1% dla Sebastiana Błaszczyka

Szanowni Państwo,

powoli zbliża się czas rozliczeń podatkowych oraz możliwości przekazania 1% podatku lokalnym organizacjom pożytku publicznego (w Głogoczowie to OSP i LKS Iskra Głogoczów) lub osobom prywatnym, których stan zdrowia wymaga drogiego leczenia (w Głogoczowie to Karolinka, Dominik, Marcinek, Kamil, Robert).

W tym roku chciałam Państwa szczególnie poprosić o wsparcie dla nowej osoby – Sebastiana Błaszczyka z Głogoczowa.

Sebastian ma 34 lata. W czerwcu 2016 r. doznał wypadku, w wyniku którego doszło do złamania kręgów piersiowych kręgosłupa i uszkodzenia rdzenia kręgowego. Cierpi na niedowład kończyn dolnych. Jego stan się stale poprawia, ale wymaga ciągłej rehabilitacji.  Szansą na zwiększenie sprawności jest zabieg przeszczepu komórek macierzystych, który niestety jest bardzo drogi.

Przekazując 1 % podatku lub darowiznę Fundacji AVALON z dopiskiem Błaszczyk, 6566 dajecie mu Państwo szansę na bycie samodzielnym.

POMÓŻMY SEBASTIANOWI W WALCE O SPRAWNOŚĆ!

ulotka-1-s1

blaszczyk_sebastian_strona_2

 

 

Dobry Czas na Biznes – Krakowski Obszar Metropolitalny

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do wzięcia udziału w projekcie Dobry Czas na Biznes. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z pakietu bezpłatnych szkoleń, uzyskać bezzwrotną dotację na założenie działalności gospodarczej i otrzymać roczne bezpłatne doradztwo w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa.

Zapraszamy do Powiatowego Punktu Informacyjnego w Myślenicach przy ul. Królowej Jadwigi 3, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 16.00.

Nabór wniosków trwa do 10 stycznia. Kolejne nabory w lutym, w kwietniu i w czerwcu.

Szczegóły na: www.marr.pl/dcbkrakow 

dcb-kom_logotypy

 

07.12 Myślenice, szkolenie dla NGO „Nowe wzory ofert”

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych zaprasza!

Od sierpnia 2016 funkcjonują w urzędowych konkursach nowe wzory ofert oraz sprawozdań. Na naszych szkoleniach dowiecie się, na co szczególnie zwrócić uwagę przy wypełnianiu oferty oraz jej rozliczaniu.

U nas dowiesz się między innymi:

Jak lepiej definiować rezultaty?

Na jakich źródłach opierać się rozliczając wskaźniki?

Jak poprawnie zdiagnozować i opisać ryzyka projektowe?

Co zmieniło się w wycenie wkładu osobowego i rzeczowego?

A przede wszystkim…

Co robić by bez lęku i stresu realizować i rozliczać projekty?

Zapraszamy!!

Kiedy?  7 grudnia 2016 roku na szkolenie z nowego wzoru ofert do Myślenic.

Gdzie?  Urząd Miasta i Gminy Myślenice, ul. Rynek 8/9, sala nr 13

Godziny: 16:00-19:00

Szkolenie jest bezpłatne.

Zgłoszenia przyjmujemy na adres: martyna.niedospial@bis-krakow.pl z dopiskiem w tytule „nowy wzór” oraz podaniem miejsca, w którym odbywa się szkolenie, na które się Państwo zgłaszacie (Myślenice).

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Logo-Małopolska-H-rgb

 

 

„Nie truj, wymień piec” – od 21.11 składamy wnioski o udzielenie dotacji na wymianę pieca

Od 21 listopada do końca roku 2016 w Wydziale Strategii Rozwoju Gospodarczego i Promocji – pokój 12 w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice będzie można składać wypełnione wnioski na dotację do wymiany pieców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Program Ograniczenia Niskiej Emisji polega na wymianie w domach mieszkańców starych nieefektywnych pieców węglowych na ekologiczne kotły gazowe, na biomasę lub pompę ciepła.

Gmina Myślenice mając na uwadze stan powietrza, jakość życia mieszkańców, ich potrzeby i plany w zakresie modernizacji ogrzewania uzyskała pozytywną ocenę złożonej karty Projektu. Warunkiem wdrożenia programu jest odpowiednie zainteresowanie mieszkańców, dlatego ważne jest wypełnienie przez Państwa poniższego wniosku, który ma charakter informacyjny. Wypełnienie wniosku jest wyrażeniem chęci przystąpienia do programu. Jest on cennym źródłem informacji niezbędnych do uzyskania przez Gminę dofinansowania przy składaniu ostatecznego wniosku.

INFORMACJA
do wniosku o udzielenie dotacji celowej na zmianę sposobu ogrzewania budynku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

1. Złożenie wniosku jest wyrażeniem zgody na przeprowadzenie bezpłatnego audytu energetycznego finansowanego w całości przez Województwo Małopolskie.
2. Audyt energetyczny wykaże jakiej mocy piec będzie najbardziej efektywny w Państwa gospodarstwie domowym.
3. Dofinansowanie niniejszej inwestycji wyniesie:
– 350 zł na każdy kilowat obliczonej przez audytora mocy nowego źródła ciepła w przypadku budynków jednorodzinnych (ale nie więcej niż 8.000 zł);
– 350 zł na każdy kilowat obliczonej przez audytora mocy nowego źródła ciepła w przypadku budynków wielorodzinnych dla którego jest wprowadzane wspólne źródło ciepła dla więcej niż jednego lokalu (ale nie więcej niż 10.000 zł);
– 80 zł za każdy metr kwadratowy ogrzewanej powierzchni w przypadku wymiany instalacji w budynku jednorodzinnym (ale nie więcej niż 6.000 zł);
– do wielokrotności 6.000 zł zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym i nie więcej niż 80 zł za każdy metr kwadratowy ogrzewanej powierzchni.
4. Dotacja przekazana będzie po zrealizowaniu inwestycji na rachunek bankowy wskazany w umowie dotacji zawartej między Gminą Myślenice, a mieszkańcem na podstawie faktury lub rachunku.
5. W ramach niniejszego programu możliwa będzie wymiana starego nieefektywnego kotła węglowego na nowy ekologiczny piec gazowy na biomasę lub pompę ciepła.
6. Stare palenisko musi zostać całkowicie zlikwidowane, a piec zutylizowany.
7. Weryfikacja energochłonności budynków będzie następowała w oparciu o przeprowadzone oceny energetyczne zgodnie z zakresem przyjętym przez Instytucję Zarządzającą RPO WM. W oparciu o wyniki audytu energetycznego mieszkańcy będą ostatecznie podejmowali decyzję o uczestnictwie w projekcie (przede wszystkim po uzyskaniu informacji o zakresie prac termomodernizacyjnych do jakich będą zobowiązani).
8. Budynki dla których poprawa efektywności energetycznej jako warunek dostępowy do projektu nie będzie spełniony będą musiały mieć przeprowadzone prace termomodernizacyjne w okresie realizacji projektu. Zobowiązanie mieszkańca w zawieranej umowie dotacji do spełnienia w/w wymogu będzie warunkowało wymianę nieekologicznego źródła ogrzewania budynku.
9. Wnioski dostępne są także na stronie internetowej www.myslenice.pl, oraz na Sali Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy Myślenice. Wypełnione wnioski można składać w Wydziale Strategii Rozwoju Gospodarczego i Promocji pok. 12 w terminie od 21 listopada do 31 grudnia 2016 roku.
10. Prawidłowo wypełniony wniosek, podpisany, zeskanowany można również przesłać w w/w terminie na adres info@myslenice.pl
11. O kolejności umieszczenia na liście decyduje data wpływu wniosku.

Wniosek o udzielenie dotacji na wymianę pieców

 

źródło
www.myslenice.pl