Odpowiedź GDDKiA ws. dróg zbiorczych w Głogoczowie

Szanowni Państwo,

w grudniu 2017 roku, działając w imieniu Rady Sołeckiej oraz mieszkańców wsi Głogoczów, zwróciłam się prośbą do GDDKiA o przekazanie mieszkańcom informacji dotyczącej stanu zaawansowania projektowania i daty planowanego wykonania uciąglenia dróg serwisowych wzdłuż „zakopianki” w Głogoczowie.

Mając na uwadze, iż prace przy wyżej wymienionej inwestycji jeszcze trwają (nie miałam informacji że są zakończone  – czekałam na informację o planowanym spotkaniu przedstawicieli GDDKiA z mieszkańcami Głogoczowa), poprosiłam na wniosek Rady Sołeckiej o wykonanie pasu wyjazdowego w stronę Krakowa przy wyjeździe z centrum Głogoczowa koło nowej kładki przy Chłopskim Jadle oraz wykonanie chodnika od wiaduktu / rozjazdu na Bielsko do nowej kładki przy Chłopskim Jadle. 

Prośbę motywowałam faktem m.in. iż nowa kładka spowodowała znaczne zwiększenie prędkości samochodów poruszających się zakopianką w tym miejscu, co natomiast powoduje, iż mieszkańcy mają trudności z włączeniem się do ruchu na zakopiance. Natomiast wykonanie brakującej części chodnika od wiaduktu, koło restauracji Nowina i Chłopskie Jadło, do nowej kładki znacząco poprawi bezpieczeństwo pieszych idących w kierunku centrum wsi i nowej kładki.

W odpowiedzi na moje pismo otrzymałam następujące informacje od z-cy Dyrektora Oddziału w Krakowie GDDKiA pana Andrzeja Kollbeka.
cyt.:

 • zadanie budowy dróg zbiorczych wzdłuż DK7 znajduje się w planie LMN (likwidacji miejsc niebezpiecznych) na lata 2016-2018, przy założeniu opracowania dokumentacji projektowej w latach 2016-2017 i budowie dróg zbiorczych w roku 2018. Pismem nr O.KR.Z-2.4204.31.2017.RZ z dnia 29-05-2017 zarówno burmistrzowi Myślenic jak i wszystkim Radom Sołeckim został przekazany załącznik nr 1 (w załączeniu) obrazujacy zakres robót do realizacji na lata 2017 i 2018.
 • została w roku bieżącym opracowana i uzgodniona dokumentacja projektowa dla zadania „Remont dróg zbiorczych od km 684+370 do km693+800 w miejscowościach: Głogoczów, Krzyszkowice, Jawornik i Myślenice”. Oddział posiada też zgłoszenie robót dla w/w zadania, które zostało przyjęte bez zastrzeżeń przez UW w Krakowie. W ramach tego zadania ujęty jest również odcinek drogi zbiorczej (ciągu pieszego) na odcinku od km 684+370 do km684+500 tj. od restauracji Nowina do restauracji Chłopskie Jadło i dalej do wybudowanej kładki dla pieszych. Realizacja remontu dróg zbiorczych zaplanowana jest na okres między II a IV kwartałem 2018 roku.  
 • w oparciu o dane uzyskane z WRD KW Policji w Krakowie za okres od 2014 roku do sierpnia 2017 sytuacja wypadkowa w rejonie kładki dla pieszych (byłego przejścia dla pieszych) w km 684+700 przedstawia się następująco rok 2014– 1 wypadek- 0 zabitych- 4 rannych- zderzenie boczne (skutek zdarzenia) – nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu (przyczyna zdarzenia) 
  rok 2015– 1 wypadek- 0 zabitych-  1 ranny- zderzenie tylne (skutek zdarzenia) – niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami (przyczyna zdarzenia)
  rok 2016– 0 wypadków
  rok 2017– 3 wypadki- 0 zabitych- 4 rannych- 2x zderzenie boczne, najechanie na drzewo (skutek zdarzenia) – 2x nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, zmęczenie, zaśnięcie (przyczyna zdarzenia)

Wykonana analiza stanu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego za okres 4 lat wykazała, że w/w miejscu wystąpiło 5 wypadków drogowych w których 9 osób zostało rannych. wypadki te wystąpiły wyłącznie z winy uczestników ruchu – kierowców. Należy zauważyć, ze wzrost liczby wypadków w roku bieżącym jest też efektem wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu na czas robót związanych z budową kładki dla pieszych, gdzie następowało szereg zmian w organizacji ruchu i mógł wystapić brak należytej koncentracji uczestników ruchu 0 kierowców.

 • w rejonie zrealizowanej kładki dla pieszych w km 684+720 z obu stron DK7 pozostawiono znaki ograniczające prędkość dla pojazdów poruszających się „zakopianką” do 70 km.h. Wdrożone rozwiązania z zakresu bezpoieczeństwa uczestników ruchu w/w rejonie są czytelne i zrozumiałe dla uczestników ruchu. Realizacja kładki dla pieszych niewątpliwie nieznacznie upłynniła ruch kołowy w/c drogi krajowej ale nadal będą występowały luki czasowe między pojazdami umożliwiające przejazd jak i włączenie się do DK 7. wobec powyższego Oddział nie planuje dalszej przebudowy skrzyżowania DK 7 z drogami gminnymi. 
 • zrealizowana kładka dla pieszych w m. Głogoczów nie ogranicza widoczności dla pojazdów włączajacych się do drogi krajowej nr 7 (co potwierdzono zdjęciem)

Treść załącznika nr 1 dotycząca remontu dróg zbiorczych w miejscowości Głogoczów (dot. zadania „budowa dróg zbiorczych wzdłuż DK7”):

 1. od km 684+370 do 684+500, strona prawa drogi
  Zakres robót: remont istniejącego ciągu pieszego od zjazdu do restauracji Nowina do istniejącej kładki pod obiektem w m. Głogoczów o szer.2,5m
 2. od km 685+850 do 686+100, strona prawa drogi
  Zakres robót: – remont istniejącej drogi zbiorczej od km 685+850 do km 685+960
  – likwidacja istniejacego zjazdu w km 685+960
  – montaż bariery linowej od km 685+850 do km 686+070
  – remont istniejącej drogi zbiorczej od km 685+960 do 686+100
  – remont istniejącego zjazdu w km 686+100
 3. od km 686+500 do 686+600, strona lewa drogi
  Zakres robót: -remont istniejącej drogi zbiorczej od km 686+500 do km 686+600
  – brak możliwości wyjazdu na DK 7 w km 686+520 (brak widoczności – korekta oznakowania poziomego)
  – remont istniejących zjazdów w km 686+520 i km 686+590

Interpretację przekazanych informacji pozostawiam Państwu. Jeśli mieszkańcy, których bezpośrednio dotyczą planowane zmiany mają jakieś uwagi to prosze o kontakt mailowy – będę interweniować w razie potrzeby.
Ze swojej strony przyznam, że czekałam (zgodnie z obietnicą daną przez za-cę Dyrektora Oddziału GDDKiA z dnia 15.03.2016) na wyznaczenie terminu spotkania przedstawicieli GDDKiA z mieszkańcami Głogoczowa ws. projektu uciąglenia dróg serwisowych. Niestety, GDDKiA nie zorganizowała takiego spotkania, a jedynie powiadomiła pismami Gminę i Radę Sołecką o planowanych remontach. 

Z przykrością to piszę, ale jak widać, na ten moment GDDKiA zrezygnowała z bardziej kompleksowego rozwiązania problemu dróg serwisowych w Głogoczowie na rzecz remontów, które nie wpłyną znacząco na poprawę komunikacji wewnątrz naszej miejscowości 🙁

Posty na moim blogu dotyczące dróg serwisowych w Głogoczowie

Post z dnia 25.02.2017 – Odpowiedź GDDKiA ws. wniosków z zebrania wiejskiego z X.2016

Post z dnia 30.06.2016  – Gmina przyjmuje zadanie „Budowa dróg zbiorczych w ciągu drogi krajowej nr 7 w miejscowościach: Głogoczów, Krzyszkowice, Jawornik i Myślenice na fragmentach odcinka DK7 od km 685+800 do 693+200” do realizacji (koszt w 2017 roku to 160 000 zł). Zadanie to nie zostało zrealizowane przez Gminę z uwagi na brak szczegółowych wytycznych przez GDDKiA niezbędnych do przetargu. Gmina ogłosiła przetarg z danymi jakie posiadała i nie zgłosił się żaden wykonawca. (przetarg) W efekcie GDDKiA przejęła zadanie od Gminy w roku 2017. 

Post z dnia 22.05.2016 – uchwała w sprawie przejęcia przez Gminę Myślenice prowadzenia zadania publicznego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Krakowie – budowa dróg zbiorczych

Post z dnia 22.05.2016  – Odpowiedź z-cy Dyrektora Oddziału GDDKiA Kraków mgr inż Agnieszki Wachowskiej z dnia 15.03.2016 ws. wykonania niezrealizowanych dróg zbiorczych w/c DK7 na odcinku Kraków-Myślenice

Post z dnia 05.03.2016 – wnioski do GDDKiA ws. likwidowanych zjazdów 

Post z dnia 07.02.2016 – opinia mieszkańców ws. koncepcji likwidowanych zjazdów

Post z dnia 12.09.2015  -fotoradar

 

Organizacja ruchu na zakopiance zw. z budową drugiej kładki

Szanowni Państwo,

w dniu wczorajszym (25.05.2017) w Głogoczowie w okolicy budowy drugiej kładki dla pieszych została zmieniona organizacja ruchu drogowego, która w obecnej wersji powoduje duże utrudnienia w poruszaniu się wewnątrz naszej miejscowości. Zmiana ta była dla nas wszystkich dużym zaskoczeniem, tym bardziej że bez ostrzeżenia, przez jakiś czas nie było w ogóle wjazdu do centrum Głogoczowa z zakopianki. 

W zwiazku z powyższym, dziś rano skontaktowałam się z kierownikiem robót w celu wyjaśnienia spornych kwestii i znalezienia optymalnego rozwiązania wynikłych problemów. 

Oto co ustaliłam:

 1. Ten tydzień to przygotowanie organizacji ruchu drogowego, dopiero w przyszłym tygodniu rozpoczną się faktyczne prace budowlane przy drugiej kładce.
 2. Zmiana organizacji ruchu polegająca na zamknięciu wjazdu z zakopianki do centrum wsi od strony Myślenic oraz wjazdu od strony Biesiady, z uwagi na wyznaczony plac budowy, będzie obowiązywać do ok końca listopada
 3. Obowiązujący wjazd do centrum wsi od strony Myślenic znajduje się przy Chłopskim Jedle. Prace budowlane przy pierwszej kładce są na ukończeniu. Po weekendzie czeka nas jeszcze jedna zmiana organizacji ruchu w tym miejscu, ale generalnie np. przejazd na wprost od Chłopskiego Jadła do centrum będzie w miarę możliwości jak najszybciej otwarty.
 4. Wjazd do centrum wsi od strony Krakowa jest przez Bęczarkę.
 5. Kwestia bezpieczeństwa pieszych poruszających się do i z przystanku „Głogoczów-centrum”
  Przejście dla pieszych funkcjonuje normalnie. Dla bezpieczeństwa zostaną wygrodzone specjalne „dojścia” do przejścia zarówno od strony Stradomia za zakopianką, jak i centrum wsi. 
 6. Kwestia bezpieczeństwa pieszych poruszających się do centrum wsi od strony Ląkawy.
  W przyszłym tygodniu, gdy przyjedzie materiał na budowę, zostanie przygotowane bezpieczne przejście za kontenerami budowy.
 7. Dojazdy autobusu szkolnego. Ustaliłam z kierownikiem, że autobus w wyznaczonych godzinach będzie mógł przejeżdżać przez plac budowy, tak aby dzieci nie spóźniały się do szkoły.
 8. Bezpieczeństwo pod szkołą. Cofające samochody ciężarowe, a także autobusy powodują zagrożenie dla dzieci, które poruszają się po drodze bez pobocza i bezpośrednio przed szkołą. Tak duże pojazdy mogą wykonać manewr zawracania tylko przed szkołą łamiąc również przepisy ruchu drogowego. Obecna organizacja ruchu wymusza na kierowcach łamanie tych przepisów. Kierownik robót obiecał postawienie odpowiedniego oznakowania, aby takie sytuacje nie miały miejsca. 
 9. Kwestia zamkniętego wjazdu do wsi od strony „Konika”. 

DSC_1631

       Niestety, z powodu ustalonej organizacji ruchu nie ma możliwości czasowego usuwania znaku zakazu. Ponadto. niebawem rozpoczną się również w tym miejscu prace budowlane dotyczące kładki – w efekcie wjazd ten ma być całkowicie przebudowany. Niestety, takie rozwiazanie powoduje że lokalni przedsiębiorcy będą, bez jakiegokolwiek ostrzeżenia, narażeni na duże straty finansowe ;( Jestem w kontakcie z zainteresowanymi firmami.

Jestem także w stałym kontakcie z kierownikiem robót, tak aby na przyszłość mieszkańcy nie byli zaskakiwani nagłymi zmianami organizacji ruchu. Mam nadzieję, że te początkowe trudności zostaną niebawem zlikwidowane i zostaną już tylko zwykłe niedogodności związane z budową, ale nie zagrażające nikogo bezpieczeństwu.

Jeśli będą mieli Państwo jakieś uwagi proszę o maile (agnieszka@agnieszkawegrzyn.pl, agaglogoczow@gmail.com) z opisem i ew. zdjeciami, aby było łatwiej sporne kwestie rozwiązać.  

Odpowiedź GDDKiA ws. wniosków z zebrania wiejskiego z X.2016

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiam odpowiedź GDDKiA na wnioski z zebrania wiejskiego, które odbyło się w październiku 2016 roku.  

Podsumowanie dot. bezpieczeństwa na zakopiance nasuwa się tylko jedno – kładki są priorytetem dla GDDKiA, która nie odpuści nawet jeśli propozycje składane przez mieszkańców i samorząd dużo skuteczniej wpłynęłyby na poprawę bezpieczeństwa WSZYSTKICH uczestników ruchu drogowego wewnątrz Głogoczowa.

Patrząc na logikę pisma z GDDKiA to myślę, że jeśli mieszkańcy będą nadal wnioskować o bezpieczne przejazdy pod / nad zakopianką w centrum to argument po zbudowaniu kładki koło szkoły będzie taki że przecież jest kładka, a miejsca na inne rozwiązania nie ma ;(

001

29.04.2016 – sesja Rady Miejskiej w Myślenicach

Szanowni Państwo,

W dniu 29 kwietnia 2016 roku miała miejsce XXI-sza sesja Rady Miejskiej w Myśleniach. Obrady poprzedzone były posiedzeniami Komisji Stałych RM.

Na sesji przyjęto kilka bardzo ważnych dla całej Gminy i Głogoczowa uchwał, w tym m.in.:

Uchwałę w sprawie: oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Myślenice i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w obszarze gminy Myślenice.

Uchwała ta powstała na podstawie zaktualizowanego opracowania pn „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wraz z oceną aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta i gminy Myślenice”.
Jednak nie sama treść uchwały jest najbardziej istotna, ale załącznik  🙂

Dziś już mogę Państwu powiedzieć, iż dzięki mojemu wnioskowi (z lutego 2016 roku) oraz poparciu radnych Klubu Macieja Ostrowskiego został zmieniony harmonogram realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych obrębów wiejskich Gminy Myślenice 🙂 

OBECNIE OBOWIĄZUJĄCY

HARMONOGRAM REALIZACJI MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH OBRĘBÓW WIEJSKICH
GMINY MYŚLENICE.

1. Głogoczów
2. Osieczany
3. Jasienica
4. Bysina
5. Łęki
6. Jawornik
7. Zawada

Tak Drodzy Państwo, procedura zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla Głogoczowa rozpocznie się już w tym roku! Musimy jeszcze poczekać na zamknięcie dwóch obecnie kończonych planów i najprawdopodobniej pod koniec czerwca rozpoczniemy działania dotyczące Głogoczowa 🙂

Bardzo proszę nie dzwonić jeszcze do urzędu w sprawie wniosków i nie zgłaszać uwag, bo w tej chwili jeszcze nie mogą być procedowane. Gdy tylko procedura związana z rozpoczęciem planu zostanie zainicjowana i trzeba będzie zgłaszać wnioski, zostaną Państwo powiadomieni różnymi kanałami (mój blog, UMiG, ogłoszenia parafialne, ogłoszenia na tablicach). Proszę o cierpliwość!

Polecam mój wpis z dnia 1 października 2015 roku Plany zagospodarowania przestrzennego w Gminie Myślenicew którym opisuję procedurę przyjmowania planu.

Jak doszło do zmiany harmonogramu?
Ostatni plan zagospodarowania przestrzennego dla Głogoczowa został przyjęty w roku 2003. Zgodnie z poprzednim harmonogramem plan dla naszej miejscowości miał być rozpoczęty w roku 2014. Niestety, z powodu przesunięć w harmonogramie w 2016 roku przed Głogoczowem były jeszcze trzy miejscowości (Zawada, Jawornik i Łęki).

Dla przypomnienia sytuacji polecam też mój wpis z 22 lipca 2013 roku Co z planem zagospodarowania przestrzennego dla Głogoczowa?

Mając na uwadze wnioski mieszkańców, którzy chcieli m.in. przekazać działki dzieciom oraz zmiany wielkości powierzchni rezerw gruntów budowlanych do terenu wsi z Gminy Myślenice jakie wykazała przedstawiona w lutym br. Radzie Miejskiej „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wraz z oceną aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta i gminy Myślenice”, przy omawianiu wyżej wymienionej uchwały zawnioskowałam o zmianę kolejności realizacji planów na terenach wiejskich. Konkretnie mój wniosek dotyczył zamiany miejscami w harmonogramie Zawady i Głogoczowa.

Wniosek ten spowodował przesunięcie czasowe całej procedury przyjęcia „Uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Myślenice i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w obszarze gminy Myślenice.”, dlatego też omawiany harmonogram Rada Miejska przyjęła dopiero w kwietniu 2016 roku.

Dane zbiorcze dotyczące Głogoczowa z przedstawionej radnym „Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wraz z oceną aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta i gminy Myślenice”
Geodezyjna powierzchnia wsi [ha] – 1610
tereny budowlane wyznaczone planem [ha] – 329,34
tereny budowlane wyznaczone planem do powierzchni wsi [%] – 20%
tereny zainwestowane [ha] stan na rok 2015 – 189,6
tereny zainwestowane [ha] stan na rok 2010 – 101,35
przyrost w 2010-2015 terenów zainwestowanych – 88,25
niewykorzystane tereny do zabudowy w [ha] stan na rok 2015 – 139,74
powierzchnia rezerw do terenu wsi w procentach – 9%
powierzchnia rezerw terenów mieszkaniowych do zabudowy w [a] stan na 2015 rok – 349
Potencjalna liczba nowych mieszkańców wsi – 1047
Ilość mieszkańców wsi stan na 2015 rok – 2973
Potencjalny procentowy wzrost liczby mieszkańców po wykorzystaniu rezerw – 35%
średnia liczba wydanych pozwoleń na budowę dla bud. mieszkalnych w latach 2012-2015 – 14
wykorzystanie rezerw w latach przy istniejącym średnim ruchu budowlanym – 25

Ponadto na sesji Rada Miejska przyjęła takie uchwały jak:

 1. Uchwałę w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Myślenice na lata 2016 – 2020
 2. Uchwałę w sprawie: przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Myślenice”
 3. Uchwałę w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Myślenice

Przyjęte zmiany w Regulaminie:

 • dodano trzy nowe definicje
  Nieruchomości zamieszkałe – obiekty i tereny wykorzystywane wyłącznie dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych.
  Nieruchomości niezamieszkałe – obiekty i tereny niewykorzystywane dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, działalności handlowej i usługowej, działalności oświatowej i kulturalnej, instytucje publiczne, lokale gastronomiczne oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
  Nieruchomości mieszane – nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość niezamieszkałą.
 • w § 3. ust 1 zmodyfikowano 2 punkty
  3) gmina jest zobowiązana do zorganizowania przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych albo na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów;
  4) gmina zawiera umowę z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
 • w § 5 zmodyfikowano 3 punkty
  10. Odpady komunalne, oprócz zbierania w typowych pojemnikach i workach oraz oddawania w zorganizowanych zbiórkach, można wywozić do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Myślenicach za okazaniem dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za bieżący okres rozliczeniowy, lub innego dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie Miasta i Gminy Myślenice
  13. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki o wielkości dostosowanej do ilości i rodzaju produkowanych odpadów, uwzględniając minimum określone w ust. 14
  14. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, odpady należy gromadzić w pojemnikach lub workach, uwzględniając następujące normy:
  1) dla szkół wszelkiego typu – 3 l na każdego ucznia, studenta, osobę pracującą, jednak nie mniej niż 120 l na szkołę;
  2) dla żłobków i przedszkoli – 3 l na każde dziecko i osobę pracującą, jednak nie mniej niż 120 l na żłobek lub przedszkole;
  3) dla instytucji publicznych – 7 l na każdą osobę pracującą, jednak nie mniej niż 120 l na instytucję;
  4) dla lokali handlowych – 7 l na każdą osobę pracującą, jednak nie mniej niż 120 l na lokal;
  5) dla lokali gastronomicznych – 7 l na miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak nie mniej niż 120 l na lokal;
  6) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – 7 l na każdą osobę pracującą, jednak nie mniej niż 120 l na lokal, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika 50 l na odpady;
  7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych, pomieszczeń biurowych i socjalnych – 7 l na każdą osobę pracującą, jednak nie mniej niż 120 l na zakład;
  8) dla domów opieki, szpitali, internatów, hoteli, pensjonatów itp. – 7 l na jedno łóżko, jednak nie mniej niż 120 l na obiekt;
  9) a) dla osiedli domków letniskowych zrzeszonych, tzw. ogródków działkowych pojemniki takie jak dla budynków wielomieszkaniowych, b) dla pozostałych domków letniskowych pojemniki i worki takie jak dla domów jednorodzinnych.
 • w § 5 dodano 5 nowych punktów
  15. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, o których mowa w ust. 14 nie może być rzadsza niż raz na dwa tygodnie.
  16. Z obowiązków, o których mowa w ust. 13 i ust. 14 zwolnieni są właściciele nieruchomości prowadzący działalność gospodarczą na terenie nieruchomości, która jest jednocześnie ich miejscem zamieszkania, niezatrudniający pracowników oraz niekorzystający z pomocy członków rodziny, z wyłączeniem nieruchomości o których mowa w ust. 14 pkt 5 i 6 .
  17. W przypadku podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą w kilku lokalach na terenie Miasta i Gminy Myślenice obowiązki, o których mowa w ust. 13 i ust. 14 dotyczą każdego lokalu z osobna.
  18. Do odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych uprawnione są podmioty gospodarcze wpisane do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
  19. W uzasadnionych przypadkach, związanych z utrudnionym dojazdem do nieruchomości lub ograniczoną powierzchnią lokalu dopuszcza się stosowanie worków o pojemności 120 litrów na odpady pozostałe lub odpady zmieszane dostarczonych przez podmioty, o których mowa w ust. 18 lub § 3, ust. 1, pkt 4.
 • w § 8. uszczegółowiono
  12. Osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni ścieków należy usuwać z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji oczyszczalni, a jeżeli brak instrukcji nie rzadziej niż raz w roku.
 • w § 10. uwzględnione wnioski z Komisji
  1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do:
  1) wyprowadzania psa na smyczy lub w kagańcu, natomiast psa rasy uznawanej za agresywną na smyczy i w kagańcu; w miejscach mało uczęszczanych dopuszcza się prowadzenie psa bez smyczy pod warunkiem, że pies ma nałożony kaganiec, a właściciel lub opiekun sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem za wyjątkiem psów ras uznawanych za agresywną oraz psów ras dużych;

Uzasadnienie: Zmiana Uchwały Nr 32/V/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Myślenice spowodowana jest koniecznością unormowania kwestii związanych z gospodarką odpadami na terenie nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych oraz koniecznością dostosowania przepisów prawa lokalnego do rzeczywistych potrzeb właścicieli nieruchomości, na podstawie wniosków właścicieli nieruchomości składanych bezpośrednio lub pośrednio. Zagadnienia związane z gospodarką odpadami na terenie nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych konsultowano z Myślenicką Izbą Pracodawców.

Na sesji przyjęto także zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2016, w której m.in. przyjęto dla Głogoczowa zmiany w planie dochodów- wpływy środków z prewencji PZU przekazanych na rzecz SP w Głogoczowie  1544 zł oraz wpływy ze środków z prewencji PZU przekazanych na rzecz przedszkola w Głogoczowie – 558 zł. Środki te (2102 zł) na wniosek Dyrektora zostały przekazane na zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na rozbudowę monitoringu w Zespole Placówek Oświatowych w Głogoczowie.

WNIOSKI ZŁOŻONE NA SESJI W DNIU 29.04.2016

 1. W związku z realizacją przez Gminę programu wymiany wiat przystankowych zwróciłam się z prośbą o rozpoczęcie planowanych prac montażowych od miejscowości Głogoczów. Poprosiłam o wymianę wiat na przystankach przy trasie DK7: Głogoczów- Podlesie, Głogoczów-Centrum, Głogoczów-Bęczarka oraz montaż wiat na przystankach Głogoczów-Dwór, a także wymianę wiat na przystankach przy DK52: Głogoczów-Stawy.
 2. W związku z licznymi zapytaniami ze strony mieszkańców Głogoczowa poprosiłam o informację kiedy rozpoczną się pozimowe remonty dróg (żwirowych i asfaltowych).  Dziury stają się coraz większe i zaczynają zagrażać bezpieczeństwu.
 3. Działając na wniosek mieszkańców dzielnicy Zagorzyniec zwróciłam się z prośbą o pozytywne rozpatrzenie przygotowanego przez mieszkańców wniosku o położenie nakładki asfaltowej na drodze nr 1220.
 4. Jednocześnie działając na wniosek mieszkańców dzielnicy Jaworzna poprosiłam o załatanie bardzo niebezpiecznej dziury, która od 11 miesięcy istnieje jedynej drodze dojazdowej do domu wielu mieszkańców tej dzielnicy Głogoczowa. Wyrwa, stale się powiększa, a liczni kierowcy nie znający tej pułapki ryzykują rozbiciem misy olejowej, urwaniem kół, tłumika, czy całego zawieszenia. Mieszkańcy, którzy muszą w każdy dzień nieraz wielokrotnie tamtędy przejeżdżać, omijają tę dziurę z jedynej możliwej strony, czyli od strony ulicy. W tym akurat miejscu głęboki przydrożny rów łączy się z pasem Zakopianki w kierunku Myślenic króciutkim odcinkiem zieleni kryjącym kanał. Kierowcy omijając feralną dziurę zjeżdżają nieco na ten niewielki  kanał, który z resztą  nagle się kończy i naprawdę zakrawa na cud, że jeszcze nikt  podczas takiego manewru nie wpadł w głąb rowu. Ponieważ ostatnia ulewa uwidoczniła, że ten wymuszony objazd wokół potężnej dziury zagraża w tej chwili nawet uszkodzeniem kanału przy Zakopiance, to  Pani zgłaszająca problem zrobiła zdjęcia, które dokumentują stan sprawy.
  jaworzna1 jaworzna


ODPOWIEDŹ GDDKiA
WS. DRÓG ZBIORCZYCH I ZJAZDÓW Z ZAKOPIANKI
(wniosek z dnia 11.01.2016 oraz wniosek z dnia 17.02.2016)


Odpowiedź z-cy Dyrektora Oddziału GDDKiA Kraków mgr inż Agnieszki Wachowskiej z dnia 15.03.2016 ws. wykonania niezrealizowanych dróg zbiorczych w/c DK7 na odcinku Kraków-Myślenice

” – zgodnie z naszym pismem nr (…) z dnia 09.12.2015 w lutym br. został przesłany do naszej Centrali Program Inwestycyjny dla zadania „budowa dróg zbiorczych w/c DK7 na odcinku Kraków-Myślenice” i do chwili obecnej nie mamy informacji o zatwierdzeniu przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa tego zadania
– deklaruję, że w chwili zatwierdzenia tego zadania i przyznania środków finansowych zostanie zorganizowane spotkanie wszystkich zainteresowanych stron celem omówienia ostatecznego zakresu zadania uwzględniającego nie tylko zgłoszone wnioski ze strony samorządowej ale uwarunkowania wpływające na bezpieczeństwo uczestników ruchu kołowego i pieszego.”

Wnioski międzysesyjne i odpowiedź ITD ws. fotoradarów

Szanowni Państwo,

w styczniu i lutym br. zgłosiłam trzy wnioski międzysesyjne.

WNIOSEK 1

 1. W dniu 11 stycznia 2016 roku, na prośbę mieszkańców Głogoczowa przy których działce planowana jest przez GDDKiA likwidacja zjazdu z zakopianki, wystosowałam wniosek, w którym wskazałam opinię mieszkańców dotyczącą przedmiotowej sprawy. Poniżej przedstawiam treść wniosku.

W nawiązaniu do pisma nr O.KR.Z-2.444.1.31.2015.RZ.1 informuję, że mieszkańcy Głogoczowa mieszkający przy planowanej do uzupełnienia drodze zbiorczej wzdłuż DK7 od km 686+500 do km 686+600 wystosowali do mnie pismo w którym podkreślili, iż obecny przejazd wzdłuż Zakopianki jest bardzo wąski i usytuowany na wysokim oraz grząskim nasypie. Nie posiada on żadnych barier ochronnych i może służyć tylko w wyjątkowych sytuacjach małym osobowym samochodom. Tym dojazdem nie przejadą maszyny rolnicze, samochody dostawcze, samochody odbierające odpady komunalne, czy też służby ratownicze. W związku z powyższym warunkiem wydania pozytywnej opinii ws. likwidacji zjazdu z DK7 w tym miejscu, powinno być takie wykonanie drogi zbiorczej, aby spełniała ona wszystkie normy dla przejazdu nie tylko samochodów osobowych, ale także ciężarowych.

Ponadto, zwracam się z prośbą o wzmocnienie barier ochronnych przy DK7 przy planowanym do likwidacji zjeździe w km 685+600, z uwagi na coraz częściej powtarzające się przypadki przelatywania aut przez bariery ochronne DK7 i „lądowania” ich w ogrodzie wspomnianych wyżej mieszkańców.”

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice miał czas na zaopiniowanie wykonania brakujących odcinków dróg zbiorczych wzdłuż DK7 na terenie Gminy Myślenice do dnia 31 stycznia 2016 roku. W dniu 29 stycznia 2016 roku, UMiG Myślenice przesłał opinię dotyczącą zjazdów w Głogoczowie o następującej treści:

Głogoczów, km 685+875 – 685+975 str prawa oraz 686+500 – 686+600 str. lewa – opiniujemy pozytywnie z uwagą, iż likwidacja istniejących zjazdów może nastąpić po wykonaniu brakujących odcinków dróg serwisowych i zapewnieniu dostępu komunikacyjnego do nieruchomości obsługiwanych przez istniejące zjazdy. Jednocześnie zgodnie z informacjami uzyskanymi od mieszkańców i Radnej zwracamy się z prośbą o dostosowanie tych dróg do potrzeb samochodów ciężarowych i maszyn rolniczych.”

W załączniku przesłano m.in. pismo wystosowane przeze mnie w niniejszej sprawie oraz opinie rad sołeckich i sołtysów pozostałych miejscowości, których problem dotyczył.

Szczegóły pisma z GDDKiA odnośnie opinii dot. planowanej likwidacji istniejących zjazdów indywidualnych, w zamian za wykonanie niezrealizowanych fragmentów dróg zbiorczych znajdą Państwo w poście z dnia 9 stycznia 2016 roku pt Podsumowanie spotkania dot. proponowanej akcji na Zakopiance”

WNIOSEK 2

 1. W ramach dobrej współpracy i wspólnych ustaleń, w dniu 10 stycznia 2016 roku, wystosowałam pismo do pana Mieczysława Kęska, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Myślenickiego ws. interwencji dotyczącej poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej w Głogoczowie poprzez zapewnienie przez Powiat odpowiedniego finansowania dla zadania dot. zastosowania oznakowania poziomego ograniczającego możliwości parkowania przy cmentarzu w Głogoczowie.

Dla przypomnienia sytuacji.
Moja prośba wynika z problemu jaki stwarzają auta parkujące przy rogu cmentarza. Powodują one ograniczenie widoczności oraz pola manewru dla samochodów jadących w stronę Włosani i tym samym powodują zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zmniejszenie przepustowości drogi. Pierwszy wniosek w tej sprawie złożyłam w marcu 2015 roku, niestety dopiero w dniu 15 września 2015 roku odbyła się wizja lokalna w terenie. Zespół dokonujący wizji ze strony zaangażowanych instytucji (SP, ZDP, KPP) negatywnie ocenił propozycję zastosowania w omawianym miejscu proponowanych przez mieszkańców znaków B-36. W zamian za to zaproponował, że należy na początku odcinka zastosować oznakowanie poziome P-21 „powierzchnia wyłączona z ruchu”, a następnie linię krawędziową przerywaną umożliwiającą parkowanie na poboczu. Dodatkowo, początek ogrodzenia cmentarza od strony DK-7 należy oznaczyć tablicą do oznaczania ograniczeń skrajni poziomej drogi U-9b. Warunkiem zastosowania wyżej wymienionego oznakowania było spełnienie wszystkich wymogów określonych w obowiązujących przepisach i uzyskanie odpowiedniego finansowania.  Niestety, do dnia wysłania niniejszego pisma nie otrzymałam informacji, czy proponowane zmiany spełniają wszystkie wymogi określonych w obowiązujących przepisach i jeśli tak, to na kiedy planowane jest wykonanie niniejszego zadania.

Pan Przewodniczący wystosował na Radzie Powiatu wniosek w tej sprawie, dołączając jako załącznik moje pismo. Obecnie czekamy na odpowiedź.

WNIOSEK 3

 1. W dniu 1 lutego 2016 roku, na wniosek mieszkańców Głogoczowa, właścicieli działek: 712/2, 712/4, 712/5, 717/2, 717/4, 717/3, 717/6, 713/4, 713/3, 735/3, 737/4, zwróciłam się z prośbą o jak najszybszą realizację budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na wyżej wymienionych działkach oraz informację, kiedy możemy spodziewać się jej realizacji.

W październiku 2013 roku mieszkańcy dzielnic Przymiarki/Jaworzna zwrócili się z prośbą do Pana Burmistrza o rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W międzyczasie został wykonany projekt i uzyskane pozwolenie na budowę. Teraz zostaje realizacja projektu i właśnie o nią poprosiłam Pana Burmistrza w imieniu mieszkańców. Problem ten jest o tyle istotny, że na  terenie omawianych działek występuje ogromny problem z wodą w studniach – generalnie jest niezdatna do pica, a w okresie letnim wiele studni było suchych przez długi okres. Wyniki badań wody w studniach przekraczają wielokrotnie wartości normy. Dopuszczalna wartość to: 0 jtk/100ml, a wyniki przeprowadzonych przez mieszkańców badań pokazują od kilku do kilkuset jednostek tworzących kolonie w 100ml wody. W wodzie występują groźne chorobotwórcze bakterie między innymi: Bakterie grupy coli, Escherichia coli, Paciorkowce kałowe, Enterokoki, Clostridium p., Pseudomonas aeruginosa (do 900 jtk/100ml). Bakterie te są silnie chorobotwórcze, co obserwują mieszkańcy – mają problemy żołądkowe, skórne i liczne choroby górnych dróg oddechowych. W wodzie występują również ogromne (kilkuset-krotne) przekroczenia żelaza i manganu- co jest niebezpieczne dla zdrowia, bardzo niszczy urządzenia i przybory sanitarne i mocno utrudnia pranie (woda farbuje wszystko na rdzawy kolor). Woda ma często silnie nieprzyjemny zapach i niejednokrotnie jest mętna z widocznymi „kożuchami” bakterii. Jak widać problem jest poważny i ze względu na bezpośredni wpływ złej jakości wody na zdrowie mieszkańców, wymaga pilnej reakcji ze strony Gminy.

ODPOWIEDŹ ITD W SPRAWIE LOKALIZACJI FOTARADARU
W CENTRUM GŁOGOCZOWA

Ponieważ temat zakładania fotoradarów przy zakopiance jest ciągle żywy, przypominam odpowiedź Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego na mój wniosek i pismo Burmistrza ws. instalacji stacjonarnego urządzenia rejestrującego w ciągu drogi krajowej nr 7 w miejscowości Głogoczów – otrzymane za pośrednictwem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

„W odpowiedzi na pismo (…) – uprzejmie informuję, że Główny Inspektorat Transportu Drogowego zakończył prace związane z typowaniem miejsc szczególnie niebezpiecznych do Systemu Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym w połowie 2014 roku i aktualnie kończy instalację stacjonarnych urządzeń rejestrujących w wytypowanych lokalizacjach na drogach krajowych. 
Jednocześnie uprzejmie Pana informuję, że wystąpienie zostało zarejestrowane w wykazie wniosków, a ocena zasadności lokalizacji stacjonarnego urządzenia rejestrującego w przedmiotowej lokalizacji będzie mogła zostać przeprowadzona w przypadku podjęcia decyzji o dalszej rozbudowie Systemu CANARD w tym po zapewnieniu środków finansowych na instalację stacjonarnych urządzeń rejestrujących.”

Szczegóły dotyczące wniosku o fotoradar znajda Państwo w postach z dnia:

25.06.2015 – XI sesja Rady Miejskiej w Myślenicach – wniosek

12.09.2015 – Odpowiedzi GDDKiA na interpelacje ws. Głogoczowa – odpowiedź GDDKiA oraz notatka z rozmowy z pracownikiem rejonowego oddziału Inspekcji Transportu Drogowego.

Podsumowanie spotkania dot. proponowanej akcji na Zakopiance

Szanowni Państwo,

w dniu 7 stycznia odbyło się wstępne spotkanie organizacyjne dot. proponowanej przeze mnie akcji informacyjno- protestacyjnej na zakopiance.

Proponowany termin 14 lutego związany był z zakończeniem ferii przez woj. mazowieckie oraz Walentynkami, które dawały nam możliwość ciekawego przekazu, który miał trafić do szerokiego grona odbiorców.

Natomiast samo spotkanie musiało mieć miejsce w tym terminie, ponieważ odbyłam w poniedziałek (4 stycznia) rozmowę z przedstawicielami naszej powiatowej policji i dowiedziałam się, że chcąc zorganizować taką akcję należy jak najszybciej zgłosić ją odpowiednim instytucjom. Oczywiście, duże znaczenie przy ustalaniu terminu spotkania miały też możliwości czasowe moje i sołtysa.

Szczegółowo opisano spotkanie na stronie Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, więc nie będą powtarzać tego samego dwa razy. Zachęcam na wejście na link www.glogoczow.pl i przeczytanie notatki.

Niestety, w artykuł na stronie glogoczow.pl wdała się pewna nieścisłość. Otóż inicjatorem spotkania byłam ja. Ja też poprosiłam sołtysa, żeby zaprosił radę sołecką, bo jako przedstawiciele mieszkańców powinni być zaangażowani w takie działania. Moim założeniem nie była organizacja spotkania rady sołeckiej, jasno podkreślałam, że spotkanie to ma dotyczyć tylko tematu akcji na zakopiance. Po przybyciu na spotkanie okazało się jednak, że ma ono nieco inny charakter niż zakładałam, ale nie było to żadnym problemem. Myślę, że to dobrze, że mieszkańcy mieli okazję przysłuchiwać się pracy naszej rady.

Na spotkanie, ze względu na jego organizacyjny charakter zaprosiłam także chętnych mieszkańców poprzez mojego bloga i portal Facebook. Pisałam, że jest to WSTĘPNE spotkanie organizacyjne – z tego względu nie zostało ono rozpropagowane szerzej. Uważałam, że grono rady sołeckiej i chętni lokalni „liderzy” wystarczą do opracowania założeń akcji, które następnie służyłyby do zgłoszenia akcji odpowiednim instytucjom i szerokiemu gronu mieszkańców. Zbyt duża ilość osób na takich spotkaniach zazwyczaj powoduje problemy z osiągnięciem kompromisu i kończy się „rozmydleniem” sytuacji. Aby wyjaśnić na jakim etapie jesteśmy obecnie jako Gmina w rozmowach z GDDKiA, zaprosiłam na spotkanie także Dyrektora UMiG, pana Mieczysława Kęska. Co do obecności przedstawicieli mediów na spotkaniu, to dowiedzieli się oni o akcji poprzez portal facebook i ze względu na ciekawy temat, po prostu przyszli.

Podsumowując spotkanie: czekamy na informacje od Dyrektora UMIG Myślenice dot. decyzji GDDKiA odnośnie zgłoszonej propozycji tunelu. Zgodnie z wolą zebranych (w sumie około 25 osób, w tym głownie przedstawicieli rady sołeckiej), w zależności od odpowiedzi jaką otrzyma Gmina, na kolejnym spotkaniu ustalimy dalszy plan działań i założenia akcji. Niemniej, generalnym celem akcji, jeśli zostanie zorganizowana, będzie poprawa bezpieczeństwa zarówno dla pieszych jak i kierowców mieszkających wzdłuż DK7. Dopiero tak przygotowane działania zostaną szeroko rozpropagowane wśród pozostałych mieszkańców Głogoczowa.

Ponieważ na spotkaniu poruszany był także temat zamykania zjazdów na zakopiance, przybliżam Państwu jego założenia.

ZAMYKANE ZJAZDY NA ZAKOPIANCE

GDDKiA oddział w Krakowie w grudniu 2015 roku wystosowała pismo do Burmistrza MiG Myślenice w sprawie działań podejmowanych przez GDDKiA w związku z dalszą poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu pieszych i kierowców zamieszkałych wzdłuż DK7 na odcinku Kraków-Myślenice. W piśmie wskazano, że niezbędne jest ograniczenie dostępności do drogi krajowej – likwidacja istniejących zjazdów indywidualnych, w zamian za wykonanie niezrealizowanych fragmentów dróg zbiorczych.  Wykaz brakujących dróg zbiorczych wzdłuż DK7, przygotowano w oparciu o informacje z Rejonu Kraków i Rejonu Nowy Targ. Odział Kraków w oparciu o w/w wykaz wystąpi w I kwartale 2016 roku do Centrali GDDKiA z prośbą o ujęcie ich w planie LMN (likwidacji miejsc niebezpiecznych) na lata 2016 – 2023. W piśmie poproszono burmistrza o zaopiniowanie propozycji do dnia 31 stycznia 2016 roku.

DROGI ZBIORCZE DO UZUPEŁNIENIA W GŁOGOCZOWIE

na odcinku DK7 Kraków – Myślenice

od km drogi

do km drogi strona drogi

685+875

685+975

prawa

686+500 686+600

lewa