UWAGA GŁOGOCZÓW! do 31.08 wnioski do planu zagospodarowania

Szanowni Państwo,

zgodnie z obietnicą, przystępujemy do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru wsi Głogoczów 🙂

Pełna treść obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice znajduje się poniżej. Wersje papierowe oświadczenia rozwiesiłam dziś na tablicach ogłoszeń. Niebawem informacja ta zostanie podana w ogłoszeniach parafialnych. Również Gazeta Myślenicka opublikowała już obwieszczenie.

DODATKOWE INFORMACJE

W najbliższym czasie mogą Państwo spotkać w Głogoczowie pana Marcina Podlodowskiego, który będzie wykonywał na potrzeby Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego opracowanie ekofizjograficzne.

Pan Podlodowski będzie zbierał (wizja w terenie i właściwe instytucje ) informacje w zakresie geologii, terenów osuwiskowych, zalewowych, objętych ochronią konserwatorską, archeologiczną, pomników przyrody i innych uwarunkowań przyrodniczych i środowiskowych.

PROCEDURA PRZYJĘCIA PLANU

Polecam mój wpis z dnia 1 października 2015 roku Plany zagospodarowania przestrzennego w Gminie Myślenicew którym opisuję procedurę przyjmowania planu.

obwieszczenie