Odpowiedź Starosty dotycząca rowów …

Drodzy Mieszkańcy,

dziś otrzymałam odpowiedź od Starosty na moją prośbę dotyczącą rowów przy drodze powiatowej. Oto ona 😉

Odpowiedź Starosty dotycząca rowów przy drodze powiatowej

Najprościej mówiąc, jeśli zima nas oszczędzi, a tym samym zostaną zaoszczędzone pieniądze przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg, fundusze te będą przesunięte na oczyszczanie rowów. Przy dobrych wiatrach i braku nagłych nieprzewidywalnych zdarzeń w Powiecie typu np. powódź, może uda się wyczyścić nasze rowy 😉  Bądzmy dobrej myśli –  w planie na rok 2011 zostaliśmy ujęci 🙂

Trzeba przyznać, że Pan Starosta bardzo szybko odpisał, za co serdecznie mu dziękuję 🙂

Wniosek do Starosty o oczyszczenie rowów

Mając na uwadze kompleksowe podejście do problemu odwodnienia centrum Głogoczowa w tym tygodniu zwróciłam się do Pana Starosty Myślenickiego z prośbą o oczyszczenie rowów przy drodze powiatowej w Głogoczowie.
Ponieważ nie mamy obecnie w Radzie Powiatu przedstawiciela Głogoczowa, pozostaje mieć nadzieję, że Pan Starosta z uwagi na długoletnią znajomość z Robertem Murzynem (naszym Radnym Powiatowym ubiegłej kadencji) spojrzy przychylnie na naszą miejscowość 😉

Wniosek do Starosty o oczyszczenie rowów przy drodze powiatowej

Oświetlenie przystanków autobusowych Podlesie i Stawy

Drodzy Mieszkańcy,

dzięki kampanii wyborczej, a konkretniej m.in. dzięki rozmowie z pewną miłą, starszą mieszkanką Głogoczowa w trakcie plakatowania przystanku autobusowego Podlesie, zwróciłam uwagę na problem braku oświetlenia przystanków autobusowych Podlesie i Stawy.

Plakatowanie więc okazało się być społecznie przydatne 😉

W trakcie poniedziałkowej rozmowy z Panem Burmistrzem złożyłam także wniosek o montaż oświetlenia na wyżej wymienionych przystankach. 

Wniosek do Burmistrza o oświetlenie przystanków Podlesie i Stawy

Oczywiście, przy drodze krajowej nr 52 oświetlenie potrzebne jest na całości trasy, ale we wniosku ujęłam na razie tylko przystanek z obawy o koszty tej inwestycji. W trakcie poniedziałkowej rozmowy z Burmistrzem i przedstawieniu problemu przystanków okazało się, że możemy spróbować zawnioskować o całosciowe oświetlenie trasy 52, ale na razie realny jest w tym roku projekt tej inwestycji.

Na najbliższej Sesjii Rady Miejskiej złożę w/wym wniosek na ręce Burmistrza i zobaczymy co uda się uzyskać. Myślę, że oświetlenie nawet samego przystanku przy trasie 52 da już choć trochę większe poczucie bezpieczeństwa okolicznym mieszkańcom.

Wniosek o odwodnienie „centrum Głogoczowa”

Drodzy Mieszkańcy,

w tym tygodniu spotkałam się m.in. z Burmistrzem i złożyłam mu kilka wniosków uzgodnionych z Radą Sołecką.

Był to m.in wniosek o wykonanie całościowego projektu odwodnienia centrum wsi. Mówiąc o Centrum, mam na myśli: nowy cmentarz, drogę powiatową, teren szkoły, WDK oraz starodroże Zakopianki.
Szczegóły – w załączonych wnioskach.

Pismo do Burmistrza o odwodnienie

Pismo do burmistrza o odwodnienieWDK

Rozwiązanie problemu braku odpowiedniego odwodnienia jest istotne dla Głogoczowa, jeśli chcemy w przyszłości odnowić centrum wsi. Przez Odnowę rozumiem w tym przypadku m.in. położenie chodników. Inwestycja ta nie ma sensu bez uprzedniego ułożenia, w miejscach gdzie nie zostało to zrobione do tej pory, oraz usprawnienia systemu odwodnienia.

Burmistrz do całościowego projektu odwodnienia odniósł się pozytywnie. Teraz pozostaje mi monitorować sprawę i przypominać, nie tylko o projekcie, ale również o jego faktycznym wykonaniu.

Patrząc obiektywnie na budżet Gminy, to projekt jest realny – dalsze prace trudno powiedzieć. Wszystko zależy od różnych czynników m.in. zewnętrznych, które mogłyby generować nieprzewidziane koszty np. pogody.

Wniosek o inicjatywę lokalną

Oto mój pierwszy wniosek zgłoszony na III sesji Rady Miejskiej w Myślenicach w dniu 30 grudnia 2011. 

Wniosek o inicjatywe lokalna

Inicjatywa lokalna to nowa forma współpracy Samorządu z mieszkańcami wprowadzona do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2010 roku (art. 2 pkt. 4).

W inicjatywie lokalnej to mieszkańcy występują z wnioskiem w sprawie realizacji niezbędnej na ich terenie inwestycji lub zadania do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego. Mogą oni wystąpić jako grupa nieformalna lub za pośrednictwem lokalnej organizacji pozarządowej. Nowość polega na tym, że obywatele przychodzą nie tylko z pomysłem na realizację konkretnego przedsięwzięcia, ale deklarują współudział w jego realizacji.

Jeśli Gmina wprowadzi w życie przepisy dotyczące inicjatywy lokalnej możemy na tym dużo skorzystać ponieważ jeśli wniosek mieszkańców dotyczący jakiejś inwestycji zostanie wybrany do realizacji, to będziemy mieć pewność iż znajdzie się on w budżecie na następny rok.

Wniosek niekoniecznie musi być wnioskiem Rady Sołeckiej, np. Rada Rodziców może zawnioskować o adaptację pomieszczenia po szatni na świetlicę szkolną, OSP może zawnioskować o budowę strażnicy itp. W naszej miejscowości jest dużo potrzeb, jeśli więc wykażemy się inicjatywą możemy zyskać dużo więcej niż tylko wymagając i wyciągając ręce do Samorządu.

Oczywiście, jeśli uda się wprowadzić w Gminie w.wym. przepisy powinniśmy dogadać się jakie inwestycje chcemy robić w danym roku, żeby nie zgłosić ich za dużo. W takiej sytuacji jasne jest że nie wszystkie zadania mogłyby uzyskać pomoc z Gminy, a tego chcemy uniknąć.  

Korzyścią takiego rozwiązania jest to, że wreszcie będziemy mieć możliwość rzeczywistego wpływu na inwestycje realizowane w naszej miejscowości:).