07.05.2015 – IX Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach

Szanowni Państwo,

w dniu 7 maja br odbyła się nadzwyczajna Sesja RM w Myślenicach, która została zwołana przez Burmistrza MiG Myślenice w trybie pilnym. Na Sesji Rada Miejska przyjęła zmiany w uchwale budżetowej umożliwiające rozpoczęcie realizacji projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych” na terenie gminy Myślenice.

Gmina Myślenice nie jest wymieniona w tytule projektu, ponieważ nie jest wnioskodawcą, a jedynie przystąpiła do uzupełnień projektu. Dzięki przyjęciu tej uchwały, już w piątek 8 maja rozpoczęto podpisywanie pierwszych umów o montaż solarów w domach mieszkańców naszej gminy.

WNIOSKI I INTERPELACJE

1. WNIOSEK WS. DODATKOWYCH TABLIC INFORMACYJNYCH

Mieszkańcy Głogoczowa (Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa) w tym roku zdobyli grant w Banku Zachodnim WBK (5 tyś zł) z którego zostały sfinansowane nowe tablice informacyjne (5 sztuk). Tablice te zostały zamontowane w kwietniu br w centrum wsi. Stare tablice (3 szt.) zostaną wyremontowane i przeniesione na inne dzielnice wsi (Szwaby, Zagorzyniec, Działy).

Niestety, ze względu na rozległość naszej miejscowości, zapotrzebowanie na tablice informacyjne jest dużo większe. W związku z powyższym, zwróciłam się z prośbą o montaż 9 dodatkowych tablic (pozostałych po wyborach samorządowych) na dzielnicach, które nie posiadają takowych, albo mają prowizoryczne.

Proponowane lokalizacje to miejsca gdzie zwyczajowo wiesza się ogłoszenia na drzewach, prywatnych stodołach, dyktach lub miejsca, gdzie mieszkańcy zgłaszali do mnie potrzebę postawienia tablic.

  1. Przy drodze gminnej w dzielnicy Stradom za Zakopianką (2 szt) – a). przy drzewie w okolicy wjazdu do wsi od strony Chłopskiego Jadła b). na skrzyżowaniu z drogą prowadzącą do Pani Cieśli. Są to miejsca gdzie zwyczajowo wiesza się ogłoszenia na istniejących dyktach przypiętych do drzew.
  2. W dzielnicy Czarny Las 1 szt. – koło kapliczki przy drodze powiatowej. Ogłoszenia wieszane były na drzewie.
  3. W dzielnicy Zamłynie 2 szt. – jedna w okolicach wjazdu do wsi z trasy bielskiej – w prawą stronę jadąc od centrum wsi (brak tablicy), druga przy byłym sklepie (prowizoryczna tabliczka).
  4. W dzielnicy Przymiarki przy wjeździe do wsi z trasy bielskiej 1 szt.(brak tablicy)
  5. Przy drodze prowadzącej do Domu Seniora Na Wzgórzu 1 szt. (brak tablicy)
  6. Przy drodze koło Biesiady 1 szt. (wymiana małej tabliczki na dużą- potrzebna ze względu na bliskość boiska sportowego)
  7. Przy sklepie „Pod filarkami” przy drodze serwisowej zakopianki biegnącej za karczmą BIDA 1 szt. (brak tablicy)

Wymiana tablic i postawienie nowych znacznie poprawi przepływ informacji w naszej miejscowości, a jednocześnie z uwagi na zrealizowany właśnie projekt i duży stopień zaangażowania mieszkańców w przygotowanie nowych tablic, wzmocni pozytywne efekty działań i zachęci mieszkańców do kolejnych inicjatyw.

2. Na prośbę mieszkańców Głogoczowa złożyłam wniosek o przycięcie drzew znajdujących się przy drodze serwisowej Zakopianki od restauracji Krakowiacy i Górale po Ogniem i Mieczem.  Drzewa tak się rozrosły, że zasłaniają widoczność pojazdom poruszającym się po drodze. Tylko w ubiegłym tygodniu z tego powodu miało miejsce na wymienionej wyżej drodze kilka stłuczek. Sprawa jest pilna, bo drzewa stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla poruszających się drogą.

3. Na prośbę mieszkańców Głogoczowa złożyłam wniosek o zlecenie firmie wykonującej odtworzenia dróg po kanalizacji, naprawy w ramach gwarancji drogi gminnej G1K, biegnącej przez dzielnicę Zagorzyniec w Głogoczowie. Droga zapada się w okolicy domu Państwa Guzik, na długości około 13 metrów, począwszy od studzienki kanalizacyjnej. Ewidentnie widać, że podbudowa nie została odpowiednio zagęszczona w  tym miejscu. Zaznaczam, że stan drogi cały czas się pogarsza.

4. Na prośbę mieszkańców ponownie wróciłam do interpelacji z dnia 30.12.2014 dot. nieprawidłowgo wykonania zjazdu z drogi gminnej (biegnacej od lustra przy drodze powiatowej), stwierdzając, że nie zgadzam się z argumentacją Firmy Instbud, która nie poczuwa się do odpowiedzialności w tym zakresie, tłumacząc się tym, że wykonała prace zgodnie z dokumentacją projektową, wytyczynymi Zamawiającego i zgodnie ze sztuką budowlaną. Oczywiscie, prace zostały odebrane przez Zamawiającego, ponieważ sama droga została wykonana poprawnie, ale z uwagi na fakt, iż droga została podniesiona w tym miejscu, Wykonawca powinien zadbać o zapewnienie możliwości wjazdu na drogę przez okolicznych mieszkańców. Najprawdopodobniej, ponieważ dom do którego wjazd został źle wykonany, nie znajduje się bezpośrednio przy drodze, przy odbiorze prac budowlanych nie zauważono zgłaszanego błędu. (…) Wobec powyższego ponownie zawnioskowałam o poprawienie zjazdu z drogi poprzez nasypanie żwiru, tak aby zjazd był łagodny. Jeśli Wykonawca kanalizacji nadal będzie twierdził, że to nie należy do zakresu jego obowiązków, poprosiłam o wykonanie tego zadania przez UMIG.

5. Otrzymałam odpowiedź w sprawie wniosku z zebrania wiejskiego (z dnia 28.03.2015) dotyczącej interwencji ws. pana Stanisława Budka. Cytuję:
„O terminie i zakresie prac odtworzeniowych na działkach w dzielnicy Czarny Las, Mieszkańcy, a przede wszystkim Pan Stanisław Budek byli informowani w miesiącu styczniu 2015 r. 
Odbiór robót związanych z budową sieci kanalizacyjnej został dokonany komisyjnie i nie stwierdzono braku włazów na studzienkach kanalizacyjnych.
Prace odtworzeniowe terenu nie stanowią przeszkody w tym żeby wykonać przyłączenie posesji przed uporządkowaniem terenu.
Odtworzenie terenu zostanie zakończone do 15 maja 2015 roku, a znaki graniczne uszkodzone w trkacie prac budowalnych z określonymi współrzędnymi geodezyjnymi zlecone do odtworzenia przez uprawnionego geodetę.”