Ratuj Maluchy i starsze dzieci też – referendum

Drodzy Rodzice,

temat sześciolatków w szkole jest bardzo kontrowersyjny …. planowana reforma edukacji była już przesuwana, jednak rok 2014 zbliża się wielkimi krokami… czy chcecie posyłać sześciolatki do szkoły podstawowej??

Na prośbę mieszkańców Głogoczowa zaangażowanych w zbiórkę podpisów pod referendum edukacyjnym „Ratuj Maluchy i starsze dzieci też” zachęcam do zapoznania się z inicjatywą Fundacji i Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców.

Celem zbiórki podpisów pod wnioskiem o referendum jest również podjęcie w debacie publicznej pięciu ważnych tematów edukacyjnych. Poza przymusem szkolnym sześciolatków są to:
– przymus przedszkolny pięciolatków,
– gimnazja !!!,
– zredukowany program nauczania w liceach, oraz
– zagrożenie likwidacją kolejnych tysięcy szkół i przedszkoli.

Rodzice odwołują reformę – spot akcji Ratuj Maluchy (cz.1)
 

Szczegóły akcji i formularze do pobrania znajdą Państwo na stronie www.rzecznikrodzicow.pl
 

Zapisy do Przedszkola Samorządowego w Głogoczowie

Szanowni Państwo,

Drodzy Mieszkańcy,

od 01 do 31 marca odbywają się zapisy do Przedszkola Samorządowego w Głogoczowie na rok 2013/2014 :)

Prosimy o nie zwlekanie z zapisami, ponieważ na podstawie ilości przyjętych dzieci i ilości godzin na jakie zostaną zapisane, określony zostanie plan organizacyjny przedszkola. Dyrekcja przedszkola ma czas do końca kwietnia na sporządzenie i przekazanie do Gminy planu na przyszły rok przedszkolny. W planie tym zawarte będą m.in.: zapotrzebowanie na etaty w przyszłym roku przedszkolnym oraz ilość godzin na jakie przedszkole będzie otwarte.

Szczegóły dotyczące zapisów, kryteriów przyjęcia dzieci oraz odpłatności na stronie Zespołu Placówek Oświatowych.

Strona ZPO w GŁOGOCZOWIE

Przypominam, iż dzieci 5 i 6 letnie są objęte obowiązkiem przedszkolnym. Dla Dyrekcji Przedszkola jest szczególnie istotne aby wszystkie chętne 5 i 6 latki zostały zapisane jak najszybciej (nie w sierpniu lub wrześniu), ponieważ na podstawie ilości przyjętych dzieci objętych obowiązkiem przedszkolnym zostaną określone ilości przyjętych dzieci młodszych.

„Ludowa moda – Gospodynie i Przedszkolaki kultywują lokalne zwyczaje”

Szanowni Państwo,

już w ten poniedziałek rozpoczyna się, wizytą przedstawicieli Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Myślenicka w Przedszkolu Samorządowym w Głogoczowie, realizacja projektu „Ludowa moda – Gospodynie i Przedszkolaki kultywują lokalne zwyczaje”.

A oto kilka obiecanych szczegółów dotyczących projektu.

Link do Programu „Razem Możemy Więcej”
RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

Aplikacji Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie (podobnie jak aplikacji Społecznego Komitetu przy ZPO w Harbutowicach) udało się przebić spośród 781 wniosków o dotację z programu „Razem Możemy Więcej” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, i tym samym Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie zostało jednym z 52 laureatów Programu z całej Polski i jednym z czterech w Małopolsce.

Wśród wielu celów programu „Razem Możemy Więcej” są m.in.

– rozwój infrastruktury społecznej,
– stymulowanie aktywności mieszkańców wsi do samoorganizacji,
– oraz wspieranie działań wiejskich organizacji pozarządowych i ich współpracy z władzami samorządowymi.

I właśnie m.in. w ramach współpracy wiejskich organizacji pozarządowych z samorządem, powstał projekt partnerski Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie i Przedszkola Samorządowego w Głogoczowie pt „Ludowa moda – Gospodynie i Przedszkolaki kultywują lokalne zwyczaje”.

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie uzyskało 9000 zł dotacji, która w całości przeznaczona będzie na działania związane z projektem. Wszystkie osoby zaangażowane w obsługę i koordynację projektu pracują wolontarystycznie i nie pobierają wynagrodzenia za swoją pracę.

Pomysłodawcą i koordynatorem projektu z ramienia gospodyń jest Agnieszka Węgrzyn, Prezes Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie. Koordynatorem projektu z ramienia Przedszkola Samorządowego w Głogoczowie jest Renata Ćwierz, nauczycielka.

W realizacji projektu pomagają także: Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie, filia MOKiS, oraz firma poligraficzna Progres/ pro.group z Myślenic.

Czas trwania projektu: kwiecień –  czerwiec 2012

Adresaci projektu: członkinie Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie oraz wszystkie dzieci uczęszczające do Przedszkola Samorządowego w Głogoczowie.

Projekt przewiduje m.in.

– wizytę przedstawicieli Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Myślenicka w przedszkolu,
– zakup regionalnych strojów ludowych dla przedszkolaków (zakup finansowany z budżetu przedszkola jako wkład własny partnera) i gospodyń,
– warsztaty dla gospodyń pt „Kwiaty z krepiny”, „Filcowe korale”, oraz
– warsztaty plastyczne, ceramiczne i teatralne o tematyce ludowej dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Głogoczowie.

Uczestnictwo we wszystkich warsztatach jest bezpłatne.

Zwieńczeniem projektu będzie wspólny Jarmark Rodzinny na którym zostaną zaprezentowane stroje oraz wykonane w trakcie warsztatów prace. W trakcie trwania Jarmarku przewidziano wiele atrakcji min. koncert Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Myślenicka, występy przedszkolaków i gospodyń, ludowy pokaz mody, ciekawe konkursy nawiązujące do ludowości i wiele, wiele innych.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie oficjalnie powstało 16 grudnia 2011 roku i jest kontynuatorem dzieła Koła Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie. Projekt „Ludowa moda – Gospodynie i Przedszkolaki kultywują lokalne zwyczaje” jest pierwszym projektem napisanym tuż po uzyskaniu osobowości prawnej przez organizację gospodyń z Głogoczowa. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie jest pierwszym kołem gospodyń wiejskich w gminie Myślenice, które uzyskało osobowość prawną.

 


Kiermasz Wielkanocny w Przedszkolu Samorządowym w Głogoczowie

Szanowni Państwo,

zapraszam serdecznie na kiermasz wielkanocny w Przedszkolu Samorządowym w Głogoczowie. Przygotowany został on przy współudziale naszych przedszkolaków 🙂 Miejsce – jadalnia Przedszkola Samorządowego w Głogoczowie. Kiermasz odbywa się w godzinach otwarcia przedszkola – od 7.00 do 16.00.

Dochód z kiermaszu przeznaczony będzie na zakup zabawek i pomocy do przedszkola.

SERDECZNIE ZAPRASZAM PAŃSTWA
DO WSPARCIA NASZEGO PRZEDSZKOLA 🙂

Poniżej zdjęcia, wykonanych osobiście przez pracowników przedszkola i dzieci, ozdób świątecznych 🙂

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dowozy dzieci do szkoły w Głogoczowie – jutro mija termin składania deklaracji

Szanowni Państwo,

przypominam, że zgodnie z kalendarzem socjalnym Zespołu Placówek Oświatowych w Głogoczowie, jutro mija termin składania zgłoszenia informacji o potrzebie dowozu dziecka do placówki oświatowej. Proszę pamiętać, iż wnioski składamy co roku od nowa.

Jest to bardzo ważne, aby zgłosić dzieci do dojazdów już teraz, ponieważ plany organizacyjne szkoły podstawowej i gimnazjum są przyjmowane w UMiG do końca kwietnia. Od ilości dzieci zgłoszonych do dojazdów będą zależeć warunki umowy dotyczącej dojazdów dzieci na nowy rok szkolny 2012/2013.

DRUKI DOTYCZĄCE DOJAZDÓW – DO POBRANIA

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami.
Art. 17. 1. Sieć publicznych szkół powinna być zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego, z uwzględnieniem ust. 2.

2. Droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać:
1) 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych,
2) 4 km – w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów.

3. Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, przekracza odległości wymienione w ust. 2, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej.
Art. 14 a
3. Jeżeli droga dziecka sześcioletniego z domu do najbliższego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przekracza 3 km, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka lub zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

 

Zapisy do Przedszkola Samorządowego w Głogoczowie

Drodzy Mieszkańcy,

od 01 do 31 marca odbywają się zapisy do Przedszkola Samorządowego w Głogoczowie na rok 2012/2013 🙂

Prosimy o nie zwlekanie z zapisami, ponieważ na podstawie ilości przyjętych dzieci i ilości godzin na jakie zostaną zapisane, określony zostanie plan organizacyjny przedszkola. Dyrekcja przedszkola ma czas do końca kwietnia na sporządzenie i przekazanie do Gminy planu na przyszły rok przedszkolny. W planie tym zawarte będą m.in.: zapotrzebowanie na etaty w przyszłym roku przedszkolnym oraz ilość godzin na jakie przedszkole będzie otwarte.

Szczegóły na stronie Zespołu Placówek Oświatowych.

Strona ZPO w GŁOGOCZOWIE

O naszym przedszkolu mogą Państwo przeczytać także na moim blogu m.in. w poście z dnia 20 stycznia.

Post z 20 stycznia 2012