Podsumowanie kwesty w dniu 1.11.2017

Szanowni Państwo,

Dziekuję za tegoroczną kwestę na głogoczowskim cmentarzu! ?
Dziękuję z całego serca ponad 30 Wolontariuszom i Wam, którzy wsparliście odnowę nagrobka śp. Jana i Katarzyny Syrek. ☠️?️ Wspólnie zebraliśmy 3469, 05 zł ? ?

Zebrane fundusze zostały w dniu 2 listopada przelane na konto organizatora kwesty: Fundacji Rozwoju Regionu Myślenickiego, która to na mocy porozumienia z Burmistrzem, rozliczy naszą zbiórkę wraz z kwestą na myślenickich cmentarzach. Po przelaniu przez FRRM zebranych środków na konto UMiG Myślenice, za realizację zadania będzie odpowiadał Wydział Mienia myślenickiego magistratu.

 

Untitled design (24)

plakat_cmentarz_2017

 

Trzecia kwesta na głogoczowskim cmentarzu – szukamy wolontariuszy

Szanowni Państwo,

1 listopada jest dniem szczególnym, to czas zadumy i wspomnień o tych, którzy Odeszli. Dzień ten jest także szczególny pod innymi względami. W wielu polskich nekropoliach, właśnie w Święto Wszystkich Świętych, odbywają się kwesty, których celem jest zbiórka funduszy na renowację opuszczonych zabytkowych nagrobków. W tym roku po raz trzeci taka kwesta odbędzie się w Głogoczowie.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy organizacji kwest z ubiegłych lat, dwa opuszczone zabytkowe nagrobki z głogoczowskiego cmentarza zostały już wyremontowane. Są to:
– nagrobek śp. Michała Urbona i śp. Błażeja Urbona oraz
– nagrobek śp Maryanny Sroka.

10-2015

W tym roku zbierać będziemy na remont nagrobka śp Jana Syrka urodzonego w roku 1837, zmarłego w roku 1902 oraz jego żony Katarzyny z domu Rudków, urodzonej w roku 1846, zmarłej w roku 1907. 

Jest to ostatni nagrobek na naszym cmentarzu, który nie ma właściciela i którego remont możemy sfinansować z kwesty. W związku z powyższym zwracam się z wielką prośbą do właścicieli pozostałych zabytkowych nagrobków o przekazanie ich Gminie (Wydział Mienia UMiG Myślenice) lub remont we własnym zakresie. Chętnie przekażę numer telefonu kamieniarza, który remontuje zabytkowe nagrobki na zlecenie Gminy. Najważniejsze to zachować te piękne relikty dawnych czasów dla przyszłych pokoleń.

dav

O zabytkowych nagrobkach na głogoczowskim cmentarzu mogą Państwo przeczytać na moim blogu w poście z dnia 2.11.2015 roku.

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE KWESTY W DNIU 01.11.2017

Również w tym roku Fundacja Rozwoju Regionu Myślenickiego złożyła wniosek o pozwolenie na kwestę w Głogoczowie. Obecnie czekamy na nadanie numeru zbiórce. Podobnie jak latach ubiegłych wszystkie zebrane w Głogoczowie fundusze zostaną przekazane na konto UMiG Myślenice. Następnie, na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Fundacją a Burmistrzem, przekazane zostaną na wykonanie remontu kolejnego nagrobka. 

Kwesta trwać będzie jeden dzień – 1 listopada, w godzinach od 7.00 do 17.00Wolontariusze stać będą przy dwóch wejściach na cmentarz – od strony kościoła i parkingu.

Zachęcam Państwa do włączenia się w tę szlachetną inicjatywę nie tylko przez wsparcie finansowe, ale także pomoc organizacyjną. Każdy z kwestujących wolontariuszy otrzyma specjalny identyfikator (chętni również zaświadczenie), a na zmęczonych czekać będzie gorąca herbata :) 

ZOBACZCIE NA EFEKTY – WARTO!

INFORMACJA DLA WOLONTARIUSZY

Osoby chętne do pomocy przy organizacji kwesty zapraszam do zapisywania się poprzez formularz googlowski, dostępny po kliknięciu w LINK. Od wtorku będzie można zapisywać się osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej.  Zapisy do 28.10.2017.

W przypadku trudności z dotarciem do szkoły lub plikiem w googlach można zgłaszać się także bezpośrednio do mnie -telefonicznie, przez FB, lub na adres mailowy aga.wegrzyn@poczta.onet.pl lub agnieszka@agnieszkawegrzyn.pl.

Potrzebujemy minimum 4 osoby na godzinę – po dwie na każde wejście na cmentarz.

Jeszcze raz dziękuję za wsparcie w ubiegłych latach
i zachęcam do zaangażowania się rówież w tym roku. 

 

30.09 i 25.10.2016 – sesje Rady Miejskiej w Myślenicach

Szanowni Państwo,

we wrześniu i październiku 2016 roku odbyły się XXVI i XXVII sesja Rady Miejskiej w Myślenicach. Przyjmowane na sesjach uchwały dotyczyły głównie bieżących spraw dotyczących Miasta i Gminy oraz związanych z powstaniem w Myślenicach nowej jednostki kultury – Muzeum Niepodległości.

Ponadto, na sesji w dniu 25.10. przyjęty został „Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

WNIOSKI ZŁOŻONE NA SESJI W DNIU 30.09.2016

1. Działając na prośbę Rady Sołeckiej Głogoczowa poprosiłam Burmistrza o zawnioskowanie do Zarządu Dróg Powiatowych oraz Policji ws. zmiany organizacji ruchu pod cmentarzem w Głogoczowie w dniu 1 listopada.
Rok rocznie w tym dniu, szczególnie w czasie trwania wypominek na cmentarzu, osoby przyjeżdżające na cmentarz parkują po obydwu stronach drogi powiatowej, blokując skutecznie przejazd i powodując wiele sytuacji zagrażających bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego. Proponowane rozwiązania:
a) Całkowity zakaz parkowania po jednej stronie ulicy (od samego początku drogi przy starodrożu zakopianki. Zależało nam w szczególności na rozwiązaniu problemu jadąc w górę, zaczynając za budynkiem organistówki)
b) Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w kierunku Włosani, z wyjazdem na zakopiankę przez ulicę Czarnoleską, graniczącą z Włosanią.

Odpowiedź z Zarządu Dróg Powiatowych została złożona na Dzienniku Podawczym UMiG w dniu 26.10.2016 – niestety nie otrzymałam jej przed 1 listopada i nie mogłam w żaden sposób zainterweniować. Niemniej znając już zdanie ZDP w tej kwestii wiemy już jakie możemy podjąć działania w przyszłym roku.

ODPOWIEDŹ 

„Zarząd Dróg Powiatowych ze względu na brak dróg o porównywalnych parametrach dających się wykorzystać w trasie objazdu nie widzi możliwości wprowadzenia objazdu dla drogi K1941 Głogoczów-Włosań (odcinek w okolicy cmentarza).
Zarząd Drug Powiatowych opiniuje negatywnie wprowadzenie ograniczeń dla lewostronnego parkowania w km0+000-0+240 (od starodroża do placu pod kościołem).
Uważamy, że ze względu na bardzo duże potrzeby parkingowe w dniu Wszystkich Świętych ograniczenie parkowania będzie notorycznie łamane. Mając na uwadze rozsądne traktowanie i potrzeby użytkowników drogi i parkujących sugerujemy wprowadzenie na czas największego natężenia ruchu w okolicy cmentarza ręcznego kierowania ruchem przez osoby z uprawnieniami – np. druhowie OSP”.

2.  Działając na prośbę mieszkańców Głogoczowa zwróciłam się z wnioskiem o rozważanie wprowadzenia na parkingu pod UMiG od strony Sokoła zwolnienia z opłat przez pierwsze 5 minut postoju. Mieszkańcy chcąc wejść tylko do UMiG i zostawić dokument na dzienniku podawczym muszą zapłacić za całą godzinę postoju, co jest dla nich niezrozumiałe, ponieważ w okolicznych miastach powiatowych nie stosuje się takiej praktyki. Proponowane rozwiązanie dotyczyć miałoby tylko tego parkingu i byłoby swojego rodzaju otwarciem się urzędu na potrzeby mieszkańców.

ODPOWIEDŹ 

„W chwili obecnej opłaty są pobierane zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Myśleniach nr 199/XXVI/2016 z dnia 30 września w sprawie ustalenia Stref Płatnego Parkowania na terenie miasta Myślenice. Za zapisów w/w uchwały wynika, że opisywany parking znajduje się w SPPA, co oznacza że za uiszczoną opłatę można przez 1 godzinę korzystać ze wszystkich wyznaczonych stref w mieście. Ponadto przy ul Traugutta znajduje się bezpłatny parking, który jest dostępny dla wszystkich mieszkańców Gminy.”

Mój komentarz. Przy planowanych kolejnych pracach nad zmianami dotyczącymi stref płatnego parkowania na terenie Myślenic będę lobbowała za proponowanym przez mieszkańców rozwiązaniem.

3. Zwróciłam się z prośbą o zawnioskowanie do koła łowieckiego ws zwiększenia odstrzału dzików w Głogoczowie. W tej chwili dziki zaczynają podchodzić bardzo blisko domów (w szczególności w okolicy Bęczarki i lasu Bronaczowa). Sytuacja stała się tak niebezpieczna, że ludzie boja się poruszać drogami gminnymi.

ODPOWIEDŹ 

W dniu 06.10.2016 Burmistrz przesłał mój wniosek do Pana Adama Benedykta Bispinga, Łowczego Koła Łowieckiego „DARZ-BÓR” w Krakowie z prośbą o przeanalizowanie zgodnie z kompetencjami problemu w Kole Łowieckim i podjęcie skutecznych działań zmierzających do ograniczenia populacji dzików i zagrożenia, które stwarzają szczególnie dla dzieci i młodzieży poruszających się po drogach gminnych.

INTERPELACJE I WNIOSKI ZŁOŻONE NA SESJI W DNIU 25.10.2016

Działając na wnioski mieszkańców Głogoczowa poprosiłam o postawienie na przystanku Głogoczów-Dwór przy Zakopiance ławki dla oczekujących na busa. Mieszkańcy bardzo prosili o wiatę w tym miejscu, ponieważ jednak z powodów technicznych nie jest możliwy montaż wiaty, proszą choć o ławkę.

Drugi wniosek dotyczył przystanku Głogoczów-Centrum w stronę Krakowa. Mieszkańcy zgłaszali, że w zatoce przystanku jest wgłębienie w którym zbiera się deszczówka. Poprosiłam o remont zatoki, ponieważ sytuacja ta znacznie utrudnia wysiadanie z busów w deszczowe dni.

ODPOWIEDZI NA WCZEŚNIEJSZE WNIOSKI I INTERPELACJE

Odpowiedź z dnia 12.10.2016 na interpelację z dnia 15.09.2016 dot. budowy nowego cmentarza

„Odnosząc się do Pani pisemnej interpelacji jw. dotyczącej uwzględnienia w projekcie nowego cmentarza w Głogoczowie kolumbarium oraz budynku gospodarczego wraz z przebudową fragmentu ogrodzenia uprzejmie informuję że przedstawione przez Panią propozycje zostaną uwzględnione.”

Odpowiedź na wniosek międzysesyjny z dnia 10.06.2016 dot. oznakowania wjazdu na drogę powiatową w Głogoczowie.

W piśmie z dnia 17.08.2016 Zarząd Dróg Powiatowych wskazuje, iż po wizji w terenie stwierdził prawidłowe oznakowanie wlotu drogi powiatowej nr K1941 Głogoczów-Włosań w drogę gminną przy szkole podstawowej w Głogoczowie. Znaki o które wnioskowałam (A-4- ostre zakręty, pierwszy w lewo i A-23 – stromy podjazd) są umieszczone w pasie drogowym w miejscu zgodnym z projektem stałej organizacji ruchu nr KT.7121.67.2013. Jakość znaków jest dobra – nie odbiega od aktualnych wymagań dotyczących oznakowania pionowego.

Mój komentarz. Znaki są i stoją poprawnie, a niebezpieczne sytuacje powodują kierowcy TIRów, którzy do znaków się nie stosują. Na to wpływu nie mam.

Odpowiedź z dnia 10.10.2016 – dot. interpelacji z dnia 25.02.2016 dotyczącej drogi 27 w dzielnicy Piłogrzbiet w Głogoczowie.

„W odpowiedzi na Pani wniosek uprzejmie informuję, że droga nr 27 w dzielnicy Piłogrzbiet w Głogoczowie z uwagi na ograniczoną ilość środków finansowych w 2016 roku nie została uwzględniona do realizacji w ramach zadania pn. „Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice”.
Sołtys wsi Głogoczów przekazał informację, iż z funduszy sołeckich na drodze nr 27 w bieżącym roku zostanie położona frezka na najbardziej zniszczonych odcinkach jezdni”

Odpowiedź z dnia 10.10.2016 dot. interpelacji z dnia 25.02.2016 dotyczącej stanu prawnego starodroża zakopianki w Głogoczowie

„Droga starodroże w Głogoczowie jest własnością GDDKiA w Krakowie. Od dnia 01.01.2011 roku na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą a GDDKiA w Krakowie, Gmina przejęła funkcję zarządcy drogi.”

01.11.2016 kwesta na cmentarzu w Głogoczowie – zapraszam do pomocy!

Szanowni Państwo,

1 listopada jest dniem szczególnym, to czas zadumy i wspomnień o tych, którzy Odeszli. Dzień ten jest także szczególny pod innymi względami. W wielu polskich nekropoliach, właśnie w Święto Wszystkich Świętych, odbywają się kwesty, których celem jest zbiórka funduszy na renowację opuszczonych zabytkowych nagrobków. W tym roku po raz drugi taka kwesta odbędzie się w Głogoczowie.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy organizacji ubiegłorocznej kwesty, dwa opuszczone zabytkowe nagrobki z głogoczowskiego cmentarza zostały już wyremontowane. Są to:
– nagrobek śp. Michała Urbona i śp. Błażeja Urbona oraz
– nagrobek śp Maryanny Sroka.

O wszystkich zabytkowych nagrobkach na głogoczowskim cmentarzu mogą Państwo przeczytać na moim blogu w poście z dnia 2.11.2015 roku.

W dniu 1 listopada 2015 roku, przy Państwa wielkim zaangażowaniu, udało nam się zebrać ponad 4000 zł. Szczegóły znajdą Państwo na moim blogu w poście z dnia 01 listopada 2015 roku.

Tak jak pisałam, wszystkie zebrane fundusze zostały w ubiegłym roku przekazane na konto Urzędu Miasta i Gminy Myślenice. Burmistrz podpisał umowę z kamieniarzem na wykonanie do dnia 1 listopada 2016 roku robót kamieniarskich. Ostateczny koszt remontu jednego nagrobka to 3000 zł. Pan był na tyle uprzejmy, że wykonał już remont obydwu nagrobków, a teraz czeka na pozostałą kwotę. Oznacza to, że w tym roku musimy zebrać brakujące 2000 zł, żeby opłacić w pełni pracę kamieniarza.  Mam nadzieję, że widząc poniżej przedstawione piękne efekty jego pracy, także w tym roku wesprą Państwo hojnie naszą inicjatywę.

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE KWESTY W DNIU 01.11.2016

Również w tym roku Fundacja Rozwoju Regionu Myślenickiego złożyła wniosek o pozwolenie na kwestę w Głogoczowie. Obecnie czekamy na nadanie numeru zbiórce. Podobnie jak w roku ubiegłym wszystkie zebrane w Głogoczowie fundusze zostaną przekazane na konto UMiG Myślenice. Następnie, na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Fundacją a Burmistrzem, przekazane zostaną na wyrównanie środków za wykonany już remont. Jeśli zbierzemy więcej środków, chciałabym żeby zostały one przekazane na zakup materiałów niezbędnych do prac remontowych na cmentarzu komunalnym w Głogoczowie.

Kwesta trwać będzie jeden dzień – 1 listopada, w godzinach od 7.30 do 17.00. Wolontariusze stać będą przy dwóch wejściach na cmentarz – od strony kościoła i parkingu.

Zachęcam Państwa do włączenia się w tę szlachetną inicjatywę nie tylko przez wsparcie finansowe, ale także pomoc organizacyjną. Każdy z kwestujących wolontariuszy otrzyma specjalny identyfikator (chętni również zaświadczenie), a na zmęczonych czekać będzie gorąca herbata 🙂 

ZOBACZCIE NA EFEKTY – WARTO!

INFORMACJA DLA WOLONTARIUSZY

Osoby chętne do pomocy przy organizacji kwesty zapraszam do zapisywania się poprzez formularz googlowski, dostępny po kliknięciu w LINK. Od wtorku będzie można zapisywać się osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej.  Zapisy do 28.10.2016.

W przypadku trudności z dotarciem do szkoły lub plikiem w googlach można zgłaszać się także bezpośrednio do mnie -na adres mailowy aga.wegrzyn@poczta.onet.pl lub agnieszka@agnieszkawegrzyn.pl.

Potrzebujemy minimum 4 osoby na godzinę – po dwie na każde wejście na cmentarz.

Godziny kwestowania:

7.30 – 8.30
8.30 – 9.30
9.30- 10.30
10.30 – 11.30
11.30-12.30
12.30 – 13.30
13.30- 14.30
14.30 – 15.30
15.30-17.00

EFEKTY!!

pazdziernik-2015-1

 

pazdziernik-2015

 

 

11.08, 15.09.2016 – sesje Rady Miejskiej w Myślenicach

Szanowni Państwo,

w dniu 11 sierpnia 2016 roku odbyła się bardzo krótka sesja, która została zwołana w celu przyjęcia zmian w budżecie Gminy Myślenice wynikających z rozstrzygnięcia przetargu na realizację „programu drogowego”.

Umowy na realizację zadania zostały podpisane pod koniec sierpnia i od tego czasu wykonawcy mają 5 miesięcy na wykonanie zlecenia.

W Głogoczowie inwestycję realizuje firma Eurovia. Firma ta ma do wykonania, w tym samym okresie czasu, również „program drogowy” w Myślenicach, Polance, Borzęcie, Osieczanach, Łękach, Drogini, Bysinie i Jasienicy. Harmonogram prac zależy od wykonawcy.

Oczywiście, ponieważ zaczyna się okres jesienno- zimowy musimy zdawać sobie sprawę z tego, iż w przypadku gdy pogoda pokrzyżuje plany, wykonawcy zwrócą się najprawdopodobniej do UMiG o wydłużenie terminu oddania inwestycji.

PROGRAM DROGOWY W GŁOGOCZOWIE

Jak już wcześniej pisałam w poście z dnia 22.05.2016 roku, do programu drogowego zgłosiłam 7 dróg w Głogoczowie. Z powodów finansowych, ostatecznie do naprawy zakwalifikowały się trzy. Są to:

  • droga na dz. nr 941 o długości około 250 m, na której zaplanowano m.in. wykonanie asfaltu oraz pobocza;
  • droga na dz. nr. 1346 o długości około 650 m, na której zaplanowano m.in. wykonanie asfaltu, wykopanie nowych rowów oraz oczyszczenie już istniejących;
  • droga na dz. nr 1220 o długości około 450 m, na której zaplanowano m.in. wykonanie asfaltu, pobocza, rowów.

O pozostałych drogach (tych zgłoszonych i nie zgłoszonych z powodu nie spełniania warunków programu) w UMiG także pamiętają. W miarę możliwości finansowych Gminy będą sukcesywnie realizowane.

15.09.2016 – XXV Sesja Rady Miejskiej

W dniu 15 września br. odbyła się XXV Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach. Sesja była poprzedzona posiedzeniami wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej.

Na sesji przyjęto głownie uchwały ogólne, nie dotyczące bezpośrednio Głogoczowa. Zaplanowany porządek sesji znajdą Państwo na stronie UMiG w zakładce Dla Mieszkańców/ Rada Miejska / Sesja Rady Miejskiej.  Zazwyczaj porządek przedstawiony na stronie nie jest w pełni zgodny ze stanem ostatecznym, ponieważ niektóre punkty sesji wchodzą pod obrady na wniosek Burmistrza tzw. autopoprawką.

I właśnie autopoprawką Burmistrza w porządku sesji znalazła się „uchwała w sprawie zamiaru utworzenia samorządowej instytucji kultury – Muzeum Niepodległości w Myślenicach”.  Jest to uchwała intencyjna, która została przegłosowana przez Radę Miejską jednogłośnie.

Zgodnie z treścią dokumentu, Muzeum Niepodległości ma mieć swoją siedzibę w nowo wybudowanym budynku na terenie miasta Myślenice, a przedmiotem jego działania będzie:

  • gromadzenie i przechowywanie dóbr kultury w zakresie historii, sztuki, archeologii i szeroko rozumianej kultury materialnej:
  • upowszechnianie wartości kultury i nauki:
  • prowadzenie działalności naukowej, edukacyjnej i wydawniczej;
  • współdziałanie w upowszechnianiu nauki i sztuki w innymi jednostkami kultury lub placówkami edukacyjnymi.

Mające powstać Muzeum przejmie zbiory i archiwalia obecnie istniejącego Muzeum Regionalnego „Dom Grecki”. Z należytą dbałością o ich stan zajmie się kultywowaniem wartości związanych z tożsamością myślenickiej społeczności, krzewiąc wśród młodzieży patriotyzm, wynikający z pamięci o przeszłości a nakierowany na dbanie o naszą ojczyznę. Pracownicy Muzeum Regionalnego „Dom Grecki” znajdą zatrudnienie w nowej placówce.

Zgodnie z uzasadnieniem uchwały: „Nowoczesne muzeum ma szansę stać się placówką oferującą atrakcyjne programy edukacyjne i otwartą na współpracę z szerokim wachlarzem grup społecznych. Takie warunki zapewni m.in. projektowana sala wykładowa na ponad 150 osób.

(…) Dzięki powstaniu nowego muzeum nastąpi rewitalizacja obszarów w pobliżu centrum. Podobne procesy zachodziły w naszym mieście wraz z budową samorządowej jednostki kultury jaką jest nowoczesna Miejska Biblioteka Publiczna, gdzie odbywa się wiele imprez kulturalnych oraz wykładów i konferencji.

W obecnej siedzibie Muzeum Regionalnego „Dom Grecki” zbory nie mogą być należycie gromadzone i przechowywane. Budynek ze względu na metraż (470,4 m2, z czego 77,7 m2 zajmują piwnice) nie ma możliwości wyeksponowania wszystkich zbiorów muzealnych. Dbając o stan i bezpieczeństwo zbiorów muzealnych przewidzieliśmy zbudowanie nowoczesnego budynku, gdzie zbiory będą należycie przechowywane (…)”

W porządku sesji nastąpiło także kilka innych zmian, do których chciałam się odnieść.

Zgodnie z porządkiem obrad, Rada Miejska miała procedować uchwałę ws. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym terenowym obiektom publicznym oraz drogom wewnętrznym w Mieście i Gminie Myślenice. Jest to o tyle istotna uchwała, że obecnie wpływają do UMiG różne sprzeczne wnioski dotyczące nadawania nazw m.in. nowo wybudowanym w Myślenicach rondom. Podstawową kwestią jest więc ustalenie odpowiedniego regulaminu, który pozwoli ten bałagan uporządkować.

Niestety, i piszę to z naprawdę dużym ubolewaniem, radni miejscy z Klubu Prawa i Sprawiedliwości, zamiast rzetelnie pracować na jasnymi regułami dotyczącymi nazewnictwa, wolą forsować za wszelką cenę swoje uchwały dotyczące nazw konkretnych rond.

Oczywiście, radni mają do tego prawo, ale w tym przypadku to czysty populizm. A dlaczego?

Drodzy Państwo, ja też byłam w poprzedniej kadencji w opozycji, i podobnie jak większość obecnych radnych PiS byłam radną pierwszą kadencję.

Nie było mi łatwo się odnaleźć, ale skoro zostałam wybrana przez mieszkańców to starałam się pracować jak najlepiej i najbardziej efektywnie. I tu się różnimy – ja naprawdę pracowałam, a nie tylko pisałam pisma. Owszem, wnioski też były, bo muszą być, ale za nimi szła prawdziwa aktywność. Zawsze starałam się pracować na Komisjach Rady Miejskiej, nie uchylałam się od odpowiedzialności, nie spóźniałam się na obrady i nie wychodziłam wcześniej. Spotykałam się także z Burmistrzem i urzędnikami. Uważałam, że jeśli nawet nie mamy wspólnie siły przebicia jako opozycja, to pokażę że przyszłam do Rady Miejskiej pracować, a nie „robić politykę”.

Dziś jestem zbulwersowana sposobem i jakością pracy obecnych radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Ostatnia sesja z uwagi na działania Klubu PiS była dla mnie farsą, przygotowaną jedynie pod publiczkę i promocję na portalach społecznościowych.  A dlaczego?

Tak w bardzo wielkim skrócie, nie oddającym w żaden sposób emocji jakie towarzyszyły obradom, chciałam Państwu naświetlić sytuację.

Nad uchwałami, które znalazły się w planowanym porządku obrad, pracowaliśmy na trzech Komisjach Rady Miejskiej, na których każdy z radych mógł zgłosić swoje uwagi i zostałyby one poddane ogólnej dyskusji. Radni Klubu PiS nie mieli ŻADNYCH pytań i uwag do projektu regulaminu nadawania nazw.

Nagle, na sesji okazuje się, że Klub PiS wnioskuje o przyjęcie do porządku obrad swoich czterech uchwał dotyczących nadania nazw myślenickim rondom. Gdy wniosek zostaje odrzucony ze względu na planowane przyjęcie regulaminu, są zbulwersowani. I tu zaczyna się najciekawsze – okazuje się, że przygotowany regulamin, zdaniem Klubu PiS, nadaje się tylko do wyrzucenia, a wszystkie wypowiedzi (w szczególności radnych Klubu PiS)  są nagrywane przez radnego Mateusza Sudra komórką – zapewne, aby jak zwykle wrzucić na Facebooka i pochwalić się jak bardzo pracują na rzecz lokalnej społeczności.

Przyznam, że było to dla mnie duże zaskoczenie – gdy trzeba było pracować, nie było uwag i dyskusji wcale, ale w trakcie sesji, gdy na sali obecne są media, sołtysi, mieszkańcy, nagle okazuje się że Klub Prawa i Sprawiedliwości „walczy” o dobro Myślenic. Żeby wzmocnić odpowiedni przekaz na zewnątrz, nagrywają swoje oświadczenia i wnioski. Dla mnie jest to działanie tylko i wyłącznie pozorowane, bo oprócz produkowania kolejnych „dokumentów” nic nie wnoszące.

W odpowiedzi na dziwne zachowanie radnych Klubu PiS, Klub Radnych Macieja Ostrowskiego wystosował wniosek o wycofanie z obrad „regulaminu” i przywrócenie go pod obrady Komisji Stałych RM – aby radni Klubu PiS mogli się szczegółowo i swobodnie wypowiedzieć w kwestii uwag do niniejszego dokumentu.

Taka mała ogólna refleksja. Całkowicie subiektywna i emocjonalna. Jakże ciekawe jest myślenie niektórych Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Na Komisje Rady Miejskiej można się spóźniać, wychodzić wcześniej, lub nawet wcale nie przychodzić. Po co brać udział w szkoleniach wzmacniających kompetencje radnych, przecież Mieszkańcy tego nie widzą. Na Sesji wydamy kolejne oświadczenie, złożymy odpowiedni wniosek i wszyscy będą się zachwycać naszą pracą.

Przykro mi to mówić, ale dla mnie to tak wygląda 🙁  Takiej skali tego typu działań jeszcze nie widziałam, ale może za krótko żyję. Przyznam uczciwie – na sesji byłam tak zszokowana, że nie byłam w stanie nawet skomentować zaistniałej sytuacji.

I tu przechodzę do kolejnego punktu sesji – wniosku myślenickiej .Nowoczesnej ws. publikacji nagrań z posiedzeń Rady Miejskiej w Myślenicach w internecie.

Nie mam nic przeciwko takiemu rozwiązaniu, bo dla mnie każda sesja jest bardzo ważnym zwieńczeniem pracy UMiG oraz radnych. Przyjmowane na sesjach uchwały najczęściej są już wcześniej omawiane na Komisjach, po to aby można je było sprawnie przyjąć już w ostatecznej formie. Jest to normalna praktyka, związana również z organizacją pracy urzędu. Oczywiście, zdarzają się uchwały, które otrzymujemy dopiero w ostatniej chwili, ale to są przypadki losowe i nad nimi odbywają się dyskusje na sesjach.

Niemniej, z uwagi na sposób pracy radnych opozycyjnych, uważam że myślenicki samorząd nie dojrzał jeszcze do transmisji internetowych z obrad sesji.

W tej chwili działania Klubu PiS skierowane są tylko i wyłącznie na budowanie własnego medialnego wizerunku, wobec czego obawiam się, że w przypadku gdyby sesje były filmowane, trwałyby zamiast jednej do dwóch godzin, około pięć, sześć.

Dlaczego? Ze względu na dużą ilość oświadczeń, wniosków i pytań, które albo byłyby już zadawane wcześniej na komisjach, albo zostałyby wymyślone tylko po to żeby nie wypaść gorzej od innych. Również wnioski i interpelacje ciągły by się bez końca. Dodatkowo, podstawowym warunkiem musiałoby być także nagrywanie Komisji, ponieważ większość radnych opozycyjnych najprawdopodobniej całkowicie straciłaby nimi zainteresowanie. Małą próbkę takiego nagłego dziwnego wzrostu aktywności radnych mieliśmy, gdy jedna z sesji była transmitowana przez Myślenice iTV.

Dla mnie jest to ewidentna strata czasu, bo zadawanie po raz kolejnych tych samych pytań i udawanie, że nie zna się odpowiedzi, jest co najmniej denerwujące dla osób które tego słuchają. Zdecydowanie wolałabym poświęcić ten czas na coś bardziej konstruktywnego, choćby pisanie dla Państwa na blogu.

Podsumowując, ponieważ jestem za jawnością, uważam że na tym poziomie świadomości radnych wystarczy publikacja protokołów w internecie.

ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE

W okresie międzysesyjnym otrzymałam następujące odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 24.06.2016:

  1. Wnioski dotyczące chodnika przy drodze powiatowej zostały przekazane do powiatu;
  2. Wniosek dotyczący uwzględnienia w projekcie budżetu Gminy Myślenice na rok 2017 wykonania nowego cmentarza w Głogoczowie został rozpatrzony pozytywnie i takie zadanie będzie wpisane w budżet gminy na rok 2017.

W lipcu zostały przy zakopiance m.in. w Głogoczowie zamontowane nowe wiaty przystankowe. Dzięki moim staraniom udało się zamontować wiatę również przy przystanku Głogoczów -Dwór. Z powodów technicznych montaż wiaty nie doszedł do skutku na przystanku Głogoczów-Dwór w stronę Krakowa.

Dla przypomnienia jak wyglądały przystanki wcześniej, a jak teraz – dokumentacja zdjęciowa 🙂

img_20160713_102316

img_20160713_102245

img_20160915_174558

INTERPELACJE I WNIOSKI ZGŁOSZONE NA SESJI W DNIU 15.09 2016

Na sesji zgłosiłam dwa wnioski:

1. Z uwagi na pozytywnie rozpatrzony mój wniosek dot. wpisania do budżetu Gminy na rok 2017 realizacji budowy nowego cmentarza w Głogoczowie zwróciłam się z prośbą o uwzględnienie w projekcie cmentarza, oprócz zgłaszanego wcześniej kolumbarium, także niewielkiego budynku gospodarczego dla gospodarza cmentarza. Zaproponowałam, aby budynek składał się z niewielkiej części socjalnej, z toaletą, umywalką i miejscem na posiłek oraz części technicznej z szerokim wejściem, gdzie można by wjechać taczkami, schować deski itp.

W tej chwili gospodarz cmentarza nie ma odpowiednich warunków sanitarno-technicznych do wykonywania tej jakże ciężkiej fizycznie pracy.

Ponadto zawnioskowałam, aby planowane od strony drogi powiatowej ogrodzenie nawiązywało do architektury i otoczenia pobliskiego zabytkowego kościoła.

2. W nawiązaniu do rozmów z Burmistrzem dotyczących możliwych rozwiązań związanych z poprawą bezpieczeństwa dzieci wysiadających z busa szkolnego przy trasie bielskiej, zwróciłam się z prośbą o dwie wywrotki żwiru w celu utwardzenia terenu, który może posłużyć do zawracania busa szkolnego.

Na prośbę mieszkańców aktywnie włączyłam się w rozwiązanie tego istotnego dla wielu głogoczowskich rodzin problemu, ale z uwagi zmiany własności działki na której bus może zawracać, udało mi się uzyskać zgodę od nowego właściciela dopiero na początku września. Mam nadzieję, że również dzięki wsparciu rodziców uda się teren szybko utwardzić i dzieci będą bezpiecznie wracać do domów.

Problem braku bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego DK52 jest bardzo duży i skomplikowany m.in. ze względu na uwarunkowania związane z BDI. Cieszę się, że choć na tę chwilę, dzięki bardzo dobrej współpracy z dyrektorem Szkoły Podstawowej w Głogoczowie, panem Krzysztofem Kanią, udało nam się osiągnąć kompromis związany z bezpieczeństwem dzieci jeżdżących busem szkolnym.