25.02.2016 i 23.03.2016 – sesje Rady Miejskiej

Szanowni Państwo,

W dniu 25 lutego odbyła się XIX sesja Rady Miejskiej w Myśleniach, natomiast w dniu 23 marca odbyła się XX-ta sesja RM. Poniżej przedstawiam najważniejsze przyjęte uchwały.

25 luty 2016 – XIX-ta sesja Rady Miejskiej w Myślenicach

Sesja poprzedzona była posiedzeniami Komisji Stałych Rady Miejskiej. Na posiedzeniu Komisji Architektury, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa omawiany był m.in. projekt uchwały związany z oceną aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Myślenice oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze Gminy Myślenice. Do projektu zgłosiłam wniosek dotyczący zmian w harmonogramie realizacji planów zagospodarowania przestrzennego na terenach wiejskich – zawnioskowałam o przesunięcie Głogoczowa na pierwsze miejsce. W związku z powyższym wnioskiem, omawiana uchwała spadła z porządku obrad przygotowanego na sesję.

Na sesji przyjęto m.in.

  1. Uchwałę ws. uchwalenia nowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Myślenice na lata 2016 – 2022.
  2. Uchwałę w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz określenia szczegółowych warunków jego funkcjonowania
  3. Uchwałę w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
  4. Uchwałę w sprawie : określenia kryteriów naboru do samorządowych gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami gimnazjów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

23 marca 2016 – XX-ta sesja Rady Miejskiej w Myślenicach

Sesja poprzedzona była obradami Komisji Stałych Rady Miejskiej. Na sesji przyjęto m.in.

1. uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Myślenice w 2016 roku

Złożone WNIOSKI  opublikowałam już w poście z dnia 5 marca 2016 „luty 2016 – wnioski i interpelacje”

Tragedia w Stróży

Szanowni Państwo,

na blogu nie opisuję problemów społecznych naszego lokalnego (gminnego/powiatowego) środowiska, ale temat brutalnego ataku męża na żonę w Stróży, z uwagi m.in. na przyjęty przez Radę Miejską na sesji w dniu 25 lutego 2016 roku Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Myślenice na lata 2016 – 2022, poruszył mnie do głębi.

Artykuł, który przedstawia obraz tragedii jaka się wydarzyła, dostępny jest pod poniższym linkiem:

http://www.tvn24.pl/maz-skatowal-zone-obok-spaly-ich-dzieci,627978,s.html

Myślenice (powiat) po raz kolejny w ogólnopolskich mediach ;(

Niestety, ta tragedia pokazuje prawdę o naszym społeczeństwie.
Z pozoru wszystko jest piękne i idealne: pieniądze, świetna praca, poważanie w środowisku, żona, małe dzieci, a w rzeczywistości …. kat. I należy sobie uświadomić, że to nie jednostkowy przypadek ;( Jasne, że tak ekstremalne sprawy dzięki Bogu zdarzają się rzadko, ale codzienność także skrzeczy.

Ostatnie badania w naszym powiecie (wyniki zawarte są w Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przyjętym przez Radę Miejską) wykazały, że najwięcej przypadków przemocy domowej to PRZEMOC PSYCHICZNA. Od tego się zaczyna.

Oczywiście teraz będę trochę generalizować, bo każdy problem jest inny, ale w nawiązaniu do powyższego przypadku często sprawa wygląda tak: Mąż zarabiający pieniądze oraz żona zajmująca się domem i dziećmi, niepracująca lub pracująca ciężko ale zarabiająca często niewiele, całkowicie uzależniona od „partnera”, który swoją przewagę wykorzystuje aby się dowartościować i pokazać kto jest „panem i władcą”. Przecież zgodnie z nasza „tradycją”, kobieta powinna siedzieć w domu i usługiwać mężowi. Jeśli żona nie chce poddać się woli męża, lub mąż po prostu ma zły dzień, to ona zaczyna ponosić tego różne konsekwencje, np jest wyzwana, karana brakiem wsparcia zarówno finansowego jak i emocjonalnego. Czasem wystarczy tylko spojrzeć nie tak jak trzeba i już jest problem… itd, itp…

O tym nie mówi się głośno, kobiety po cichu latami cierpią „dla dobra dzieci”, nie widzą dla siebie ratunku. Żona myśli: przecież to wstyd na własnego męża donosić, przecież go kocha, to jej wina, musi się zmienić żeby jak najmniej męża prowokować, przecież nie da sobie sama rady z dziećmi bez dobrych zarobków. Potem, żeby nie prowokować zaczyna unikać kontaktu z przyjaciółmi, rodziną, zamyka się w swoim świecie, lub odwrotnie – na zewnątrz udaje, zgodnie z życzeniem męża, idealną żonę. Także rodzina i znajomi, choć też często widzą co się dzieje, udają że to ich nie dotyczy. Czasami, zgodnie z tradycją i tym co mówi mąż, za trudną sytuację obwiniają kobietę. Ona bojąc się ostracyzmu nie szuka pomocy. Koło się zamyka. A potem płacz i szukanie winnych. Największą tragedią jest jednak to, że takie kobiety są w naszym najbliższym otoczeniu i żyją tak latami, bez wsparcia choćby psychicznego, a cała sytuacja odbija się na niewinnych dzieciach, które potem takie wzorce rodziny przekazują dalej.

Oczywiście to nie dotyczy wszystkich małżeństw, więc ten kto ma czyste sumienie nie powinien się obruszyć, ale Ty który traktujesz swoją żonę jak swoją własność, zastanów się dwa razy zanim ponownie ją skrzywdzisz, bo to Twoja żona, matka Twoich dzieci i choćby tylko dlatego zasługuje na Twój szacunek. Jeśli Ci nie odpowiada, jeśli nie umiecie się dogadać, to bądź prawdziwym facetem, oddaj jej wolność, ale zapewnij też godne życie swoim dzieciom, a nie zostawiaj ich bez środków do życia. Życie masz tylko jedno, nie zmarnuj go sobie i innym.