Badanie oceniające jakość współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi

Urząd Miasta i Gminy Myślenice zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Gminy Myślenice do wypełnienia ankiety oceniającej jakość współpracy samorządu z organizacjami oraz do wypełnienia kwestionariusza, który pozwoli zebrać nam informacje w jakim zakresie chcecie Państwo współpracować z samorządem.

Chcemy poznać Państwa doświadczenia, opinie nt. współpracy i oczekiwania względem samorządu oraz zidentyfikować trudności i bariery występujące w relacjach organizacji z samorządem. Dodatkowo dzięki danym z kwestionariusza uzyskamy informacje na temat proponowanych przez Państwa form współpracy pomiędzy organizacjami a samorządem.

Ankieta – jest anonimowa, odpowiedź na przygotowane przez nas pytania powinna zająć 5-10 minut.

Kwestionariusz – zbiera między innymi podstawowe informacje na temat potencjału i działalności organizacji. Wypełnienie kwestionariusza powinno zająć Państwu ok. 20 – 30 minut.

źródło: www.myslenice.pl