Od 25.08 nabór wniosków na Inicjatywę Lokalną!

Szanowni Państwo,

UMIG Myślenice zaprasza na spotkanie informacyjne połączone z warsztatami – dotyczące naboru wniosków w ramach konkursu na realizację zadań publicznych w ramach Inicjatywy Lokalnej Myślenice 2017.

Odbędzie się ono 29 sierpnia br. (wtorek) o godzinie 16:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, sala nr 13.

Podczas spotkania będzie można nie tylko dowiedzieć się więcej o samej Inicjatywie Lokalnej i zasadach naboru wniosków, jeżeli ktoś ma już gotowy pomysł na działanie, warsztaty będą okazją do jego rozwinięcia i uszczegółowienia oraz do uzyskania pomocy w napisaniu wniosku.

Drugi nabór wniosków w ramach Inicjatywy Lokalnej 2017 będzie trwał w dniach 25.08.2017 – 6.09.2017 r. Wzór wniosku wraz z regulaminem i pozostałymi niezbędnymi dokumentami można znaleźć pod linkiem:

http://myslenice.pl/aktualnosci/inicjatywa-lokalna/inicjatywa-lokalna-kolejny-nabor-wnioskow-juz-od-25-sierpnia,art-233

 

19.06- 23.06 – maraton z pisania wniosków do BO w Głogoczowie

Szanowni Państwo,

zgodnie z obietnicą przedstawiam Państwu harmonogram spotkań dotyczących pisania wniosków dla Głogoczowa do Budżetu Obywatelskiego Gminy Myślenice. Tematykę spotkań ustaliłam na podstawie ankiety, którą wypełnili Państwo przez internet. Będę czekać na Państwa w sali komputerowej nr 10 w Szkole Podstawowej w Głogoczowie!

Jako osoba bezpośrednio zaangażowana w przygotowanie pierwszej edycjii Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego służę Państwu swoją wiedzą. Warto się zaangażować, bo LOKALNIE JEST FAJNIE! I ja w to głęboko wierzę 🙂

Masz pomysł co zrobić w Głogoczowie w ramach 40 tys zł Budżetu Obywatelskiego, ale nie wiesz jak się do tego zabrać? Nie bój się! Przyjdź na spotkanie i przekuj swój pomysł na działanie!

Na spotkaniu możemy wspólnie porozmawiać o propozycjach działań i ich przeniesieniu na wniosek, ale także można będzie przy mojej pomocy złożyć wniosek przez internet.

Jeśli będzie taka potrzeba, mogę także spotkać się z chętnymi mieszkańcami ponownie między 25 a 28 czerwca, ale terminy będę ustalać już indywidualnie. 

Maraton pisania wniosków do BO

 

Pod adresem www.bo.myslenice.pl znajdziecie wszystko co potrzebne w sprawach I edycji Budżetu Obywatelskiego. Specjalna platforma będzie służyć zarówno do składania wniosków, które ruszy w poniedziałek jak i do późniejszego głosowania! Myślcie nad pomysłami do Budżetu na rok 2018!

 

Budżet Obywatelski dla Głogoczowa – ankieta dla mieszkańców

Szanowni Państwo,

w dniu 24 maja br zaprosiłam mieszkańców Głogoczowa do Szkoły Podstawowej w Głogoczowie na spotkanie informacyjne dotyczące Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018.

Pierwszą część spotkania, dotyczącą ogólnych zasad Budżetu Obywatelskiego oraz harmonogramu prac, poprowadziła pani Małgorzata Trolka-Ostrowska, Naczelnik Wydziału Strategii i Promocji.  

 

Prezentacja Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018

Regulamin Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego

dig

Następnie, zebrani mieszkańcy mieli możliwość zadania pytań, a w prowadzonej przeze mnie części warsztatowej, porozmawiania o potrzebach naszej miejscowości które możemy zaspokoić dzięki możliwościom jakie daje budżet obywatelski. 

sdr 

cof

Jako radna Rady Miejskiej i członkini Rady Budżetu Obywatelskiego, która powstała w UMiG, służę Państwu pomocą przy określaniu potrzeb, pisaniu wniosków oraz promowaniu projektów. 

Najbliższe etapy prac nad Myślenickim Budżetem Obywatelskim dla Głogoczowa:

1. PODSUMOWANIE PROPOZYCJI – podsumowanie zebranych na spotkaniu propozycji zadań – poniżej.

2. ANKIETA  – ankieta internetowa dla tych mieszkańców, którzy nie mieli możliwości przyjść na spotkanie, mająca na celu poznanie ich preferencji dotyczących proponowanych zadań -poniżej.

3. PISANIE WNIOSKÓW – ankieta pozwoli mi wybrać główne grupy zadań, na których podstawie w okresie składania wniosków  (około drugiej połowy czerwca) wyznaczę godziny dyżurów jakie będę pełnić dla mieszkańców chcących składać wnioski w określonych tematach. Spotkania te będą służyć m.in. zebraniu się osób, które chcą aby Gmina zrealizowała podobne zadania i pomocy przy wspólnym złożeniu wniosku. 

ad. 1 PODSUMOWANIE PROPOZYCJI ZADAŃ DO BO

Mieszkańcy obecni na zebraniu w szkole oraz spotkaniu, zgłosili następujące propozycje zadań do realizacji w Głogoczowie w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego. Zadania wpisałam zgodnie z informacjami od mieszkańców – wymagają uszczegółowienia.  

Proponowane zadania możliwe do zrealizowania w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego (mamy 40 tys zł do rozdysponowania, min wartość zadania to 5 tys zł)

INFRASTRUKTURA OGÓLNA
– nazwy ulic – 6 os
– oznaczenie nazw dzielnic – 2 os – to zadanie już jest przygotowywane przez Gminę 
– pobocza w najgorszych miejscach
– oświetenie Piesaków
– oświetlenie przystanków
– oświetlenie na Czarnym Lesie
– oświetlenie przystanków na Stawach
– oświetlenie skrzyżowania na Stawach
– Zamłynie – rejon kapliczki miejsce odpoczynku, altana
– udrożnienie droga 947 Jaworzna – przystanek Głogoczów centrum – chodnik
– parking szkoła, ośrodek zdrowia

INFRASTRUKTURA KOŁO SZKOŁY I BOISK SPORTOWYCH
– siłownia plenerowa -4  os
– renowacja rozbudowa placu zabaw przed szkołą – 3 os
– zagospodarowanie za szkołą – siłownia plenerowa – 2 os
– plac zabaw dla dzieci
– wyremontowanie placyku tak, aby było więcej cienia
– stół szachowy za szkołą
– stacjonarny stół do tenisa stołowego
– modernizacja NOWSI, zagospodarowanie starego boiska
– kostka przy nowym boisku w Głogoczowie

ZAKUPY
– zakup infrastruktury piknikowej
– zabawki dmuchańce na pikniki

WSPARCIE ORGANIZACJI I WDK
– wesprzeć straż pożarną
– monografia OSP
– monografia klubu sportowego ISKRA
– malowanie ścian w sali WDK
– remont parkietu sali WDK
– kurtyny w WDK
– remont sali WDK

ZAJĘCIA, WARSZTATY, WYDARZENIA
– Dni Głogoczowa – 3 os
– piknik
– zajęcia z tańca, rytmiki, dla dzieci – starszych też
– warsztaty zielarskie

Proponowane zadania niemożliwe do zrealizowania w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego dla Głogoczowa:
– termomodernizacja WDK (zbyt wysokie koszty)
– zagospodarowanie skarpy za szkołą wzdłuż drogi powiatowej (teren nie należy do Gminy)
– salka, szatnie przy boisku sportowym (zbyt wysokie koszty)
– orlik koło szkoły (zbyt wysokie koszty)
– rewitalizacja (zbyt wysokie koszty)
– poczta w Głogoczowie – 2os (nie jest to zadanie Gminy)

Ponadto przybyli mieszkańcy zgłosili propozycję jednego projektu miejskiego – Badania profilaktyczne dla dzieci z całej gminy na terenie Myślenic.

ad 2 ANKIETA INTERNETOWA DLA MIESZKAŃCÓW

Tych z Państwa, którzy nie mieli możliwości wypowiedzenia się na spotkaniu ws. proponowanych zadań jakie możemy zrealizować w Głogoczowie w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego, proszę o wypelnienie ankiety informacyjnej, aby pozostali mieszkańcy mogli zobaczyć czy ktoś jeszcze popiera ich pomysły. 
Ankieta dostępna jest po klinkięciu w poniższy link 

ANKIETA – PROPONOWANE ZADANIA DO MYŚLENICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO DLA GŁOGOCZOWA

W ankiecie znajdą Państwo proponowane zadania zgłoszone przez mieszkańców w dniu 24 maja br. 
Proszę o wybranie jednego zadania, które powinno zostać w pierwszej kolejności zrealizowane w roku 2018 w Głogoczowie i jednego które powinno zostać zrealizowane na terenie Myślenic. Można także dopisać zadanie, którego nie ujęto w spisie. 

Ankieta ta ma charakter informacyjny i posłuży jedynie do określenia preferencji mieszkańców, a jej uzupełnienie nie oznacza rzeczywistego oddania głosu w Budżecie Obywatelskim.

PROSZĘ O UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O ANKIECIE DALEJ, TAK ABY JAK NAJWIĘCEJ MIESZKAŃCÓW MOGŁO JĄ WYPEŁNIĆ. 

ad 3 PISANIE WNIOSKÓW

Gdy tylko będzie znany termin zgłaszania wniosków, zaproszę Państwa na moje dyżury- informacja będzie na blogu i FB. 

budzet obywatelski male logo

24.05 – spotkanie w Głogoczowie ! Budżet Obywatelski Myślenic

 

UWAGA!
Jesteś mieszkańcem Głogoczowa?
Chcesz mieć wpływ na to na co przeznaczone zostanie 40 tys zł z Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego  dla Głogoczowa?

Zapraszam Cię na spotkanie w dniu 24 maja o godzinie 19 w Szkole Podstawowej w Głogoczowie.

Na spotkaniu usłyszysz dlaczego Budżet Obywatelski jest dla nas ważny, jakie zadania można zgłaszać oraz jakie są zasady wyboru zadań do realizacji. 

W drugiej części spotkania wspólnie omówimy potrzeby Głogoczowa, tzn KAŻDY będzie mógł anonimowo napisać swoją propozycję na co wydać naszą część budżetu. Następnie, omówimy zgłoszone propozycje i pogrupujemy tematycznie. Mam nadzieję, że to spotkanie pozwoli  nam wszystkim na lepsze poznanie potrzeb mieszkańców Głogoczowa. Gdy już poznamy nasze potrzeby, służę pomocą każdemu chętnemu mieszkańcowi w przygotowywaniu zadań, tak aby wnioski były poprawnie wypełnione.

Nie zostawiaj tej informacji sobie – zaproś rodzinę i sąsiadów!

 

LOKALNIE JEST FAJNIE!

Co z planem zagospodarowania przestrzennego dla Głogoczowa?

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi nowej edycji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głogoczów przekazuję Państwu najbliższe etapy działań związanych z procedurą planistyczną.

Etapy procedury planistycznej.

1. Obecnie opracowywany jest BARDZO WAŻNY DLA NASZEJ MIEJSCOWOŚCI projekt koncepcyjny rozwiązań drogowych – przejazdy pod „zakopianką”. Opracowuje go Pracowania ALTRANS z Krakowa, Stanisław Albricht. W piątek 28.04.2017 odbyła się u Burmistrza prezentacja projektu dla GDDKiA. Po wstępnej akceptacji Koncepcja przekazana zostanie oficjalnie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do ostatecznej akceptacji.

2. Projekt planu ( po akceptacji j.w.) przekazany zostanie do około 30 Instytucji celem uzgodnienia i zaopiniowania. W ramach tego okresu projekt planu zostanie przekazany Ministrowi Rolnictwa celem uzyskania decyzji – zgody na wykorzystanie gruntów rolnych klasy III na cele nie rolnicze. Termin uzgodnienia w Warszawie nie jest określony. Pozostałe Instytucje powinny w okresie 1 miesiąca przekazać swoje stanowiska.

3. Po wprowadzeniu korekt do projektu planu, wynikłych z uzgodnień i opinii, projekt planu będzie wyłożony przez miesiąc, do publicznego wglądu dla mieszkańców wsi. Następnie w okresie 14 dni po wyłożeniu projektu planu będzie można składać uwagi do jego ustaleń.

W chwili obecnej, z uwagi na niezbędne uzgodnienia, nie jest możliwe określenie nawet w przybliżeniu terminu wyłożenia planu.

Polecam wcześniejsze posty dotyczące MPZP dla Głogoczowa

Post z 30 listopada 2017 – „UWAGI do Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Głogoczowa zgłaszamy w roku 2017!”

Post z 01.10.2015 – „Plany zagospodarowania przestrzennego w Gminie Myślenice”

 

Poniżej proponowany schemat komunikacji wewnątrz Głogoczowa.

SCHEMAT

31.03.2017 – sesja Rady Miejskiej w Myślenicach

Szanowni Państwo,

w dniu 31 marca 2017 roku miała miejsce XXXIV-ta Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach. Sesja poprzedzona była posiedzeniami Komisji Stałych Rady Miejskiej. 

Na sesji przyjęto m.in. takie uchwały jak:

  • uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Tekst uchwały dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod LINKIEM

Uchwała ta jest bardzo ważna ponieważ m.in. reguluje dotychczasowe rozwiązania w zakresie dofinansowania wydarzeń lokalnych. Już niebawem UMiG ogłosi pierwszy w tym roku konkurs na dofinansowanie  – warto obserwować stronę internetową Miasta i Gminy Myślenice.

  • uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego. Tekst uchwały dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod LINKIEM.

O Budżet Obywatelski wnioskowałam już kilka lat temu, w międzyczasie starałam się przekonać do tego pomysłu urzędników i radnych, m.in. poprzez organizację konsultacji z ekspertami, czy wykład na szkoleniu dla radnych. Szerzej o BO pisałam dla Państwa w poście z dnia 1 lutego pt.  „Myślenicki Budżet Obywatelski”. Polecam zapoznanie się z postem i Regulaminem Budżetu Obywatelskiego.

Myślenicki Budżet Obywatelski – co dalej?

Już niebawem rozpoczną się spotkania informacyjne dotyczące Budżetu Obywatelskiego – również w Głogoczowie. W czerwcu chętni mieszkańcy będą mogli zgłaszać zadania, a we wrześniu wszyscy mieszkańcy zameldowani w Głogoczowie zdecydują w głosowaniu, które zadania zostaną zrealizowane w Głogoczowie w roku 2018. 

Mieszkańcy Głogoczowa będą mogli zdecydować na co wydać z budżetu Gminy Myślenice dla naszej miejscowości kwotę 40 000

Warto zaangażować się w zgłaszanie projektów, a potem w zachęcanie pozostałych mieszkańców do głosowania i samo głosowanie – to jedyna taka szansa, żeby poznać zasady funkcjonowania Gminy i mieć bezpośredni wpływ na wydatkowanie środków dla Głogoczowa

Przed spotkaniem informacyjnym dotyczącym BO

  • zastanów się czy widzisz jakiś problem koło siebie, który może rozwiązać zgodnie ze swoimi kompetencjami Gmina (w kwocie do 40 000 zł) ?
  • zastanów się głębiej nad problemem i możliwymi rozwiązaniami – konkretnymi działaniami.

Na spotkaniu będzie można m.in zapytać czy pomysł jest możliwy do realizacji przez Gminę, będzie także okazja do porozmawiania nad potrzebami naszej miejscowości i zebrania grupy mieszkańców, którzy chcieliby zaangażować się w przygotowanie pomysłu do zgłoszenia do Budżetu Obywatelskiego. 

Jako radna służę Państwu pomocą w zakresie zgłaszania / opisywania zadania
i określania budżetu. 

 

budzet obywatelski male logo

Kolejne uchwały przyjęte na sesji to m.in:

  • uchwała w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Myślenice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.  Tekst uchwały dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod LINKIEM. 
  • uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Myślenice w 2017 roku. Tekst uchwały dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod LINKIEM. Polecam Państwu polubienie specjalnego profilu Gminy Myślenice na FB poświęconego zagubionym / porzuconym psom i kotom www.facebook.com/myslenicepstikoty. Ostatnio dzięki tej stronie w ciągu jednego dnia 12 szczeniaków znalazło nowy dom 🙂
     

WNIOSKI 

Na sesji zgłosiłam następujące wnioski:

Działając na prośbę Rady Sołeckiej wsi Głogoczów poprosiłam o wytyczenie dwóch dróg w Głogoczowie:
1. Drogi na Królikówkę (nr 102) – w części biegnącej od Radziszowa w górę. Wytyczenie drogi w tym miejscu jest bardzo ważne ponieważ właściciel utrudnia okolicznym mieszkańcom korzystanie z drogi i blokuje wykonanie odwodnienia i asfaltowania drogi.

2. Drogi „do Marcina Górszczaka” (nr 191), na odcinku od asfaltu przy drodze serwisowej zakopianki do odcinka, który jest już wytyczony i obecnie przygotowywany pod drogę. Droga na tym odcinku biegnie przez wąwóz i nie była wcześniej wytyczona.

Ponadto poprosiłam o naprawę drogi gminnej biegnącej od lustra przy drodze powiatowej – droga ta była asfaltowana przy budowie kanalizacji, a obecnie na niektórych odcinkach jest uszkodzona.

Zadałam również pytanie jakie Gmina ma możliwości wyciągania konsekwencji od kierowców tirów, którzy samochodami niszczą świeżo zaasfaltowane drogi gminne.