Ankieta dot. parku na Zarabiu.

Jeśli Państwo jeszcze nie przeczytali o ankiecie rozdawanej przez UMIG dot. rewitalizacji parku na Zarabiu, to zachęcam do poczytania i wypełnienia ankiety.
Mieszkańcy Głogoczowa chętnie korzystają z uroków Zarabia, więc fajnie by było żebyśmy i my mieli wpływ na to jak Park będzie wyglądał w przyszłości.

http://www.myslenice.pl/mieszkaniec/aktualnosci/524-wypelnij-ankiete-o-myslenickim-parku

Wniosek o odwodnienie „centrum Głogoczowa”

Drodzy Mieszkańcy,

w tym tygodniu spotkałam się m.in. z Burmistrzem i złożyłam mu kilka wniosków uzgodnionych z Radą Sołecką.

Był to m.in wniosek o wykonanie całościowego projektu odwodnienia centrum wsi. Mówiąc o Centrum, mam na myśli: nowy cmentarz, drogę powiatową, teren szkoły, WDK oraz starodroże Zakopianki.
Szczegóły – w załączonych wnioskach.

Pismo do Burmistrza o odwodnienie

Pismo do burmistrza o odwodnienieWDK

Rozwiązanie problemu braku odpowiedniego odwodnienia jest istotne dla Głogoczowa, jeśli chcemy w przyszłości odnowić centrum wsi. Przez Odnowę rozumiem w tym przypadku m.in. położenie chodników. Inwestycja ta nie ma sensu bez uprzedniego ułożenia, w miejscach gdzie nie zostało to zrobione do tej pory, oraz usprawnienia systemu odwodnienia.

Burmistrz do całościowego projektu odwodnienia odniósł się pozytywnie. Teraz pozostaje mi monitorować sprawę i przypominać, nie tylko o projekcie, ale również o jego faktycznym wykonaniu.

Patrząc obiektywnie na budżet Gminy, to projekt jest realny – dalsze prace trudno powiedzieć. Wszystko zależy od różnych czynników m.in. zewnętrznych, które mogłyby generować nieprzewidziane koszty np. pogody.

Komisje stałe i IV sesja Rady Miejskiej

Drodzy Mieszkańcy Głogoczowa:)

Jestem członkiem dwóch stałych Komisji Rady Miejskiej:
1. Komisji Budżetu i Finansów
2. Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.

W dniach od 18-21 stycznia Komisje Rady Miejskiej rozpoczynają działalność. Czeka mnie więc pracowity tydzień:)

W dniu 26 stycznia odbędzie się czwarta już sesja Rady Miejskiej na której, według planu, mamy zatwierdzić budżet Gminy na 2011 rok.

Wniosek o inicjatywę lokalną

Oto mój pierwszy wniosek zgłoszony na III sesji Rady Miejskiej w Myślenicach w dniu 30 grudnia 2011. 

Wniosek o inicjatywe lokalna

Inicjatywa lokalna to nowa forma współpracy Samorządu z mieszkańcami wprowadzona do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2010 roku (art. 2 pkt. 4).

W inicjatywie lokalnej to mieszkańcy występują z wnioskiem w sprawie realizacji niezbędnej na ich terenie inwestycji lub zadania do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego. Mogą oni wystąpić jako grupa nieformalna lub za pośrednictwem lokalnej organizacji pozarządowej. Nowość polega na tym, że obywatele przychodzą nie tylko z pomysłem na realizację konkretnego przedsięwzięcia, ale deklarują współudział w jego realizacji.

Jeśli Gmina wprowadzi w życie przepisy dotyczące inicjatywy lokalnej możemy na tym dużo skorzystać ponieważ jeśli wniosek mieszkańców dotyczący jakiejś inwestycji zostanie wybrany do realizacji, to będziemy mieć pewność iż znajdzie się on w budżecie na następny rok.

Wniosek niekoniecznie musi być wnioskiem Rady Sołeckiej, np. Rada Rodziców może zawnioskować o adaptację pomieszczenia po szatni na świetlicę szkolną, OSP może zawnioskować o budowę strażnicy itp. W naszej miejscowości jest dużo potrzeb, jeśli więc wykażemy się inicjatywą możemy zyskać dużo więcej niż tylko wymagając i wyciągając ręce do Samorządu.

Oczywiście, jeśli uda się wprowadzić w Gminie w.wym. przepisy powinniśmy dogadać się jakie inwestycje chcemy robić w danym roku, żeby nie zgłosić ich za dużo. W takiej sytuacji jasne jest że nie wszystkie zadania mogłyby uzyskać pomoc z Gminy, a tego chcemy uniknąć.  

Korzyścią takiego rozwiązania jest to, że wreszcie będziemy mieć możliwość rzeczywistego wpływu na inwestycje realizowane w naszej miejscowości:).