Od marca sesje Rady Miejskiej w internecie

Drodzy Mieszkańcy,

z radością informuję, iż XXI wiek wkroczył do Rady Miejskiej w Myślenicach 🙂

Od marca radni będą otrzymywac materiały na sesje w wersji elektronicznej, a nie papierowej jak to było dotychczas. Również obrady będą odbywały sie przy wsparciu aplikacji e-sesja, która umożliwia radnym m.in. głosowanie elektroniczne. Dla mieszkańców największą zmianą będzie fakt, iż sesje będą dostępne on-line i będzie można łatwo zapoznać się z wynikami poszczególnych głosowań 🙂  

Żałuję jedynie, że radni nie mają możliwości składania przez aplikację interpelacji i wniosków, ale mam nadzieję że i ta funkcjonalność będzie w przyszłości dostępna. 

E-sesja

e-sesjae-sesja

e-sesja

Zbiórka rzeczy dla pacjentów myślenickiego ZOL

Drodzy Mieszkańcy,

w Myślenicach trwa, organizowana przez Stefana Patyka i Jurka Fedirko, zbiórka przedmiotów dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego myślenickiego szpitala. 

Szczerze Państwu polecam udział w tej akcji, jest bardzo potrzebna. ZOL nie ma wystarczajacych środków na zakup odpowiedniej ilości m.in. pościeli, ręczników. Rzeczy te muszą być często wymieniane, w związku z czym szybko się zużywają. Również przebywający w ZOL pacjenci i ich rodziny (jeśli je mają), nie zawsze mogą zapewnić odpowiednią ilość ubrań przy intensywnym użytkowaniu wynikającym ze stanu zdrowia pacjentów. 

Dlatego też proszę w szczególności mieszkańców Głogoczowa, ale także pozostałych części Gminy Myślenice o niezbędne dla pacjentów:
– pościel – prześcieradła (bawełniane, lniane, z kory – bez tzw. gumki i nie frotte), poszwy, poszewki
– ręczniki frotte
– pidżamy M (męskie) i koszule nocne K (kobiece)
– dresy, bluzy K i M – spodnie polarowe M
– podkoszulki / T-shirty K i M.

Powyższe rzeczy mogą być tak nowe, jak i używane. 
To najpilniejsze potrzeby.

Jeżeli masz i możesz podarować – koordynatorzy proszą o przekazanie ich na oddział – do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego – budynek tzw. oddziału zakaźnego – na I piętro do dyżurki pielęgniarskiej.

Bezterminowo – w każdym momencie.

Dla ułatwienia – mieszkańcy Głogoczowa mogą przynosić rzeczy do WDK w Głogoczowie, w godzinach pracy Domu Kultury (w ferie mogą ulec zmianie). Jak zbierze się większa ilość zawiozę

Akcja prowadzona jest za zgodą dyrektora szpitala, pana Adama Stycznia.

Koordynatorzy akcji: 
Stefan Patyk – fb i tel. 694 308 337 (inf. o ew. transporcie)
Jurek Fedirko – fb i tel. 531 192 199

Przyjaciół i Znajomych prosimy o rozpropagowanie naszego APELU i udostępnienie.

W imieniu pacjentów d z i ę k u j e m y !

Stefan Patyk, Jurek Fedirko 
Myślenice, 14 lutego 2018 r.

 

Zakład opiekuńczo-leczniczy – przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, albo jednostka organizacyjna przedsiębiorstwa, która udziela stacjonarnie i całodobowo usług medycznych obejmujących długoterminową opiekę medyczną oraz pielęgnację pacjentów, którzy nie wymagają hospitalizacji. Celem działalności ZOL jest przywrócenie pacjentowi możliwie jak największej sprawności fizycznej oraz psychicznej, co w przyszłości pozwoli mu na samodzielne funkcjonowanie w warunkach domowych. Zakład opiekuńczo-leczniczy zapewnia pielęgnację oraz rehabilitację w zakresie podstawowym. Lekarze dyżurują w dzień, w razie potrzeby wzywani są na oddział również w godzinach nocnych. Przez całą dobę zapewniona jest pomoc pielęgniarska. Do zakładu opiekuńczo-leczniczego kwalifikują się osoby, które mają zakończony proces leczenia, są w pełni zdiagnozowane, nie wymagają hospitalizacji, a jednocześnie ich stan zdrowia nie pozwala na samodzielne funkcjonowanie. Pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym jest współfinansowany ze środków NFZ. 70% kwoty należnej za miesięczny pobyt w ZOL pochodzi ze środków pacjenta np. świadczeń emerytalno-rentowych.  Najczęściej z ZOL korzystają osoby, których nie stać na podbyt w prywatnych domach opieki, a ich stan zdrowia nie pozwala na funkcjonowanie w domu rodzinnym.

Zagłosuj na Głogoczów w Plebiscycie na Najciekawszą Inicjatywę!

Wybierz Najciekawszą Małopolską i Krakowską Inicjatywę!

W ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO Małopolska 2017 aż 141 młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu woj. małopolskiego otrzymało dotacje na realizację projektów społecznych lub rozwój organizacji.

Dlaczego FIO–Małopolska Lokalnie?

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Małopolska Lokalnie to Program, który miał na celu nie tylko wzmocnić różnego rodzaju organizacje pozarządowe z terenu Małopolski, ale przede wszystkim pokazać dobre praktyki i przekonać ludzi z naszego województwa do tego, że warto być aktywnym społecznie i angażować się w lokalne inicjatywy. 

Dzięki Programowi blisko tysiąc osób zaangażowało się w projekty o tematyce sportowej, kulturowej, prospołecznej czy edukacyjnej; w projekty skierowane do młodzieży, seniorów, miłośników: teatru, astronomii, przyrody czy fotografii. Teraz nadszedł czas, by wybrać w plebiscycie internetowym Najciekawszą Inicjatywę zrealizowaną w Województwie Małopolskim i Gminie Miejskiej Kraków.  Każdy mieszkaniec Małopolski może do 10 grudnia zagłosować na inicjatywę, jego zdaniem, najlepszą.

Zobacz spot Kampanii FIO Małopolska Lokalnie 2017: http://bit.ly/2mSZ1qc

Nie trzeba robić wiele

Żeby móc zagłosować w Plebiscycie wystarczy wejść na stronę: www.malopolskalokalnie.pl  zakładka Plebiscyt i wybrać Najciekawszą Inicjatywę FIO Małopolska Lokalnie 2017!

Udział w plebiscycie to także szansa dla głosujących – wybierając najlepsze przedsięwzięcie, możesz wygrać nagrodę niespodziankę. Nie zwlekajmy – niech każdy z nas ma „FIOła na Małopolskę”!

Zgłoszone do Plebiscytu projekty z powiatu myślenickiego:

– Projekt „sportowo i rodzinnie”, grupa nieformalna Dla Głogoczowa – Głogoczów
– Projekt „AED Ratuje!”,  grupa nieformalna „Uczymy ratować” – Głogoczów
– Projekt „Śpiewajmy poezję”, grupa nieformalna „SPINOR” – Myślenice
– Projekt ”Strategiczny Start Up”, Stowarzyszenie SPORTOWNIA – Poręba
– Projekt „Ruskie, z mięsem i szpinakiem – nasze pierogi powalają smakiem”, Stowarzyszenie Bęczarka Razem – Bęczarka
– Projekt „Rozwinąć skrzydła”, Stowarzyszenie Pomagamy Ludziom Kreujemy Przyszłość KP_PL – Sułkowice
– Projekt „Odkrywamy swoje talenty”, grupa nieformalna „Aktywni Razem” – Pcim

 

stopka_nowa_ars(1)

Od 25.08 nabór wniosków na Inicjatywę Lokalną!

Szanowni Państwo,

UMIG Myślenice zaprasza na spotkanie informacyjne połączone z warsztatami – dotyczące naboru wniosków w ramach konkursu na realizację zadań publicznych w ramach Inicjatywy Lokalnej Myślenice 2017.

Odbędzie się ono 29 sierpnia br. (wtorek) o godzinie 16:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, sala nr 13.

Podczas spotkania będzie można nie tylko dowiedzieć się więcej o samej Inicjatywie Lokalnej i zasadach naboru wniosków, jeżeli ktoś ma już gotowy pomysł na działanie, warsztaty będą okazją do jego rozwinięcia i uszczegółowienia oraz do uzyskania pomocy w napisaniu wniosku.

Drugi nabór wniosków w ramach Inicjatywy Lokalnej 2017 będzie trwał w dniach 25.08.2017 – 6.09.2017 r. Wzór wniosku wraz z regulaminem i pozostałymi niezbędnymi dokumentami można znaleźć pod linkiem:

http://myslenice.pl/aktualnosci/inicjatywa-lokalna/inicjatywa-lokalna-kolejny-nabor-wnioskow-juz-od-25-sierpnia,art-233

 

25.11.2016 – sesja Rady Miejskiej w Myślenicach

Szanowni Państwo,

w dniu 25 listopada 2016 roku odbyła się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Myślenicach. Sesja poprzedzona była dwudniowym szkoleniem dla radnych i urzędników UMiG oraz posiedzeniami komisji stałych Rady Miejskiej.

Co roku radni Rady Miejskiej w Myślenicach wspólnie z Burmistrzem MiG Myślenice, Dyrektorem UMiG, naczelnikami UMiG oraz prezesami podległych gminie spółek, uczestniczą w dwudniowym szkoleniu mającym na celu omówienie planowanego na kolejny rok kalendarzowy projektu budżetu gminy oraz innych istotnych dla funkcjonowania Gminy Myślenice kwestii.

Szkolenie to daje jedyną w swoim rodzaju możliwość zapoznania się ze szczegółami i dogłębnego omówienia kwestii nie tylko budżetu, ale także lokalnych podatków, funkcjonowania gminnych spółek, czy zmian w funkcjonowaniu samorządu wynikających z ustaw wyższego rzędu. To czas na merytoryczne dyskusje i rozmowy nie zakłócane przez czynniki zewnętrzne.

W tym roku na szkoleniu omawialiśmy nie tylko przyszłoroczny budżet, ale także zapoznaliśmy się z funkcjonowaniem MZWiK, ZUO, SPORT Myślenice i MARG. Ciekawostką było podsumowanie realizacji programu 500+ w naszej gminie. Dyskutowaliśmy także nad konsekwencjami dla Gminy Myślenice wynikającymi z planowanej reformy edukacji, a na koniec pracowaliśmy warsztatowo nad takimi narzędziami partycypacyjnymi jak inicjatywa lokalna i budżet obywatelski.

W kolejnych postach będę starać się Państwu przedstawić część przygotowanych na szkolenie prezentacji, aby i Państwo mieli możliwość zapoznania się z tymi materiałami – są bardzo ciekawe.

Wracając do sesji. W dniu 25.11.2016 Rada Miejska przyjęła m.in. takie uchwały jak:

  • „Uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Myślenice na rok 2017”. 

Szczegóły dotyczące stawek i prezentację ze szkolenia znajdą Państwo w poście z dnia 25.11.2016.

  • „Uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”

Uchwała ustala, iż od roku 2017 opłata od osoby zamieszkującej na nieruchomości w przypadku, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny wynosić będzie 8,20 zł. Opłata od osoby zamieszkującej na nieruchomości w przypadku, gdy odpady NIE są zbierane w sposób selektywny wynosić będzie 16,40 zł.

Wskazana powyżej podwyżka wynika bezpośrednio ze wzrostu ilości odpadów odbieranych przez gminę od mieszkańców. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, system gospodarowania odpadami komunalnymi musi się sam finansować, tzn. że gmina nie może do niego dopłacać. Koszty utrzymania systemu muszą ponosić bezpośrednio wytwórcy śmieci, czyli mieszkańcy.

Proszę spojrzeć na tabelę przedstawioną poniżej oraz prezentację przedstawioną radnym na szkoleniu przez Prezesa Zakładu Utylizacji Odpadów, pana Jerzego Podmokłego. Zmiany te pokazane są także w szerszym kontekście – pobliskich gmin, a nawet krajów 🙂 Dane te jednoznacznie wskazują duży wzrost ilości odbieranych odpadów, który wpływa na konieczność wprowadzenia wyższej stawki za ich odbiór od mieszkańca.

Proszę zwrócić uwagę na wzrost ilości odbieranych odpadów z pozostałych gmin korzystających z naszego ZUO. Te gminy też czekają podwyżki i to nawet dużo większe niż Myślenice.

Jednocześnie chciałam Państwu powiedzieć, iż jestem bardzo zdziwiona, że najbardziej aktywni radni Klubu PiS nie uczestniczyli w szkoleniu. Skutek tego widzieliśmy w tym tygodniu, gdy na posiedzeniach komisji stałych Rady Miejskiej zadawali podstawowe pytania na które znaliby odpowiedź gdyby uczestniczyli w szkoleniu i byli obecni duchem na wcześniejszych komisjach na których omawialiśmy m.in. problem zwiększającej się ilości odpadów.

Po dwóch latach radni powinni wiedzieć jak funkcjonuje samorząd i myśleć na zasadzie kompromisów pomiędzy dobrem pojedynczych mieszkańców, a potrzebami ogółu – które zaspokajamy jako jednostka samorządu terytorialnego. Powinni też znać podstawowe przepisy, które obligują samorząd np. do ustalania takich cen za odpady by pokrywały w całości koszty utrzymania systemu odbioru odpadów. Niestety, radni PiS nie rozumiejąc meritum sprawy, i nawet nie wykazując chęci jego poznania (nie byli na szkoleniu), znów zagłosowali populistycznie, tym razem przeciwko podwyżce stawki opłat za gospodarowanie odpadami. Łatwo jest głosować przeciwko istotnym dla funkcjonowania samorządu kwestiom, gdy nie myśli się o konsekwencjach swoich działań. W tym przypadku ewidentnie istotne jest jedynie „pokazanie się”, a nie rzeczywista praca do której zostało się wybranym.smieci

slajd1

slajd2

slajd3

slajd4

slajd5

slajd6

slajd7

slajd8

slajd9

slajd10

slajd11

slajd12

slajd13

 

 

22.05.2016 Polska Biega w Myślenicach

Zapraszamy wszystkich lubiących biegać oraz tych, którzy mają ochotę trochę się poruszać. W niedzielny poranek 22 maja o godz. 9:00 z plaży trawiastej w ramach akcji Polska Biega, startuje coroczny bieg dedykowany wszystkim mamom.

Trasa liczy niespełna 3 km i prowadzi przez park na Zarabiu, następnie przecina ul. Piłsudskiego i dalej alejką biegowo-rowerową wzdłuż Raby. Na mecie – na dolnym jazie na wszystkich uczestników czeka posiłek regeneracyjny i pamiątkowy dyplom.

Polska Biega”, to akcja ogólnopolska. Jej celem jest zachęcanie Polaków do aktywnego spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia. Myślenice od 2007 roku uczestniczą w tym przedsięwzięciu gromadząc coraz większą liczbę biegaczy.

Bieg nie ma charakteru konkursu, każdy kto zdecyduje się w nim uczestniczyć wygrywa już na starcie

Zaprasza Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice

_______________________________
Kornelia Pacek
Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach
Wydział Strategii Rozwoju Gospodarczego i Promocji
Tel. 12 639 23 08
promocja@myslenice.pl
www.myslenice.pl