Wniosek do Starosty o oczyszczenie rowów

Mając na uwadze kompleksowe podejście do problemu odwodnienia centrum Głogoczowa w tym tygodniu zwróciłam się do Pana Starosty Myślenickiego z prośbą o oczyszczenie rowów przy drodze powiatowej w Głogoczowie.
Ponieważ nie mamy obecnie w Radzie Powiatu przedstawiciela Głogoczowa, pozostaje mieć nadzieję, że Pan Starosta z uwagi na długoletnią znajomość z Robertem Murzynem (naszym Radnym Powiatowym ubiegłej kadencji) spojrzy przychylnie na naszą miejscowość 😉

Wniosek do Starosty o oczyszczenie rowów przy drodze powiatowej