Wyniki BO Małopolska

Szanowni Państwo,

znamy już wyniki głosowania w Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego.

WYNIKI BO Małopolska

Niestety, żaden z projektów zgłoszonych w powiecie myślenickim nie zostanie zrealizowany. Do realizacji zakwalifikowało się 7 następujących projektów:

A. KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY

1. SKOMI036 Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich w gminach Biskupice, Czernichów, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Skawina, Zabierzów i Zielonki  – ilość punktów 4 4 7 3

2. SKOMI006 Diagnoza i korekta wad postawy u uczniów klas IV i V szkół podstawowych w gminach Powiatu Proszowickiego i Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce Powiatu Krakowskiego – ilość punktów  3 2 1 4

3. PKPRU015 Edukacja dla przyszłości – ilość punktów 2 9 6 6

4. PKRAS041 Strój sportowy dla juniora na MINI MUNDIAL 2016 powiatu krakowskiego – ilość punktów 2 2 1 2

5. PKRAT040 Przeprawa pieszo – rowerowa w Piekarach – ilość punktów 1 4 5 5

6. PKRAT043 Raj w Dolinie Racławki – ilość punktów 1 4 4 7

7. PKWIP037 Wyposażenie Parafii oraz budynków gminnych w defibrylatory AED w powiecie wielickim  – ilość punktów 1 2 7 6

Miejsce w rankingu i punktacja projektów zgłoszonych przez mieszkańców powiatu myślenickiego:

10. PKMYK022 Małopolska – Nasz Region warsztaty dla uczniów szkół podstawowych oraz powiatowy konkurs na ozdobę bożonarodzeniową – ilość punktów 9 8 6

14. PKMYS025 Aktywni Razem  – ilość punktów 6 8 5

16. SKOMT039 Szlak kapliczek małopolskich – ilość punktów 4 9 2 (subregionalny)

20. PKMYU001 Poprawa więzi rodzinnych poprzez możliwość spędzenia aktywnie czasu wolnego na basenie – ilość punktów 3 0 8

21. SKOMK048 Kultura dla wszystkich – BO lubimy kulturę  – ilość punktów 2 7 3 (subregionalny)

24. SKOMS010 Nordic walking – aktywizujemy pokolenia – ilość punktów 1 7 8 (Gm. Raciechowice)

33. PKMYU032 Mali Ratownicy – ilość punktów 3 3

Dziękuję za współpracę wszystkim zaangażowanym w przygotowanie projektu „Małopolska  – Nasz Region…” , a  w szczególności pani Dorocie Burkowicz z Myślenic – pomysłodawczyni składającej projekt 🙂

No cóż, pomimo dużego zaangażowania sporego grona osób w kilka projektów, nasza aktywność obywatelska nie jest jeszcze na najwyższym poziomie. W kolejnych edycjach BO Małopolska musimy bardziej się postarać…

Budżet Obywatelski Województwa – głosowanie!!

Szanowni Państwo,

od 18 czerwca do 6 lipca 2016 roku trwa głosowanie na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

ZACHĘCAM DO ZAANGAŻOWANIA SIĘ!
TO OD NAS ZALEŻY KTÓRY PROJEKT ZOSTANIE DOFINANSOWANY. 
 

W naszym subregionie czyli Krakowskim Obszarze Metropolitalnym zgłoszone są w sumie 23 wnioski powiatowe i 10 subregionalnych. To nasza konkurencja. Niestety, wnioski subregionalne to też konkurencja dla wniosków powiatowych, bo nie wydzielono osobnych środków na powiaty i subregion.

Z powiatu myślenickiego złożono 4 wnioski o zasięgu powiatowym. Informacja o projektach znajduje się na stronie http://bo.malopolska.pl/index.php/zadania

Ja ze swojej strony zachęcam do oddania głosu na projekt o zasięgu powiatowym na bezpłatne zajęcia dodatkowe dla dzieci z klas 1-3 ze wszystkich szkół podstawowych z Gminy Myślenice – 1065 dzieci!

Pomysł na projekt zgłosiła Pani Dorota Burkowicz z Myślenic, a sam wniosek napisałyśmy wspólnie przy współpracy z wszystkimi dyrektorami szkół podstawowych w naszej gminy. W głosowaniu mogą wziąć udział mieszkańcy powiatu od 16 roku życia, zachęcam więc do zaangażowania całych rodzin. Konkurencja jest bardzo duża.

O PROJEKCIE

1. „Małopolska – Nasz Region warsztaty dla uczniów szkół podstawowych oraz powiatowy konkurs na ozdobę bożonarodzeniową” 
kod PKMYK022
Zadanie będzie polegało na organizacji:

  1) Aktywizujących/interaktywnych zajęć pozalekcyjnych o tematyce związanej z różnorodnością małopolskiego folkloru, tradycji i sztuki ludowej dla uczniów klas 1-3 uczęszczających do szkół podstawowych z gminy Myślenice. Każde zgłoszone dziecko będzie miało możliwości uczestniczenia w jednym cyklu warsztatowym (8 h.) Część dzieci z uwagi na niebezpieczną i daleka drogę do szkoły, będzie miała opłacone dojazdy do domu z zajęć.
Rodzaje zajęć:
a) „Małopolskie Tańcowanie i Muzykowanie”- warsztaty muzyczno – taneczne m.in. gry i zabawy ludowe, tańce i muzyka tradycyjna.
b) „Podłaźniki, Światy, Pająki” – warsztaty artystyczne w trakcie których m.in. dzieci nauczą się robić ozdoby ze słomy, opłatków, bibuły.
c) „Smakujemy Małopolskę” – warsztaty kulinarno – artystyczne m.in. zapoznanie się produktami tradycyjnymi i regionalnymi z Małopolski wpisanymi na listę produktów regionalnych, zabawy z gliną, warsztaty plastyczne z wzornictwa ludowego, przygotowanie kalendarza obrzędowego.

2) Powiatowego konkursu na tradycyjną małopolską ozdobę choinkową dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych z terenu powiatu myślenickiego. Każdy z uczestników konkursu otrzyma dyplom gratulacyjny, a dla najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe. Finał konkursu będzie okazja do zaprezentowania rówieśnikom z terenu powiatu myślenickiego efektów prac warsztatowych realizowanych przez dzieci z terenu Gminy Myślenice.

JAK ZAGŁOSOWAĆ?

Głosować można:
osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przy ulicy Racławickiej 56 w Krakowie lub Agendach Zamiejscowych w: Nowym Sączu, Oświęcimiu i Tarnowie,
 – elektronicznie na stronach internetowych: www.malopolskie.pl www.bo.malopolska.pl,
korespondencyjnie poprzez przesłanie karty do głosowania z dopiskiem Budżet Obywatelski na adres: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56,

Jak ZAGŁOSOWAĆ poprzez stronę internetową?

1. Wejdź na stronę bo.malopolska.pl w przeglądarce
2. Naciśnij „Głosowanie od 18.06.2016 do 6.07.2016”
3. Przeczytaj instrukcję i wypełnij formularz z danymi osobowymi oraz oświadczeniami
4. Wybierz projekt do głosowania
a) zadania o zasięgu powiatowym (powiat myślenicki)
Kod: PKMYK022
Tytuł projektu: Małopolska nasz Region warsztaty dla uczniów szkół podstawowych oraz powiatowy konkurs na ozdobę bożonarodzeniową
5. Zaznacz, że nie jesteś robotem i ODDAJ GŁOS!
6. Jeśli wybierzesz tylko zadanie o zasięgu powiatowym system zapyta Cię:
„Masz do dyspozycji 1 głos na zadanie o zasięgu powiatowym i 1 głosy na zadanie o zasięgu subregionalnym – nie wykorzystałeś wszystkich głosów, czy chcesz kontynuować? Czy jesteś pewny swojego głosu? Nie będziesz mógł zmienić swojego głosu. Jeśli zagłosujesz ponownie, wszystkie Twoje głosy zostaną unieważnione”
W tym przypadku prosimy pamiętać, że zadania o zasięgu powiatowym konkurują z tymi o zasięgu subregionalnym.
To od Państwa zależy czy wybierzecie jeszcze jakieś zadanie subregionalne.
7. Po oddaniu głosu pojawi się komunikat:
Dziękujemy za oddanie głosu na następujące zadania:
„Małopolska – Nasz Region warsztaty dla uczniów szkół podstawowych oraz powiatowy konkurs na ozdobę bożonarodzeniową”

WAŻNE
Pamiętaj, że możesz głosować tylko raz. Kolejne głosowanie spowoduje unieważnienie wszystkich Twoich głosów.

DZIĘKUJEMY!!