IV sesja Rady Miejskiej w dniu 26.01.2011

Szanowni Państwo,

uchwała budżetowa gminy Myślenice – przyjęta:) Wieloletni Plan Inwestycyjny także… Obiecuję, że w swoich wpisach będę nawiązywać do wyżej wymienionych uchwał Rady Miejskiej, niemniej w najbliższych dniach nie jestem w stanie czasowo zająć się tymi tematami bliżej.

Na tej sesji zgłosiłam, na prośbę bezpośrednio zainteresowanych mieszkańców, 3 interpelacje dotyczące dróg gminnych w Głogoczowie oraz wniosek o zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia przy trasie 52.

Interpelacje IV sesja Rady Miejskiej w Myśleniachw dniu 26.01.2011

Wniosek o oświetlenie drogi krajowej nr 52

Ponadto, wspólnie z Panią Radną Wiesławą Syrek zgłosiłyśmy, na wyraźną prośbę mieszkańców popartą petycją z podpisami,  zgodną z ustaleniami Rady  Sołeckiej Głogoczowa, interpelację w sprawie uchylenia ważności Uchwały Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia z dnia 30 marca 2009 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przebiegu projektowanego odcinka drogi krajowej nr 52 Bielsko Biała – Głogoczów (Beskidzka Droga Integracyjna) i przyjęcie nowej uchwały mówiącej, iż Rada Miejska opiniuje pozytywnie wariant II projektowanej trasy.

Interpelacja na IV sesji Rady Miejskiej w dniu 26.01.2011 ws. BDI

W najbliższym czasie, w miarę moich możliwości czasowych i gdy tylko zdobędę niezbędne informacje na interesujące nas tematy, będę rozszerzała  wpisy dotyczące prac Rady Miejskiej i Głogoczowa.