Konsultacje społeczne regulaminu Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego

Drodzy Mieszkańcy, 

Pierwsza, pilotażowa edycja głosowania w Myślenickim Budżecie Obywatelskim (MBO) już za nami. Wybrane przez mieszkańców zadania zostaną zrealizowane przez Gminę w tym roku kalendarzowym. Również w tym roku odbędzie się kolejna edycja głosowania. Ale zanim będziemy zgłaszać wnioski, Rada Miejska podejmie w marcu uchwałę ws nowego regulaminu MBO. 

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Bazując na ubiegłorocznych doświadczeniach mają Państwo do 15 lutego możliwość zgłaszania propozycji zmian do wyżej wymienionego regulaminu. Prace nad nowym dokumentem zakończą się z końcem lutego. Razem możemy wprowadzić poprawki, które usprawnią przeprowadzenie kolejnej edycji tego programu. Zapraszam  do współpracy.

Propozycje zmian można przesłać na adres promocja@myslenice.pl

Formularz zmian można pobrać tutaj – Formularz zgłoszenia zmian do regulaminu BO.doc

Z aktualnie obowiązującym regulaminem można zapoznać się na stronie www.bo.myslenice.pl

 

 

Wyniki Budżetu Obywatelskiego- Głogoczów

Drodzy Mieszkańcy,

znamy już wyniki pierwszego Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego. Szczegóły dostępne są na stronie bo.myslenice.pl

Niezmiernie cieszy mnie fakt, iż w Głogoczowie wygrały aż dwa zadania, które zostaną zrealizowane w roku 2018.
Są to:

  1. Dostosowanie sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Głogoczowie do organizacji imprez poprzez zakup 20 składanych stołow konferencyjnych oraz wózków do ich przewozu – wartość 8400 zł
  2. Wykonanie zabezpieczenia osuwiska i regulacji cieku wodnego jako kolejny etap udrożnienia drogi gminnej nr 941 na dzielnicy Jaworzyna w Głogoczowie – wartość i zakres ostateczny zadania zostanie określony po wykonaniu przez Gminę kosztorysu.

Obydwa zadania będą służyć dużej ilości mieszkańców Głogoczowa i są ważne dla rozwoju naszej miejscowości. 

Mam nadzieję, że realizacja pierwszego Budżetu Obywatelskiego pokazała Państwu, że warto angażować się w zgłaszanie projektów i głosowanie. Jak widać po wynikach – w Budżecie Obywatelskim głos każdego z Mieszkańców MA ZNACZENIE. Dlatego już teraz mogą Państwo zacząć zastanawiać się nad propozycjami do kolejnej edycji BO. Propozycjami, które dla Was są ważne i Waszym zdaniem powinny być zrealizowane przez Gminę w kolejnych latach w pierwszej kolejności.

Przy kolejnej edycji BO w Gminie Myślenice ponownie będę służyć Państwu pomocą w pisaniu wniosków i mam nadzieję, że zechcą Państwo z niej skorzystać. Warto! Miałam przyjemnośc pomagać przy 4 na 6 projektów poddanych pod głosowanie  – wśród nich znalazły się także obydwa zwycięskie projekty. 

I jeszcze trochę statystyki.

  • W Głogoczowie oddano 303 głosy ważne na 6 projektów, które przeszły ocenę formalną. 
  • Projekt dla WDK otrzymał 77 głosów ważnych.
  • Projekt dotyczący drogi gminnej nr 941 otrzymał 66 głosów ważnych. 

Bardzo dziękuję WSZYSTKIM zaangażowanym w zgłaszanie wniosków i głosowanie Mieszkańcom –  Wasza aktywność nadaje sens mojej pracy w Radzie Miejskiej.

Budżet Obywatelski i Inicjatywa Lokalna to działania, które m.in. wspieram merytorycznie „od środka” i choć na co dzień nie widzą Państwo mojej pracy, to jej efekty są jak widać jak najbardziej dla Państwa wymierne 🙂

 

BO - glogoczow

 

Od 15 do 26 września głosowanie w Budżecie Obywatelskim!

Szanowni Państwo,

już jutro rusza głosowanie w pierwszej edycji Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego 🙂

Gorąco zachęcam do zaangażowania się i wybrania tych zadań, które według Państwa uznania są najpilniejsze do realizacji w Głogoczowie. Przypominam, że do dyspozycji mamy 40 tys zł, a zadań zgłoszonych, które przeszły pozytywnie formalną weryfikację jest 6. W zależności od Państwa aktywności przejdzie jedno duże zadanie, lub kilka mniejszych. 

Wybrane przez Państwa zadanie/ zadania zostaną wpisane do budżetu Gminy i zrealizowane w roku 2018.

Głosowanie rozpoczyna się 15 września i potrwa do 26 września.

Głosować można:

1. za pomocą platformy do głosowania na www.bo.myslenice.pl, podając swoje imię i nazwisko, adres, PESEL oraz numer telefonu komórkowego, gdyż dodatkowo głos weryfikowany będzie poprzez kod SMS.
2. w formie papierowej w wyznaczonych punktach na terenie Myślenic oraz każdego sołectwa w Gminie Myślenice.

W Głogoczowie punktem do głosowania jest Szkoła Podstawowa. W Szkole głosować można od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.
 
Najważniejsze informacje dla głosujących na wnioski z Głogoczowa:

  • Głosować może każdy zameldowany w Głogoczowie, który na dzień 15 września ukończył 16 lat
  • Każdy może oddać jeden głos na zadanie ogólnomiejskie oraz jeden na zadanie okręgowe/sołeckie z Głogoczowa (miejsca swojego zameldowania)
  • Jeżeli ktoś zagłosuje dwa razy, obydwa głosy uznane zostaną za nieważne
  • Karty do głosowania drogą papierową można pobrać na stronie internetowej www.bo.myslenice.pl w zakładce „Do pobrania” lub w Szkole Podstawowej w Głogoczowie (punkt do głosowania) i WDK w Głogoczowie

LISTA ZADAŃ SOŁECKICH NA KTÓRE MOŻNA GŁOSOWAĆ W GŁOGOCZOWIE

zadania
Przed głosowaniem zachecam do lepszego zapoznania się z projektami poprzez stronę  http://www.bo.myslenice.pl/

Jak do tej pory w głogoczowianie byli najbardziej aktywni w zgłaszaniu wniosków w całej Gminie, więc mam nadzieję że również frekwencja będzie najwyższa! Liczę na Was! 🙂

Drodzy Mieszkańcy, to od WAS zależy które z powyższych zadań będzie realizowane! 

BO - glogoczow

19.06- 23.06 – maraton z pisania wniosków do BO w Głogoczowie

Szanowni Państwo,

zgodnie z obietnicą przedstawiam Państwu harmonogram spotkań dotyczących pisania wniosków dla Głogoczowa do Budżetu Obywatelskiego Gminy Myślenice. Tematykę spotkań ustaliłam na podstawie ankiety, którą wypełnili Państwo przez internet. Będę czekać na Państwa w sali komputerowej nr 10 w Szkole Podstawowej w Głogoczowie!

Jako osoba bezpośrednio zaangażowana w przygotowanie pierwszej edycjii Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego służę Państwu swoją wiedzą. Warto się zaangażować, bo LOKALNIE JEST FAJNIE! I ja w to głęboko wierzę 🙂

Masz pomysł co zrobić w Głogoczowie w ramach 40 tys zł Budżetu Obywatelskiego, ale nie wiesz jak się do tego zabrać? Nie bój się! Przyjdź na spotkanie i przekuj swój pomysł na działanie!

Na spotkaniu możemy wspólnie porozmawiać o propozycjach działań i ich przeniesieniu na wniosek, ale także można będzie przy mojej pomocy złożyć wniosek przez internet.

Jeśli będzie taka potrzeba, mogę także spotkać się z chętnymi mieszkańcami ponownie między 25 a 28 czerwca, ale terminy będę ustalać już indywidualnie. 

Maraton pisania wniosków do BO

 

Pod adresem www.bo.myslenice.pl znajdziecie wszystko co potrzebne w sprawach I edycji Budżetu Obywatelskiego. Specjalna platforma będzie służyć zarówno do składania wniosków, które ruszy w poniedziałek jak i do późniejszego głosowania! Myślcie nad pomysłami do Budżetu na rok 2018!

 

Budżet Obywatelski dla Głogoczowa – ankieta dla mieszkańców

Szanowni Państwo,

w dniu 24 maja br zaprosiłam mieszkańców Głogoczowa do Szkoły Podstawowej w Głogoczowie na spotkanie informacyjne dotyczące Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018.

Pierwszą część spotkania, dotyczącą ogólnych zasad Budżetu Obywatelskiego oraz harmonogramu prac, poprowadziła pani Małgorzata Trolka-Ostrowska, Naczelnik Wydziału Strategii i Promocji.  

 

Prezentacja Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018

Regulamin Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego

dig

Następnie, zebrani mieszkańcy mieli możliwość zadania pytań, a w prowadzonej przeze mnie części warsztatowej, porozmawiania o potrzebach naszej miejscowości które możemy zaspokoić dzięki możliwościom jakie daje budżet obywatelski. 

sdr 

cof

Jako radna Rady Miejskiej i członkini Rady Budżetu Obywatelskiego, która powstała w UMiG, służę Państwu pomocą przy określaniu potrzeb, pisaniu wniosków oraz promowaniu projektów. 

Najbliższe etapy prac nad Myślenickim Budżetem Obywatelskim dla Głogoczowa:

1. PODSUMOWANIE PROPOZYCJI – podsumowanie zebranych na spotkaniu propozycji zadań – poniżej.

2. ANKIETA  – ankieta internetowa dla tych mieszkańców, którzy nie mieli możliwości przyjść na spotkanie, mająca na celu poznanie ich preferencji dotyczących proponowanych zadań -poniżej.

3. PISANIE WNIOSKÓW – ankieta pozwoli mi wybrać główne grupy zadań, na których podstawie w okresie składania wniosków  (około drugiej połowy czerwca) wyznaczę godziny dyżurów jakie będę pełnić dla mieszkańców chcących składać wnioski w określonych tematach. Spotkania te będą służyć m.in. zebraniu się osób, które chcą aby Gmina zrealizowała podobne zadania i pomocy przy wspólnym złożeniu wniosku. 

ad. 1 PODSUMOWANIE PROPOZYCJI ZADAŃ DO BO

Mieszkańcy obecni na zebraniu w szkole oraz spotkaniu, zgłosili następujące propozycje zadań do realizacji w Głogoczowie w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego. Zadania wpisałam zgodnie z informacjami od mieszkańców – wymagają uszczegółowienia.  

Proponowane zadania możliwe do zrealizowania w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego (mamy 40 tys zł do rozdysponowania, min wartość zadania to 5 tys zł)

INFRASTRUKTURA OGÓLNA
– nazwy ulic – 6 os
– oznaczenie nazw dzielnic – 2 os – to zadanie już jest przygotowywane przez Gminę 
– pobocza w najgorszych miejscach
– oświetenie Piesaków
– oświetlenie przystanków
– oświetlenie na Czarnym Lesie
– oświetlenie przystanków na Stawach
– oświetlenie skrzyżowania na Stawach
– Zamłynie – rejon kapliczki miejsce odpoczynku, altana
– udrożnienie droga 947 Jaworzna – przystanek Głogoczów centrum – chodnik
– parking szkoła, ośrodek zdrowia

INFRASTRUKTURA KOŁO SZKOŁY I BOISK SPORTOWYCH
– siłownia plenerowa -4  os
– renowacja rozbudowa placu zabaw przed szkołą – 3 os
– zagospodarowanie za szkołą – siłownia plenerowa – 2 os
– plac zabaw dla dzieci
– wyremontowanie placyku tak, aby było więcej cienia
– stół szachowy za szkołą
– stacjonarny stół do tenisa stołowego
– modernizacja NOWSI, zagospodarowanie starego boiska
– kostka przy nowym boisku w Głogoczowie

ZAKUPY
– zakup infrastruktury piknikowej
– zabawki dmuchańce na pikniki

WSPARCIE ORGANIZACJI I WDK
– wesprzeć straż pożarną
– monografia OSP
– monografia klubu sportowego ISKRA
– malowanie ścian w sali WDK
– remont parkietu sali WDK
– kurtyny w WDK
– remont sali WDK

ZAJĘCIA, WARSZTATY, WYDARZENIA
– Dni Głogoczowa – 3 os
– piknik
– zajęcia z tańca, rytmiki, dla dzieci – starszych też
– warsztaty zielarskie

Proponowane zadania niemożliwe do zrealizowania w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego dla Głogoczowa:
– termomodernizacja WDK (zbyt wysokie koszty)
– zagospodarowanie skarpy za szkołą wzdłuż drogi powiatowej (teren nie należy do Gminy)
– salka, szatnie przy boisku sportowym (zbyt wysokie koszty)
– orlik koło szkoły (zbyt wysokie koszty)
– rewitalizacja (zbyt wysokie koszty)
– poczta w Głogoczowie – 2os (nie jest to zadanie Gminy)

Ponadto przybyli mieszkańcy zgłosili propozycję jednego projektu miejskiego – Badania profilaktyczne dla dzieci z całej gminy na terenie Myślenic.

ad 2 ANKIETA INTERNETOWA DLA MIESZKAŃCÓW

Tych z Państwa, którzy nie mieli możliwości wypowiedzenia się na spotkaniu ws. proponowanych zadań jakie możemy zrealizować w Głogoczowie w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego, proszę o wypelnienie ankiety informacyjnej, aby pozostali mieszkańcy mogli zobaczyć czy ktoś jeszcze popiera ich pomysły. 
Ankieta dostępna jest po klinkięciu w poniższy link 

ANKIETA – PROPONOWANE ZADANIA DO MYŚLENICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO DLA GŁOGOCZOWA

W ankiecie znajdą Państwo proponowane zadania zgłoszone przez mieszkańców w dniu 24 maja br. 
Proszę o wybranie jednego zadania, które powinno zostać w pierwszej kolejności zrealizowane w roku 2018 w Głogoczowie i jednego które powinno zostać zrealizowane na terenie Myślenic. Można także dopisać zadanie, którego nie ujęto w spisie. 

Ankieta ta ma charakter informacyjny i posłuży jedynie do określenia preferencji mieszkańców, a jej uzupełnienie nie oznacza rzeczywistego oddania głosu w Budżecie Obywatelskim.

PROSZĘ O UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O ANKIECIE DALEJ, TAK ABY JAK NAJWIĘCEJ MIESZKAŃCÓW MOGŁO JĄ WYPEŁNIĆ. 

ad 3 PISANIE WNIOSKÓW

Gdy tylko będzie znany termin zgłaszania wniosków, zaproszę Państwa na moje dyżury- informacja będzie na blogu i FB. 

budzet obywatelski male logo