UWAGI do Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Głogoczowa zgłaszamy w roku 2017!

Szanowni Państwo,

termin zgłaszania wniosków do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Głogoczowa, zgodnie z obwieszczeniem Burmistrza, minął 31 sierpnia 2016 roku.

W związku z powyższym prosimy o zaprzestanie składania wniosków do UMiG, ponieważ uniemożliwia to prace nad przygotowaniem Planu do pierwszego wyłożenia!

Wnioski obecnie zgłaszane nie będą przyjmowane.

Ci z Państwa, którzy nie zdążyli złożyć wniosku w terminie, będą mieli miesiąc na zgłoszenie UWAG do przygotowanego Planu podczas pierwszego jego wyłożenia. Wówczas odbędzie się także spotkanie z projektantem, na którym będą mogli Państwo omówić zgłaszane wnioski i uwagi. 

O terminie pierwszego wyłożenia zostaną Państwo powiadomieni m.in. za pośrednictwem strony internetowej UMiG Myślenice, tablic ogłoszeń znajdujących się na terenie wsi, poprzez ogłoszenia parafialne, Gazetę Myślenicką, mojego bloga i FB.

Z pewnością można jedynie powiedzieć, że termin pierwszych konsultacji będzie w przyszłym roku – trudno określić dokładnie kiedy, więc proszę obserwować lokalne media.

Plan jest bardzo trudny i wymaga wielu uzgodnień (m.in. GDDKiA) dlatego wspólnie z pracownikami UMiG proszę o cierpliwość i zrozumienie.

Szczegóły dotyczące procedury przyjmowania planu znajdą Państwo w poście z dnia 01.10.2015  Plany zagospodarowania przestrzennego w Gminie Myślenice