Wniosek o odwodnienie „centrum Głogoczowa”

Drodzy Mieszkańcy,

w tym tygodniu spotkałam się m.in. z Burmistrzem i złożyłam mu kilka wniosków uzgodnionych z Radą Sołecką.

Był to m.in wniosek o wykonanie całościowego projektu odwodnienia centrum wsi. Mówiąc o Centrum, mam na myśli: nowy cmentarz, drogę powiatową, teren szkoły, WDK oraz starodroże Zakopianki.
Szczegóły – w załączonych wnioskach.

Pismo do Burmistrza o odwodnienie

Pismo do burmistrza o odwodnienieWDK

Rozwiązanie problemu braku odpowiedniego odwodnienia jest istotne dla Głogoczowa, jeśli chcemy w przyszłości odnowić centrum wsi. Przez Odnowę rozumiem w tym przypadku m.in. położenie chodników. Inwestycja ta nie ma sensu bez uprzedniego ułożenia, w miejscach gdzie nie zostało to zrobione do tej pory, oraz usprawnienia systemu odwodnienia.

Burmistrz do całościowego projektu odwodnienia odniósł się pozytywnie. Teraz pozostaje mi monitorować sprawę i przypominać, nie tylko o projekcie, ale również o jego faktycznym wykonaniu.

Patrząc obiektywnie na budżet Gminy, to projekt jest realny – dalsze prace trudno powiedzieć. Wszystko zależy od różnych czynników m.in. zewnętrznych, które mogłyby generować nieprzewidziane koszty np. pogody.