaleń, w dniu 10 stycznia 2016 roku, wystosowałam pismo do pana Mieczysława Kęska, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Myślenickiego ws. interwencji dotyczącej poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej w Głogoczowie poprzez zapewnienie przez Powiat odpowiedniego finansowania dla zadania dot. zastosowania oznakowania poziomego ograniczającego możliwości parkowania przy cmentarzu w Głogoczowie.

Dla przypomnienia sytuacji.
Moja prośba wynika z problemu jaki stwarzają auta parkujące przy rogu cmentarza. Powodują one ograniczenie widoczności oraz pola manewru dla samochodów jadących w stronę Włosani i tym samym powodują zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zmniejszenie przepustowości drogi. Pierwszy wniosek w tej sprawie złożyłam w marcu 2015 roku, niestety dopiero w dniu 15 września 2015 roku odbyła się wizja lokalna w terenie. Zespół dokonujący wizji ze strony zaangażowanych instytucji (SP, ZDP, KPP) negatywnie ocenił propozycję zastosowania w omawianym miejscu proponowanych przez mieszkańców znaków B-36. W zamian za to zaproponował, że należy na początku odcinka zastosować oznakowanie poziome P-21 „powierzchnia wyłączona z ruchu”, a następnie linię krawędziową przerywaną umożliwiającą parkowanie na poboczu. Dodatkowo, początek ogrodzenia cmentarza od strony DK-7 należy oznaczyć tablicą do oznaczania ograniczeń skrajni poziomej drogi U-9b. Warunkiem zastosowania wyżej wymienionego oznakowania było spełnienie wszystkich wymogów określonych w obowiązujących przepisach i uzyskanie odpowiedniego finansowania.  Niestety, do dnia wysłania niniejszego pisma nie otrzymałam informacji, czy proponowane zmiany spełniają wszystkie wymogi określonych w obowiązujących przepisach i jeśli tak, to na kiedy planowane jest wykonanie niniejszego zadania.

Pan Przewodniczący wystosował na Radzie Powiatu wniosek w tej sprawie, dołączając jako załącznik moje pismo. Obecnie czekamy na odpowiedź.

WNIOSEK 3

 1. W dniu 1 lutego 2016 roku, na wniosek mieszkańców Głogoczowa, właścicieli działek: 712/2, 712/4, 712/5, 717/2, 717/4, 717/3, 717/6, 713/4, 713/3, 735/3, 737/4, zwróciłam się z prośbą o jak najszybszą realizację budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na wyżej wymienionych działkach oraz informację, kiedy możemy spodziewać się jej realizacji.

W październiku 2013 roku mieszkańcy dzielnic Przymiarki/Jaworzna zwrócili się z prośbą do Pana Burmistrza o rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W międzyczasie został wykonany projekt i uzyskane pozwolenie na budowę. Teraz zostaje realizacja projektu i właśnie o nią poprosiłam Pana Burmistrza w imieniu mieszkańców. Problem ten jest o tyle istotny, że na  terenie omawianych działek występuje ogromny problem z wodą w studniach – generalnie jest niezdatna do pica, a w okresie letnim wiele studni było suchych przez długi okres. Wyniki badań wody w studniach przekraczają wielokrotnie wartości normy. Dopuszczalna wartość to: 0 jtk/100ml, a wyniki przeprowadzonych przez mieszkańców badań pokazują od kilku do kilkuset jednostek tworzących kolonie w 100ml wody. W wodzie występują groźne chorobotwórcze bakterie między innymi: Bakterie grupy coli, Escherichia coli, Paciorkowce kałowe, Enterokoki, Clostridium p., Pseudomonas aeruginosa (do 900 jtk/100ml). Bakterie te są silnie chorobotwórcze, co obserwują mieszkańcy – mają problemy żołądkowe, skórne i liczne choroby górnych dróg oddechowych. W wodzie występują również ogromne (kilkuset-krotne) przekroczenia żelaza i manganu- co jest niebezpieczne dla zdrowia, bardzo niszczy urządzenia i przybory sanitarne i mocno utrudnia pranie (woda farbuje wszystko na rdzawy kolor). Woda ma często silnie nieprzyjemny zapach i niejednokrotnie jest mętna z widocznymi „kożuchami” bakterii. Jak widać problem jest poważny i ze względu na bezpośredni wpływ złej jakości wody na zdrowie mieszkańców, wymaga pilnej reakcji ze strony Gminy.

ODPOWIEDŹ ITD W SPRAWIE LOKALIZACJI FOTARADARU
W CENTRUM GŁOGOCZOWA

Ponieważ temat zakładania fotoradarów przy zakopiance jest ciągle żywy, przypominam odpowiedź Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego na mój wniosek i pismo Burmistrza ws. instalacji stacjonarnego urządzenia rejestrującego w ciągu drogi krajowej nr 7 w miejscowości Głogoczów – otrzymane za pośrednictwem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

„W odpowiedzi na pismo (…) – uprzejmie informuję, że Główny Inspektorat Transportu Drogowego zakończył prace związane z typowaniem miejsc szczególnie niebezpiecznych do Systemu Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym w połowie 2014 roku i aktualnie kończy instalację stacjonarnych urządzeń rejestrujących w wytypowanych lokalizacjach na drogach krajowych. 
Jednocześnie uprzejmie Pana informuję, że wystąpienie zostało zarejestrowane w wykazie wniosków, a ocena zasadności lokalizacji stacjonarnego urządzenia rejestrującego w przedmiotowej lokalizacji będzie mogła zostać przeprowadzona w przypadku podjęcia decyzji o dalszej rozbudowie Systemu CANARD w tym po zapewnieniu środków finansowych na instalację stacjonarnych urządzeń rejestrujących.”

Szczegóły dotyczące wniosku o fotoradar znajda Państwo w postach z dnia:

25.06.2015 – XI sesja Rady Miejskiej w Myślenicach – wniosek

12.09.2015 – Odpowiedzi GDDKiA na interpelacje ws. Głogoczowa – odpowiedź GDDKiA oraz notatka z rozmowy z pracownikiem rejonowego oddziału Inspekcji Transportu Drogowego.