19.06- 23.06 – maraton z pisania wniosków do BO w Głogoczowie

Szanowni Państwo,

zgodnie z obietnicą przedstawiam Państwu harmonogram spotkań dotyczących pisania wniosków dla Głogoczowa do Budżetu Obywatelskiego Gminy Myślenice. Tematykę spotkań ustaliłam na podstawie ankiety, którą wypełnili Państwo przez internet. Będę czekać na Państwa w sali komputerowej nr 10 w Szkole Podstawowej w Głogoczowie!

Jako osoba bezpośrednio zaangażowana w przygotowanie pierwszej edycjii Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego służę Państwu swoją wiedzą. Warto się zaangażować, bo LOKALNIE JEST FAJNIE! I ja w to głęboko wierzę 🙂

Masz pomysł co zrobić w Głogoczowie w ramach 40 tys zł Budżetu Obywatelskiego, ale nie wiesz jak się do tego zabrać? Nie bój się! Przyjdź na spotkanie i przekuj swój pomysł na działanie!

Na spotkaniu możemy wspólnie porozmawiać o propozycjach działań i ich przeniesieniu na wniosek, ale także można będzie przy mojej pomocy złożyć wniosek przez internet.

Jeśli będzie taka potrzeba, mogę także spotkać się z chętnymi mieszkańcami ponownie między 25 a 28 czerwca, ale terminy będę ustalać już indywidualnie. 

Maraton pisania wniosków do BO

 

Pod adresem www.bo.myslenice.pl znajdziecie wszystko co potrzebne w sprawach I edycji Budżetu Obywatelskiego. Specjalna platforma będzie służyć zarówno do składania wniosków, które ruszy w poniedziałek jak i do późniejszego głosowania! Myślcie nad pomysłami do Budżetu na rok 2018!

 

31.03.2017 – sesja Rady Miejskiej w Myślenicach

Szanowni Państwo,

w dniu 31 marca 2017 roku miała miejsce XXXIV-ta Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach. Sesja poprzedzona była posiedzeniami Komisji Stałych Rady Miejskiej. 

Na sesji przyjęto m.in. takie uchwały jak:

  • uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Tekst uchwały dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod LINKIEM

Uchwała ta jest bardzo ważna ponieważ m.in. reguluje dotychczasowe rozwiązania w zakresie dofinansowania wydarzeń lokalnych. Już niebawem UMiG ogłosi pierwszy w tym roku konkurs na dofinansowanie  – warto obserwować stronę internetową Miasta i Gminy Myślenice.

  • uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego. Tekst uchwały dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod LINKIEM.

O Budżet Obywatelski wnioskowałam już kilka lat temu, w międzyczasie starałam się przekonać do tego pomysłu urzędników i radnych, m.in. poprzez organizację konsultacji z ekspertami, czy wykład na szkoleniu dla radnych. Szerzej o BO pisałam dla Państwa w poście z dnia 1 lutego pt.  „Myślenicki Budżet Obywatelski”. Polecam zapoznanie się z postem i Regulaminem Budżetu Obywatelskiego.

Myślenicki Budżet Obywatelski – co dalej?

Już niebawem rozpoczną się spotkania informacyjne dotyczące Budżetu Obywatelskiego – również w Głogoczowie. W czerwcu chętni mieszkańcy będą mogli zgłaszać zadania, a we wrześniu wszyscy mieszkańcy zameldowani w Głogoczowie zdecydują w głosowaniu, które zadania zostaną zrealizowane w Głogoczowie w roku 2018. 

Mieszkańcy Głogoczowa będą mogli zdecydować na co wydać z budżetu Gminy Myślenice dla naszej miejscowości kwotę 40 000

Warto zaangażować się w zgłaszanie projektów, a potem w zachęcanie pozostałych mieszkańców do głosowania i samo głosowanie – to jedyna taka szansa, żeby poznać zasady funkcjonowania Gminy i mieć bezpośredni wpływ na wydatkowanie środków dla Głogoczowa

Przed spotkaniem informacyjnym dotyczącym BO

  • zastanów się czy widzisz jakiś problem koło siebie, który może rozwiązać zgodnie ze swoimi kompetencjami Gmina (w kwocie do 40 000 zł) ?
  • zastanów się głębiej nad problemem i możliwymi rozwiązaniami – konkretnymi działaniami.

Na spotkaniu będzie można m.in zapytać czy pomysł jest możliwy do realizacji przez Gminę, będzie także okazja do porozmawiania nad potrzebami naszej miejscowości i zebrania grupy mieszkańców, którzy chcieliby zaangażować się w przygotowanie pomysłu do zgłoszenia do Budżetu Obywatelskiego. 

Jako radna służę Państwu pomocą w zakresie zgłaszania / opisywania zadania
i określania budżetu. 

 

budzet obywatelski male logo

Kolejne uchwały przyjęte na sesji to m.in:

  • uchwała w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Myślenice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.  Tekst uchwały dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod LINKIEM. 
  • uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Myślenice w 2017 roku. Tekst uchwały dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod LINKIEM. Polecam Państwu polubienie specjalnego profilu Gminy Myślenice na FB poświęconego zagubionym / porzuconym psom i kotom www.facebook.com/myslenicepstikoty. Ostatnio dzięki tej stronie w ciągu jednego dnia 12 szczeniaków znalazło nowy dom 🙂
     

WNIOSKI 

Na sesji zgłosiłam następujące wnioski:

Działając na prośbę Rady Sołeckiej wsi Głogoczów poprosiłam o wytyczenie dwóch dróg w Głogoczowie:
1. Drogi na Królikówkę (nr 102) – w części biegnącej od Radziszowa w górę. Wytyczenie drogi w tym miejscu jest bardzo ważne ponieważ właściciel utrudnia okolicznym mieszkańcom korzystanie z drogi i blokuje wykonanie odwodnienia i asfaltowania drogi.

2. Drogi „do Marcina Górszczaka” (nr 191), na odcinku od asfaltu przy drodze serwisowej zakopianki do odcinka, który jest już wytyczony i obecnie przygotowywany pod drogę. Droga na tym odcinku biegnie przez wąwóz i nie była wcześniej wytyczona.

Ponadto poprosiłam o naprawę drogi gminnej biegnącej od lustra przy drodze powiatowej – droga ta była asfaltowana przy budowie kanalizacji, a obecnie na niektórych odcinkach jest uszkodzona.

Zadałam również pytanie jakie Gmina ma możliwości wyciągania konsekwencji od kierowców tirów, którzy samochodami niszczą świeżo zaasfaltowane drogi gminne. 

Wyniki BO Małopolska

Szanowni Państwo,

znamy już wyniki głosowania w Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego.

WYNIKI BO Małopolska

Niestety, żaden z projektów zgłoszonych w powiecie myślenickim nie zostanie zrealizowany. Do realizacji zakwalifikowało się 7 następujących projektów:

A. KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY

1. SKOMI036 Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich w gminach Biskupice, Czernichów, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Skawina, Zabierzów i Zielonki  – ilość punktów 4 4 7 3

2. SKOMI006 Diagnoza i korekta wad postawy u uczniów klas IV i V szkół podstawowych w gminach Powiatu Proszowickiego i Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce Powiatu Krakowskiego – ilość punktów  3 2 1 4

3. PKPRU015 Edukacja dla przyszłości – ilość punktów 2 9 6 6

4. PKRAS041 Strój sportowy dla juniora na MINI MUNDIAL 2016 powiatu krakowskiego – ilość punktów 2 2 1 2

5. PKRAT040 Przeprawa pieszo – rowerowa w Piekarach – ilość punktów 1 4 5 5

6. PKRAT043 Raj w Dolinie Racławki – ilość punktów 1 4 4 7

7. PKWIP037 Wyposażenie Parafii oraz budynków gminnych w defibrylatory AED w powiecie wielickim  – ilość punktów 1 2 7 6

Miejsce w rankingu i punktacja projektów zgłoszonych przez mieszkańców powiatu myślenickiego:

10. PKMYK022 Małopolska – Nasz Region warsztaty dla uczniów szkół podstawowych oraz powiatowy konkurs na ozdobę bożonarodzeniową – ilość punktów 9 8 6

14. PKMYS025 Aktywni Razem  – ilość punktów 6 8 5

16. SKOMT039 Szlak kapliczek małopolskich – ilość punktów 4 9 2 (subregionalny)

20. PKMYU001 Poprawa więzi rodzinnych poprzez możliwość spędzenia aktywnie czasu wolnego na basenie – ilość punktów 3 0 8

21. SKOMK048 Kultura dla wszystkich – BO lubimy kulturę  – ilość punktów 2 7 3 (subregionalny)

24. SKOMS010 Nordic walking – aktywizujemy pokolenia – ilość punktów 1 7 8 (Gm. Raciechowice)

33. PKMYU032 Mali Ratownicy – ilość punktów 3 3

Dziękuję za współpracę wszystkim zaangażowanym w przygotowanie projektu „Małopolska  – Nasz Region…” , a  w szczególności pani Dorocie Burkowicz z Myślenic – pomysłodawczyni składającej projekt 🙂

No cóż, pomimo dużego zaangażowania sporego grona osób w kilka projektów, nasza aktywność obywatelska nie jest jeszcze na najwyższym poziomie. W kolejnych edycjach BO Małopolska musimy bardziej się postarać…

Budżet Obywatelski Województwa – głosowanie!!

Szanowni Państwo,

od 18 czerwca do 6 lipca 2016 roku trwa głosowanie na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

ZACHĘCAM DO ZAANGAŻOWANIA SIĘ!
TO OD NAS ZALEŻY KTÓRY PROJEKT ZOSTANIE DOFINANSOWANY. 
 

W naszym subregionie czyli Krakowskim Obszarze Metropolitalnym zgłoszone są w sumie 23 wnioski powiatowe i 10 subregionalnych. To nasza konkurencja. Niestety, wnioski subregionalne to też konkurencja dla wniosków powiatowych, bo nie wydzielono osobnych środków na powiaty i subregion.

Z powiatu myślenickiego złożono 4 wnioski o zasięgu powiatowym. Informacja o projektach znajduje się na stronie http://bo.malopolska.pl/index.php/zadania

Ja ze swojej strony zachęcam do oddania głosu na projekt o zasięgu powiatowym na bezpłatne zajęcia dodatkowe dla dzieci z klas 1-3 ze wszystkich szkół podstawowych z Gminy Myślenice – 1065 dzieci!

Pomysł na projekt zgłosiła Pani Dorota Burkowicz z Myślenic, a sam wniosek napisałyśmy wspólnie przy współpracy z wszystkimi dyrektorami szkół podstawowych w naszej gminy. W głosowaniu mogą wziąć udział mieszkańcy powiatu od 16 roku życia, zachęcam więc do zaangażowania całych rodzin. Konkurencja jest bardzo duża.

O PROJEKCIE

1. „Małopolska – Nasz Region warsztaty dla uczniów szkół podstawowych oraz powiatowy konkurs na ozdobę bożonarodzeniową” 
kod PKMYK022
Zadanie będzie polegało na organizacji:

  1) Aktywizujących/interaktywnych zajęć pozalekcyjnych o tematyce związanej z różnorodnością małopolskiego folkloru, tradycji i sztuki ludowej dla uczniów klas 1-3 uczęszczających do szkół podstawowych z gminy Myślenice. Każde zgłoszone dziecko będzie miało możliwości uczestniczenia w jednym cyklu warsztatowym (8 h.) Część dzieci z uwagi na niebezpieczną i daleka drogę do szkoły, będzie miała opłacone dojazdy do domu z zajęć.
Rodzaje zajęć:
a) „Małopolskie Tańcowanie i Muzykowanie”- warsztaty muzyczno – taneczne m.in. gry i zabawy ludowe, tańce i muzyka tradycyjna.
b) „Podłaźniki, Światy, Pająki” – warsztaty artystyczne w trakcie których m.in. dzieci nauczą się robić ozdoby ze słomy, opłatków, bibuły.
c) „Smakujemy Małopolskę” – warsztaty kulinarno – artystyczne m.in. zapoznanie się produktami tradycyjnymi i regionalnymi z Małopolski wpisanymi na listę produktów regionalnych, zabawy z gliną, warsztaty plastyczne z wzornictwa ludowego, przygotowanie kalendarza obrzędowego.

2) Powiatowego konkursu na tradycyjną małopolską ozdobę choinkową dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych z terenu powiatu myślenickiego. Każdy z uczestników konkursu otrzyma dyplom gratulacyjny, a dla najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe. Finał konkursu będzie okazja do zaprezentowania rówieśnikom z terenu powiatu myślenickiego efektów prac warsztatowych realizowanych przez dzieci z terenu Gminy Myślenice.

JAK ZAGŁOSOWAĆ?

Głosować można:
osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przy ulicy Racławickiej 56 w Krakowie lub Agendach Zamiejscowych w: Nowym Sączu, Oświęcimiu i Tarnowie,
 – elektronicznie na stronach internetowych: www.malopolskie.pl www.bo.malopolska.pl,
korespondencyjnie poprzez przesłanie karty do głosowania z dopiskiem Budżet Obywatelski na adres: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56,

Jak ZAGŁOSOWAĆ poprzez stronę internetową?

1. Wejdź na stronę bo.malopolska.pl w przeglądarce
2. Naciśnij „Głosowanie od 18.06.2016 do 6.07.2016”
3. Przeczytaj instrukcję i wypełnij formularz z danymi osobowymi oraz oświadczeniami
4. Wybierz projekt do głosowania
a) zadania o zasięgu powiatowym (powiat myślenicki)
Kod: PKMYK022
Tytuł projektu: Małopolska nasz Region warsztaty dla uczniów szkół podstawowych oraz powiatowy konkurs na ozdobę bożonarodzeniową
5. Zaznacz, że nie jesteś robotem i ODDAJ GŁOS!
6. Jeśli wybierzesz tylko zadanie o zasięgu powiatowym system zapyta Cię:
„Masz do dyspozycji 1 głos na zadanie o zasięgu powiatowym i 1 głosy na zadanie o zasięgu subregionalnym – nie wykorzystałeś wszystkich głosów, czy chcesz kontynuować? Czy jesteś pewny swojego głosu? Nie będziesz mógł zmienić swojego głosu. Jeśli zagłosujesz ponownie, wszystkie Twoje głosy zostaną unieważnione”
W tym przypadku prosimy pamiętać, że zadania o zasięgu powiatowym konkurują z tymi o zasięgu subregionalnym.
To od Państwa zależy czy wybierzecie jeszcze jakieś zadanie subregionalne.
7. Po oddaniu głosu pojawi się komunikat:
Dziękujemy za oddanie głosu na następujące zadania:
„Małopolska – Nasz Region warsztaty dla uczniów szkół podstawowych oraz powiatowy konkurs na ozdobę bożonarodzeniową”

WAŻNE
Pamiętaj, że możesz głosować tylko raz. Kolejne głosowanie spowoduje unieważnienie wszystkich Twoich głosów.

DZIĘKUJEMY!!