Budżet Obywatelski dla Głogoczowa – ankieta dla mieszkańców

Szanowni Państwo,

w dniu 24 maja br zaprosiłam mieszkańców Głogoczowa do Szkoły Podstawowej w Głogoczowie na spotkanie informacyjne dotyczące Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018.

Pierwszą część spotkania, dotyczącą ogólnych zasad Budżetu Obywatelskiego oraz harmonogramu prac, poprowadziła pani Małgorzata Trolka-Ostrowska, Naczelnik Wydziału Strategii i Promocji.  

 

Prezentacja Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018

Regulamin Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego

dig

Następnie, zebrani mieszkańcy mieli możliwość zadania pytań, a w prowadzonej przeze mnie części warsztatowej, porozmawiania o potrzebach naszej miejscowości które możemy zaspokoić dzięki możliwościom jakie daje budżet obywatelski. 

sdr 

cof

Jako radna Rady Miejskiej i członkini Rady Budżetu Obywatelskiego, która powstała w UMiG, służę Państwu pomocą przy określaniu potrzeb, pisaniu wniosków oraz promowaniu projektów. 

Najbliższe etapy prac nad Myślenickim Budżetem Obywatelskim dla Głogoczowa:

1. PODSUMOWANIE PROPOZYCJI – podsumowanie zebranych na spotkaniu propozycji zadań – poniżej.

2. ANKIETA  – ankieta internetowa dla tych mieszkańców, którzy nie mieli możliwości przyjść na spotkanie, mająca na celu poznanie ich preferencji dotyczących proponowanych zadań -poniżej.

3. PISANIE WNIOSKÓW – ankieta pozwoli mi wybrać główne grupy zadań, na których podstawie w okresie składania wniosków  (około drugiej połowy czerwca) wyznaczę godziny dyżurów jakie będę pełnić dla mieszkańców chcących składać wnioski w określonych tematach. Spotkania te będą służyć m.in. zebraniu się osób, które chcą aby Gmina zrealizowała podobne zadania i pomocy przy wspólnym złożeniu wniosku. 

ad. 1 PODSUMOWANIE PROPOZYCJI ZADAŃ DO BO

Mieszkańcy obecni na zebraniu w szkole oraz spotkaniu, zgłosili następujące propozycje zadań do realizacji w Głogoczowie w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego. Zadania wpisałam zgodnie z informacjami od mieszkańców – wymagają uszczegółowienia.  

Proponowane zadania możliwe do zrealizowania w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego (mamy 40 tys zł do rozdysponowania, min wartość zadania to 5 tys zł)

INFRASTRUKTURA OGÓLNA
– nazwy ulic – 6 os
– oznaczenie nazw dzielnic – 2 os – to zadanie już jest przygotowywane przez Gminę 
– pobocza w najgorszych miejscach
– oświetenie Piesaków
– oświetlenie przystanków
– oświetlenie na Czarnym Lesie
– oświetlenie przystanków na Stawach
– oświetlenie skrzyżowania na Stawach
– Zamłynie – rejon kapliczki miejsce odpoczynku, altana
– udrożnienie droga 947 Jaworzna – przystanek Głogoczów centrum – chodnik
– parking szkoła, ośrodek zdrowia

INFRASTRUKTURA KOŁO SZKOŁY I BOISK SPORTOWYCH
– siłownia plenerowa -4  os
– renowacja rozbudowa placu zabaw przed szkołą – 3 os
– zagospodarowanie za szkołą – siłownia plenerowa – 2 os
– plac zabaw dla dzieci
– wyremontowanie placyku tak, aby było więcej cienia
– stół szachowy za szkołą
– stacjonarny stół do tenisa stołowego
– modernizacja NOWSI, zagospodarowanie starego boiska
– kostka przy nowym boisku w Głogoczowie

ZAKUPY
– zakup infrastruktury piknikowej
– zabawki dmuchańce na pikniki

WSPARCIE ORGANIZACJI I WDK
– wesprzeć straż pożarną
– monografia OSP
– monografia klubu sportowego ISKRA
– malowanie ścian w sali WDK
– remont parkietu sali WDK
– kurtyny w WDK
– remont sali WDK

ZAJĘCIA, WARSZTATY, WYDARZENIA
– Dni Głogoczowa – 3 os
– piknik
– zajęcia z tańca, rytmiki, dla dzieci – starszych też
– warsztaty zielarskie

Proponowane zadania niemożliwe do zrealizowania w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego dla Głogoczowa:
– termomodernizacja WDK (zbyt wysokie koszty)
– zagospodarowanie skarpy za szkołą wzdłuż drogi powiatowej (teren nie należy do Gminy)
– salka, szatnie przy boisku sportowym (zbyt wysokie koszty)
– orlik koło szkoły (zbyt wysokie koszty)
– rewitalizacja (zbyt wysokie koszty)
– poczta w Głogoczowie – 2os (nie jest to zadanie Gminy)

Ponadto przybyli mieszkańcy zgłosili propozycję jednego projektu miejskiego – Badania profilaktyczne dla dzieci z całej gminy na terenie Myślenic.

ad 2 ANKIETA INTERNETOWA DLA MIESZKAŃCÓW

Tych z Państwa, którzy nie mieli możliwości wypowiedzenia się na spotkaniu ws. proponowanych zadań jakie możemy zrealizować w Głogoczowie w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego, proszę o wypelnienie ankiety informacyjnej, aby pozostali mieszkańcy mogli zobaczyć czy ktoś jeszcze popiera ich pomysły. 
Ankieta dostępna jest po klinkięciu w poniższy link 

ANKIETA – PROPONOWANE ZADANIA DO MYŚLENICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO DLA GŁOGOCZOWA

W ankiecie znajdą Państwo proponowane zadania zgłoszone przez mieszkańców w dniu 24 maja br. 
Proszę o wybranie jednego zadania, które powinno zostać w pierwszej kolejności zrealizowane w roku 2018 w Głogoczowie i jednego które powinno zostać zrealizowane na terenie Myślenic. Można także dopisać zadanie, którego nie ujęto w spisie. 

Ankieta ta ma charakter informacyjny i posłuży jedynie do określenia preferencji mieszkańców, a jej uzupełnienie nie oznacza rzeczywistego oddania głosu w Budżecie Obywatelskim.

PROSZĘ O UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O ANKIECIE DALEJ, TAK ABY JAK NAJWIĘCEJ MIESZKAŃCÓW MOGŁO JĄ WYPEŁNIĆ. 

ad 3 PISANIE WNIOSKÓW

Gdy tylko będzie znany termin zgłaszania wniosków, zaproszę Państwa na moje dyżury- informacja będzie na blogu i FB. 

budzet obywatelski male logo