Budżet Obywatelski dla Głogoczowa – ankieta dla mieszkańców

Szanowni Państwo,

w dniu 24 maja br zaprosiłam mieszkańców Głogoczowa do Szkoły Podstawowej w Głogoczowie na spotkanie informacyjne dotyczące Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018.

Pierwszą część spotkania, dotyczącą ogólnych zasad Budżetu Obywatelskiego oraz harmonogramu prac, poprowadziła pani Małgorzata Trolka-Ostrowska, Naczelnik Wydziału Strategii i Promocji.  

 

Prezentacja Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018

Regulamin Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego

dig

Następnie, zebrani mieszkańcy mieli możliwość zadania pytań, a w prowadzonej przeze mnie części warsztatowej, porozmawiania o potrzebach naszej miejscowości które możemy zaspokoić dzięki możliwościom jakie daje budżet obywatelski. 

sdr 

cof

Jako radna Rady Miejskiej i członkini Rady Budżetu Obywatelskiego, która powstała w UMiG, służę Państwu pomocą przy określaniu potrzeb, pisaniu wniosków oraz promowaniu projektów. 

Najbliższe etapy prac nad Myślenickim Budżetem Obywatelskim dla Głogoczowa:

1. PODSUMOWANIE PROPOZYCJI – podsumowanie zebranych na spotkaniu propozycji zadań – poniżej.

2. ANKIETA  – ankieta internetowa dla tych mieszkańców, którzy nie mieli możliwości przyjść na spotkanie, mająca na celu poznanie ich preferencji dotyczących proponowanych zadań -poniżej.

3. PISANIE WNIOSKÓW – ankieta pozwoli mi wybrać główne grupy zadań, na których podstawie w okresie składania wniosków  (około drugiej połowy czerwca) wyznaczę godziny dyżurów jakie będę pełnić dla mieszkańców chcących składać wnioski w określonych tematach. Spotkania te będą służyć m.in. zebraniu się osób, które chcą aby Gmina zrealizowała podobne zadania i pomocy przy wspólnym złożeniu wniosku. 

ad. 1 PODSUMOWANIE PROPOZYCJI ZADAŃ DO BO

Mieszkańcy obecni na zebraniu w szkole oraz spotkaniu, zgłosili następujące propozycje zadań do realizacji w Głogoczowie w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego. Zadania wpisałam zgodnie z informacjami od mieszkańców – wymagają uszczegółowienia.  

Proponowane zadania możliwe do zrealizowania w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego (mamy 40 tys zł do rozdysponowania, min wartość zadania to 5 tys zł)

INFRASTRUKTURA OGÓLNA
– nazwy ulic – 6 os
– oznaczenie nazw dzielnic – 2 os – to zadanie już jest przygotowywane przez Gminę 
– pobocza w najgorszych miejscach
– oświetenie Piesaków
– oświetlenie przystanków
– oświetlenie na Czarnym Lesie
– oświetlenie przystanków na Stawach
– oświetlenie skrzyżowania na Stawach
– Zamłynie – rejon kapliczki miejsce odpoczynku, altana
– udrożnienie droga 947 Jaworzna – przystanek Głogoczów centrum – chodnik
– parking szkoła, ośrodek zdrowia

INFRASTRUKTURA KOŁO SZKOŁY I BOISK SPORTOWYCH
– siłownia plenerowa -4  os
– renowacja rozbudowa placu zabaw przed szkołą – 3 os
– zagospodarowanie za szkołą – siłownia plenerowa – 2 os
– plac zabaw dla dzieci
– wyremontowanie placyku tak, aby było więcej cienia
– stół szachowy za szkołą
– stacjonarny stół do tenisa stołowego
– modernizacja NOWSI, zagospodarowanie starego boiska
– kostka przy nowym boisku w Głogoczowie

ZAKUPY
– zakup infrastruktury piknikowej
– zabawki dmuchańce na pikniki

WSPARCIE ORGANIZACJI I WDK
– wesprzeć straż pożarną
– monografia OSP
– monografia klubu sportowego ISKRA
– malowanie ścian w sali WDK
– remont parkietu sali WDK
– kurtyny w WDK
– remont sali WDK

ZAJĘCIA, WARSZTATY, WYDARZENIA
– Dni Głogoczowa – 3 os
– piknik
– zajęcia z tańca, rytmiki, dla dzieci – starszych też
– warsztaty zielarskie

Proponowane zadania niemożliwe do zrealizowania w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego dla Głogoczowa:
– termomodernizacja WDK (zbyt wysokie koszty)
– zagospodarowanie skarpy za szkołą wzdłuż drogi powiatowej (teren nie należy do Gminy)
– salka, szatnie przy boisku sportowym (zbyt wysokie koszty)
– orlik koło szkoły (zbyt wysokie koszty)
– rewitalizacja (zbyt wysokie koszty)
– poczta w Głogoczowie – 2os (nie jest to zadanie Gminy)

Ponadto przybyli mieszkańcy zgłosili propozycję jednego projektu miejskiego – Badania profilaktyczne dla dzieci z całej gminy na terenie Myślenic.

ad 2 ANKIETA INTERNETOWA DLA MIESZKAŃCÓW

Tych z Państwa, którzy nie mieli możliwości wypowiedzenia się na spotkaniu ws. proponowanych zadań jakie możemy zrealizować w Głogoczowie w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego, proszę o wypelnienie ankiety informacyjnej, aby pozostali mieszkańcy mogli zobaczyć czy ktoś jeszcze popiera ich pomysły. 
Ankieta dostępna jest po klinkięciu w poniższy link 

ANKIETA – PROPONOWANE ZADANIA DO MYŚLENICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO DLA GŁOGOCZOWA

W ankiecie znajdą Państwo proponowane zadania zgłoszone przez mieszkańców w dniu 24 maja br. 
Proszę o wybranie jednego zadania, które powinno zostać w pierwszej kolejności zrealizowane w roku 2018 w Głogoczowie i jednego które powinno zostać zrealizowane na terenie Myślenic. Można także dopisać zadanie, którego nie ujęto w spisie. 

Ankieta ta ma charakter informacyjny i posłuży jedynie do określenia preferencji mieszkańców, a jej uzupełnienie nie oznacza rzeczywistego oddania głosu w Budżecie Obywatelskim.

PROSZĘ O UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O ANKIECIE DALEJ, TAK ABY JAK NAJWIĘCEJ MIESZKAŃCÓW MOGŁO JĄ WYPEŁNIĆ. 

ad 3 PISANIE WNIOSKÓW

Gdy tylko będzie znany termin zgłaszania wniosków, zaproszę Państwa na moje dyżury- informacja będzie na blogu i FB. 

budzet obywatelski male logo

31.03.2017 – sesja Rady Miejskiej w Myślenicach

Szanowni Państwo,

w dniu 31 marca 2017 roku miała miejsce XXXIV-ta Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach. Sesja poprzedzona była posiedzeniami Komisji Stałych Rady Miejskiej. 

Na sesji przyjęto m.in. takie uchwały jak:

  • uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Tekst uchwały dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod LINKIEM

Uchwała ta jest bardzo ważna ponieważ m.in. reguluje dotychczasowe rozwiązania w zakresie dofinansowania wydarzeń lokalnych. Już niebawem UMiG ogłosi pierwszy w tym roku konkurs na dofinansowanie  – warto obserwować stronę internetową Miasta i Gminy Myślenice.

  • uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego. Tekst uchwały dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod LINKIEM.

O Budżet Obywatelski wnioskowałam już kilka lat temu, w międzyczasie starałam się przekonać do tego pomysłu urzędników i radnych, m.in. poprzez organizację konsultacji z ekspertami, czy wykład na szkoleniu dla radnych. Szerzej o BO pisałam dla Państwa w poście z dnia 1 lutego pt.  „Myślenicki Budżet Obywatelski”. Polecam zapoznanie się z postem i Regulaminem Budżetu Obywatelskiego.

Myślenicki Budżet Obywatelski – co dalej?

Już niebawem rozpoczną się spotkania informacyjne dotyczące Budżetu Obywatelskiego – również w Głogoczowie. W czerwcu chętni mieszkańcy będą mogli zgłaszać zadania, a we wrześniu wszyscy mieszkańcy zameldowani w Głogoczowie zdecydują w głosowaniu, które zadania zostaną zrealizowane w Głogoczowie w roku 2018. 

Mieszkańcy Głogoczowa będą mogli zdecydować na co wydać z budżetu Gminy Myślenice dla naszej miejscowości kwotę 40 000

Warto zaangażować się w zgłaszanie projektów, a potem w zachęcanie pozostałych mieszkańców do głosowania i samo głosowanie – to jedyna taka szansa, żeby poznać zasady funkcjonowania Gminy i mieć bezpośredni wpływ na wydatkowanie środków dla Głogoczowa

Przed spotkaniem informacyjnym dotyczącym BO

  • zastanów się czy widzisz jakiś problem koło siebie, który może rozwiązać zgodnie ze swoimi kompetencjami Gmina (w kwocie do 40 000 zł) ?
  • zastanów się głębiej nad problemem i możliwymi rozwiązaniami – konkretnymi działaniami.

Na spotkaniu będzie można m.in zapytać czy pomysł jest możliwy do realizacji przez Gminę, będzie także okazja do porozmawiania nad potrzebami naszej miejscowości i zebrania grupy mieszkańców, którzy chcieliby zaangażować się w przygotowanie pomysłu do zgłoszenia do Budżetu Obywatelskiego. 

Jako radna służę Państwu pomocą w zakresie zgłaszania / opisywania zadania
i określania budżetu. 

 

budzet obywatelski male logo

Kolejne uchwały przyjęte na sesji to m.in:

  • uchwała w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Myślenice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.  Tekst uchwały dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod LINKIEM. 
  • uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Myślenice w 2017 roku. Tekst uchwały dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod LINKIEM. Polecam Państwu polubienie specjalnego profilu Gminy Myślenice na FB poświęconego zagubionym / porzuconym psom i kotom www.facebook.com/myslenicepstikoty. Ostatnio dzięki tej stronie w ciągu jednego dnia 12 szczeniaków znalazło nowy dom 🙂
     

WNIOSKI 

Na sesji zgłosiłam następujące wnioski:

Działając na prośbę Rady Sołeckiej wsi Głogoczów poprosiłam o wytyczenie dwóch dróg w Głogoczowie:
1. Drogi na Królikówkę (nr 102) – w części biegnącej od Radziszowa w górę. Wytyczenie drogi w tym miejscu jest bardzo ważne ponieważ właściciel utrudnia okolicznym mieszkańcom korzystanie z drogi i blokuje wykonanie odwodnienia i asfaltowania drogi.

2. Drogi „do Marcina Górszczaka” (nr 191), na odcinku od asfaltu przy drodze serwisowej zakopianki do odcinka, który jest już wytyczony i obecnie przygotowywany pod drogę. Droga na tym odcinku biegnie przez wąwóz i nie była wcześniej wytyczona.

Ponadto poprosiłam o naprawę drogi gminnej biegnącej od lustra przy drodze powiatowej – droga ta była asfaltowana przy budowie kanalizacji, a obecnie na niektórych odcinkach jest uszkodzona.

Zadałam również pytanie jakie Gmina ma możliwości wyciągania konsekwencji od kierowców tirów, którzy samochodami niszczą świeżo zaasfaltowane drogi gminne. 

Myślenicki Budżet Obywatelski

Szanowni Państwo,

jest mi niezmiernie miło poinformować Państwa, że już w najbliższym czasie Gmina Myślenice rozpoczyna prace na pierwszym, pilotażowym Myślenickim Budżetem Obywatelskim na rok 2018. Zmiany czekają nas także w związku z przygotowywaną Inicjatywą Lokalną dla Myślenic. 

Rozpoczęcie prac nad budżetem obywatelskim i inicjatywą lokalną w Gminie Myślenice uważam za swój osobisty sukces, bo pracowałam nad tą chwilą dobrych kilka lat. Oczywiście zmiana ta nie byłaby możliwa bez zaangażowania radnych Klubu Macieja Ostrowskiego, wsparcia samego burmistrza oraz pracowników Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, którzy podobnie jak ja uważają, że jedną z ról samorządu jest uczyć w dziedzinie samorządności Mieszkańców Gminy. Cóż jest lepszym narzędziem edukacji w tym zakresie jak nie budżet obywatelski i inicjatywa lokalna? 

Zanim przejdę do szczegółowych terminów związanych z wprowadzeniem budżetu obywatelskiego i inicjatywy lokalnej chciałam Państwu przedstawić kilka podstawowych informacji o tych narzędziach. 

BUDŻET OBYWATELSKI 

Celem budżetu obywatelskiego jest włączenie mieszkańców w proces zarządzania gminą i współdecydowania o kierunkach jej rozwoju. Ze strony gminy budżet partycypacyjny jest znakomitym narzędziem edukacji obywateli w dziedzinie samorządności. Zachęca on mieszkańców do przyjrzenia się mechanizmom konstruowania i wydatkowania budżetu gminy, zmusza do podejmowania decyzji o priorytetach wydatkowych, ale i do zastanowienia się na szerszą wizją rozwoju danej miejscowości i całej gminy.

Dla mnie osobiście budżet obywatelski to pewna filozofia funkcjonowania samorządu – jako wspólnoty władz i mieszkańców gminy, współdziałających na rzecz jej zrównoważonego rozwoju. Mam nadzieję, że mieszkańcy Gminy Myślenice z dużym zaangażowaniem i poczuciem odpowiedzialności za nasze małe ojczyzny wykorzystają szansę edukacyjną jaką da im realizacja pierwszego Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego.

Realizacja Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego to szansa także dla mieszkańców Głogoczowa na szeroką dyskusję o potrzebach naszej miejscowości jako wspólnoty, a nie tylko pojedynczych organizacji czy osób.

W budżecie obywatelskim pozyskać środki na działania będą mogli nie tylko lokalni liderzy, ale także ludzie, którzy mają ciekawe pomysły na działania, ale nie mają np. za sobą jakiejś instytucji czy organizacji, która posłużyłaby im zapleczem do zdobywania funduszy. Wystarczy, że napiszą projekt zgodny z zadaniami gminy, przekonają mieszkańców Głogoczowa do zagłosowania, projekt uzyska wymaganą regulaminem liczbę głosów, a zadanie zostanie zrealizowane przez samorząd.

Budżet partycypacyjny to duża szansa na realizację projektów dla całej wsi, ale także dla poszczególnych dzielnic naszej miejscowości. Jednak, jakie projekty zostaną zrealizowane zależeć będzie tylko i wyłącznie od samych głogoczowian i ich zaangażowania.

Ja ze swojej strony deklaruję pomoc mieszkańcom w przygotowywaniu projektów od strony technicznej. Będę także inicjować spotkania mające na celu przygotowanie przestrzeni do współpracy i optymalizacji zgłaszanych przez obywateli zadań żeby np. nie powtarzać kilka razy tych samych wniosków.

CO TO JEST INICJATYWA LOKALNA?

Inicjatywa lokalna to forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

To wspólne przedsięwzięcie, które nie jest tożsame ze zleceniem zadania mieszkańcom lub pokryciem przez samorząd kosztów ich pomysłu. 

Inicjatywa lokalna jest najwyższą formą partycypacji społecznej, gdzie mieszkańcy razem i na równi z samorządem podejmują się realizacji zadań publicznych.

 

INICJATYWA LOKALNA  A  BUDŻET OBYWATELSKI

Inicjatywa lokalna

Budżet obywatelski/partycypacyjny

Wymaga: wspólnego wypracowania założeń, przygotowania uchwały, konsultacji społecznych, wzorów dokumentów, edukacji i informacji, prowadzenia procesu i jego ewaluacji

GŁÓWNE RÓŻNICE

To NIE JEST tylko forma finansowania przez JST przedsięwzięć zgłaszanych przez obywateli i sektor pozarządowy. To JEST forma finansowania przez JST przedsięwzięć zgłaszanych przez obywateli i sektor pozarządowy
Współpraca mieszkańców z przedstawicielami jednostki samorządu terytorialnego w zakresie decydowania oraz współudział w realizacji zadań publicznych. Współpraca mieszkańców, NGO i JST kończy się w momencie zagłosowania na zgłoszone projekty.

NIE MA WSPÓŁUDZIAŁU w realizacji zadań.

Czytaj dalej Myślenicki Budżet Obywatelski