XII.2016 – sesje Rady Miejskiej

Szanowny Państwo,

grudzień był miesiącem bardzo intensywnej pracy Rady Miejskiej ponieważ w tym miesiącu odbyły się dwie sesje Rady, w tym sesja budżetowa poprzedzona posiedzeniami wszystkich Komisji Stałych.

Budżet Gminy Myślenice na rok 2017  – co wpisano bezpośrednio dla Głogoczowa?

  1. zadanie: „Budowa dróg zbiorczych w ciągu drogi krajowej nr 7 w miejscowościach: Głogoczów, Kryzszkowice, Jawornik i Myślenice na fragmentach odcinka DK7 od km 685+800 do 693+200”. Kwota wydatków: 130 000 zł
  2. zadanie: „Budowa ogrodzenia cmentarza w Głogoczowie”. Kwota wydatków: 150 000 zł
  3. zadanie: ” Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3″. Kwota wydatków: 730 684 zł (część tej kwoty będzie refundowana ze środków Województwa Małopolskiego – szczegóły będą znane gdy samochód będzie przekazany).
  4. Ponadto, w zadaniu dotyczącym dróg gminnych wewnętrznych pt „Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice” znajduje się realizacja asfaltowania trzech dróg (do p. Cieśli na Stradomiu za zakopianką, oraz na Piesakach wzdłuż Głogoczówki i Zagorzyńcu koło p. Laskowskich), które nie zostało wykonane w roku ubiegłym. Więcej informacji o programie drogowym znajdą Państwo w poście z dnia 18.09.2016. 

Jeśli chodzi o kwestię chodnika przy drodze powiatowej to czekamy na wykonanie projektu przez Zarząd Dróg Powiatowych i wystąpienie do Burmistrza przez Starostę o współfinansowanie zadania. Ze strony Gminy zadanie to będzie finansowane, podobnie jak większość chodników przy drogach powiatowych, z wolnych środków które spływają w ciągu roku.  O potrzebie budowy chodnika w roku 2017 rozmawiałam po raz kolejny z panem Starostą oraz panem Burmistrzem na dodatkowych spotkaniach, które zainicjowałam w grudniu br. Obydwaj włodarze pozytywnie odnieśli się do moich próśb i argumentów, więc mam nadzieję że nic nieprzewidywalnego nie wpłynie na opóźnienie realizacji tej jakże ważnej dla Głogoczowa inwestycji.

WNIOSKI MIĘDZYSESYJNE

Ponadto, po otrzymaniu od sołtysa informacji o złożeniu w UMiG poprawionego protokołu z Zebrania Wiejskiego sołectwa Głogoczów z dnia 29.10.2016, w związku z przyjętymi na Zebraniu uchwałami:

  1. nr 1/2016 w sprawie zaprojektowania i wykonania sygnalizacji świetlnej na dwóch skrzyżowaniach łączących starodroże zakopianki w Głogoczowie z obecną DK 7,
  2. nr 2/2016 w sprawie wykonania na DK 7 w Głogoczowie w okolicy byłej restauracji Ogniem i Mieczem przystanku dla komunikacji publicznej,

jako przedstawicielka Głogoczowa w Radzie Miejskiej Myślenic, zwróciłam się do GDDKiA za pośrednictwem Burmistrza z prośbą o pozytywne rozpatrzenie wniosków mieszkańców Głogoczowa. Realizacja wyżej wymienionych wniosków znacząco poprawi bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego przy trasie DK7 w Głogoczowie, ale w szczególności ułatwi codzienne funkcjonowanie mieszkańcom naszej miejscowości.

Ponadto, w związku z przyjętą na Zebraniu Wiejskim sołectwa Głogoczów uchwałą nr 4/2016 z dnia 29.10.2016 w sprawie przywrócenia w Głogoczowie placówki Poczty Polskiej S.A. oraz ustaleniami ustnymi z panem posłem, poprosiłam pisemnie pana posła Jarosława Szlachetkę o wsparcie mojej inicjatywy poprzez przygotowanie listu intencyjnego popierającego wniosek Zebrania Wiejskiego.  List ten będzie załącznikiem do przesłanego Poczcie Polskiej wniosku. Niestety do dnia dzisiejszego listu intencyjnego nie otrzymałam.

UWAGI do Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Głogoczowa zgłaszamy w roku 2017!

Szanowni Państwo,

termin zgłaszania wniosków do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Głogoczowa, zgodnie z obwieszczeniem Burmistrza, minął 31 sierpnia 2016 roku.

W związku z powyższym prosimy o zaprzestanie składania wniosków do UMiG, ponieważ uniemożliwia to prace nad przygotowaniem Planu do pierwszego wyłożenia!

Wnioski obecnie zgłaszane nie będą przyjmowane.

Ci z Państwa, którzy nie zdążyli złożyć wniosku w terminie, będą mieli miesiąc na zgłoszenie UWAG do przygotowanego Planu podczas pierwszego jego wyłożenia. Wówczas odbędzie się także spotkanie z projektantem, na którym będą mogli Państwo omówić zgłaszane wnioski i uwagi. 

O terminie pierwszego wyłożenia zostaną Państwo powiadomieni m.in. za pośrednictwem strony internetowej UMiG Myślenice, tablic ogłoszeń znajdujących się na terenie wsi, poprzez ogłoszenia parafialne, Gazetę Myślenicką, mojego bloga i FB.

Z pewnością można jedynie powiedzieć, że termin pierwszych konsultacji będzie w przyszłym roku – trudno określić dokładnie kiedy, więc proszę obserwować lokalne media.

Plan jest bardzo trudny i wymaga wielu uzgodnień (m.in. GDDKiA) dlatego wspólnie z pracownikami UMiG proszę o cierpliwość i zrozumienie.

Szczegóły dotyczące procedury przyjmowania planu znajdą Państwo w poście z dnia 01.10.2015  Plany zagospodarowania przestrzennego w Gminie Myślenice

Wiaty przystankowe przy DK 52

W związku z remontem DK 52 przeprowadzanym przez GDDKiA, Gmina Myślenice wymienia wiaty przystankowe przy trasie bielskiej. 🙂
Proszę o cierpliwość, bo już w przyszłym tygodniu będą Państwo mogli w pełni korzystać z nowych wiat.

O tę wymianę wnioskowałam 29.04.2016 przy okazji prośby ws. wiat przy zakopiance. Szczegóły wniosku i odpowiedź znajdą Państwo na moim blogu w poście „20.05.2016 – sesja Rady Miejskiej w Myślenicach”.